Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Uw belang is ons belang
Uw belang is ons belang
Particuliere relaties

Uw belang is ons belang

  • Op maat gemaakte oplossingen voor vermogensgroei
  • Persoonlijke aandacht en onafhankelijk advies
  • Voor ondernemers, particulieren en families

Uw vermogen centraal

Wat uw wensen en doelstellingen ook zijn, wij denken als onafhankelijke partij graag met u mee om uw vermogen verder te brengen. Persoonlijke aandacht is daarbij voor ons de sleutel. Het liefst trekken wij samen met u op om maatwerk te kunnen bieden. Zo kunnen we verder gaan dan wat er op het eerste gezicht mogelijk is.

Onze dienstverlening is gericht op vermogensgroei van ondernemers, families en particulieren met een vermogen van € 500.000,- of meer.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Vermogensregie, vermogensbeheer of beleggingsadvies; Stroeve Lemberger helpt u graag.

Vermogensregie

Dromen waarmaken

U weet heel goed welke doelen u met uw vermogen wilt bereiken. De stip op de horizon staat duidelijk op uw netvlies. Maar welke beslissingen moet u onderweg nemen? Wat is de beste strategie op de lange termijn?

Wij helpen u bij het maken van een analyse van uw financiële situatie en toekomstperspectief. Tevens assisteren wij bij het vaststellen van de juiste verdeling van middelen over de verschillende beleggingscategorieën en de monitoring hiervan. En Stroeve Lemberger kan u periodiek voorzien van een integraal inzicht in uw vermogenspositie.

Vermogensbeheer

Wij de regie

Wilt u het beheer van uw vermogen graag uit handen geven aan een betrouwbare, onafhankelijke partij? Omdat wij de moeite nemen om u te leren kennen, biedt Stroeve Lemberger maatwerk.

Op basis van een grondige inventarisatie van uw persoonlijke financiële wensen en doelstellingen richten wij uw portefeuille in. Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u afgestemd.

Beleggingsadvies

U de regie

Wilt u liever zelf de regie houden over uw vermogen? Combineer dan uw eigen kennis met de jarenlange beleggingsexpertise van onze adviseurs.

Onze ervaren beleggingsadviseurs helpen u om optimaal in te spelen op de actualiteit van de markt, waarbij we oplossingen bieden die zijn toegespitst op uw persoonlijke financiële wensen.

Mijn portefeuille

Altijd inzicht in uw beleggingen

Met de cliëntportal kunt u uw beleggingen volgen op uw persoonlijke financiële dashboard. Dit geeft u dus inzicht in de actuele stand van uw vermogen en de performance van uw beleggingen.

Geconsolideerde Rapportages

Om het overzicht over uw beleggingen te behouden, kunt u al uw portefeuilles in één rapportagesysteem onderbrengen. Dat geldt ook voor de portefeuilles die u bij andere partijen in beheer heeft.

U krijgt zo één geconsolideerd overzicht met optimaal inzicht in uw totale beleggingen en de gerealiseerde rendementen. Maakt u gebruik van meerdere vermogensbeheerders? Dan steunen wij u bij het krijgen van gunstige en scherpe condities.

Tarieven

Transparante kosten

Er zijn geen verborgen kosten. U betaalt een vergoeding op basis van het percentage van het bij ons ondergebrachte vermogen. Dit wordt aangevuld met de transactiekosten en de bancaire kosten die wij bij de depotbank (in het algemeen de bank die bevoegd is de effecten in bewaring te nemen) hebben uit onderhandeld.

Klantervaringen

Onze klanten waarderen ons met een 8,6. Daarnaast heeft Stroeve Lemberger onlangs een 5-sterren beoordeling gekregen van Finner.

Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Stap voor stap naar een beleggingsportefeuille

Naast een visie, een beleggingsovertuiging en