Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Vermogensbeheer met een fiduciaire verantwoordelijkheid
Vermogensbeheer met een fiduciaire verantwoordelijkheid
Stichtingen & Verenigingen

Vermogensbeheer met een fiduciaire verantwoordelijkheid

 • Maatwerk dat aansluit bij uw overtuigingen en maatschappelijke positie
 • Langdurige werkrelatie met een vaste senior vermogensbeheerder
 • Specifieke expertise op het gebied van duurzaam beleggen

Zorgvuldig en betrouwbaar. Zo beheren wij uw vermogen

Als stichting of vereniging beschikt u over een vermogen dat wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Dat brengt verantwoordelijkheden én zorgen met zich mee. De maatschappij verandert en kijkt steeds kritischer met u mee. Dan is het waardevol om in uw vermogensbeheerder van Stroeve Lemberger een betrouwbare bondgenoot aan uw zijde te hebben. Op die manier kunt u alle aandacht richten op het realiseren van uw maatschappelijke missie.

Stroeve Lemberger helpt u om uw vermogen te beheren. Wij denken mee en bieden u op maat gemaakte financiële oplossingen. Voor het best passende advies houden wij rekening met uw doelen en wensen. Ook beschikken wij over uitgebreide kennis van het maatschappelijke speelveld en volgen we relevante trends en ontwikkelingen op de voet.

 • Onafhankelijk advies

  Wij zijn een onafhankelijke partij, zonder eigen beleggingsproducten.

 • Persoonlijke aanpak

  Een senior adviseur behartigt uw belangen.

 • Ervaring

  Wij begrijpen de dynamiek van de markt, herkennen thema’s en trends, en handelen daarnaar.

 • Toegankelijk

  Korte lijnen, één aanspreekpunt en heldere afspraken.

 • Familiebedrijf

  Continuïteit is daardoor een kernbegrip in onze bedrijfsvoering.

 • Transparante kosten

  Er zijn geen verborgen kosten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Beleggingsstatuut, vermogensbeheer en duurzame beleggingsportefeuilles; Stroeve Lemberger helpt u graag.

Uw beleggingsstatuut opstellen

Stroeve Lemberger ondersteunt u bij het opstellen van het beleggingsstatuut en het implementeren van specifieke duurzaamheidscriteria in de portefeuille.

Hoeveel verstand van de financiële markten u ook bezit, u ontkomt er niet aan dat u bij beleggen te maken krijgt met risico’s en emoties. Daar is op zich niets mis mee. Echter, omdat u verantwoording moet kunnen afleggen over een maatschappelijk vermogen, is het raadzaam om uw beleggingskeuzes helder af te kaderen en goed vast te leggen. In welke beleggingscategorieën wilt u beleggen? Welke risico’s zijn aanvaardbaar? Hoe borgt u de duurzaamheid van uw beleggingen? Een beleggingsstatuut biedt een goed houvast om een consistente koers te varen die bij uw organisatie past.

Het beheer van uw vermogen

Goed vermogensbeheer geeft u de financiële ruimte om projecten te ondersteunen en uw maatschappelijke missie te vervullen. Beschikt u zelf niet over de benodigde expertise, middelen en tijd? Overweeg dan het beheer van uw vermogen toe te vertrouwen aan een deskundige, onafhankelijke partij als Stroeve Lemberger.

Op basis van duidelijke afspraken in een mandaat geeft u de verantwoordelijkheid over het dagelijkse beheer en de monitoring van uw portefeuille uit handen. Wij houden hierbij uiteraard rekening met uw doelen en wensen. Zo voorkomt u dat u in een belegging stapt die in strijd is met uw eigen duurzaamheidscriteria of op een andere manier afwijkt van uw uitgangspunten.

Duurzame beleggingsportefeuille

Als vereniging of stichting wilt u graag uw vermogen op een verantwoordelijke manier laten beheren. Een duurzame beleggingsportefeuille is dan een logische keuze. Stroeve Lemberger beschikt over specifieke expertise op het gebied van duurzaam beleggen. Het duurzaamheidsbeleid van Stroeve Lemberger legt de basis voor een duurzame invulling van het vermogensbeheer.

Stroeve Lemberger maakt hierbij gebruik van duurzaamheidsgegevens van een externe dataleverancier. Op basis van externe bronnen kunnen wij op een eigen manier invulling geven aan de opbouw van de duurzame beleggingsportefeuilles. Ons duurzaamheidsbeleid voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

Mijn portefeuille

Altijd inzicht in uw beleggingen

Met de cliëntportal kunt u uw beleggingen volgen op uw persoonlijke financiële dashboard. Dit geeft u dus inzicht in de actuele stand van uw vermogen en de performance van uw beleggingen.

Geconsolideerde Rapportages

Om het overzicht over uw beleggingen te behouden, kunnen wij al uw portefeuilles in één rapportagesysteem onderbrengen. Dat geldt ook voor de portefeuilles die u bij andere partijen in beheer heeft.

U krijgt zo één geconsolideerd overzicht met optimaal inzicht in uw totale beleggingen en de gerealiseerde rendementen. Maakt u gebruik van meerdere vermogensbeheerders? Dan steunen wij u bij het krijgen van gunstige en scherpe condities.

Tarieven

Transparante kosten

Er zijn geen verborgen kosten. U betaalt een vergoeding op basis van het percentage van het bij ons ondergebrachte vermogen. Dit wordt aangevuld met de transactiekosten en de bancaire kosten die wij bij de depotbank (in het algemeen de bank die bevoegd is de effecten in bewaring te nemen) hebben uit onderhandeld.

Klantervaringen

Onze klanten waarderen ons met een 8,6. Daarnaast heeft Stroeve Lemberger onlangs een 5-sterren beoordeling gekregen van Finner.

Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Stap voor stap naar een beleggingsportefeuille

Naast een visie, een beleggingsovertuiging en een geavanceerd beleggingsproces, hebben we brede financiële expertise in huis én vele jaren ervaring. Dat zetten we allemaal in om samen met u een beleggingsstrategie uit te stippelen en de optimale beleggingportefeuille op te bouwen. Maar wat houdt dit nu eigenlijk concreet voor u in?

Kennismakingsgesprek

Een vertegenwoordiger van Stroeve Lemberger komt naar u toe, op uw kantoor of bij u thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben beide partijen de gelegenheid om zich voor te stellen. Wij vinden het belangrijk dat we u goed leren kennen. En dat u ons leert kennen.

Tijdens het gesprek proberen we duidelijk te krijgen waar u precies naar op zoek bent. We kunnen dan gelijk vaststellen of onze diensten aansluiten op uw specifieke wensen.

Intakegesprek

Besluit u voor onze diensten te kiezen? Dan volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek passeren verschillende zaken de revue.

Om een indruk te krijgen van de beleggingsdoelen en beleggingshorizon inventariseren we uw financiële situatie. Welke risico’s wilt u nemen? Welke risico’s kunt u lopen? We kijken of ons beleggingsbeleid bij u past en hoe dit aansluit bij onze beleggingsaanpak en het risicomanagement van uw portefeuille. Verder behandelen we de keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies en de kosten van een beleggingsportefeuille.

Contract

Als de intakeprocedure is afgerond, gaan we over tot de volgende stap. We leggen de gemaakte afspraken vast in contracten tussen u, Stroeve Lemberger en de depotbank. Deze afspraken zijn leidend voor de verdere invulling van onze dienstverlening.

Na het tekenen van de contracten, wordt de rekening geactiveerd en kan er worden belegd.

Opbouw portefeuille

In nauw overleg met u richten we uw portefeuille in. Aan dit proces besteden we veel aandacht, want het gaat immers om maatwerk. Is het nodig om een portefeuille over te boeken van een andere bank? Ook dan bepalen we samen met u de gewenste inrichting van de portefeuille.

Bij het opbouwen van een portefeuille heeft u de keuze om dit in één keer te laten doen of om het in twee of meerdere stappen te laten plaatsvinden.

Werkwijze

Stroeve Lemberger streeft naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van risico op verlies. We doen dat door een actief beleggingsbeleid te hanteren dat gericht is op diversificatie, risicospreiding, en een open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen en –producten.

Een senior adviseur, die voor de invulling van uw portefeuille zorgt, beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger en behartigt uw belangen.

Periodieke beleggingsvergadering

De senior adviseur beslist in uw belang mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. Dat gebeurt tijdens de wekelijkse beleggingsvergadering, waarin wordt gekeken hoe we optimaal kunnen inspelen op de marktactualiteit.

We halen onze input uit externe researchbronnen en diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering.

Beoordeling beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u bepaald. Gaandeweg houden wij een vinger aan de pols. Daarnaast evalueren we geregeld – per kwartaal en jaarlijks – met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met uw doelstelling.

Zorgt de selectie van de beleggingsinstrumenten afdoende voor toegevoegde waarde? Als dat niet zo is, doorlopen we bovengenoemde stappen opnieuw.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail info@stroevelemberger.nl.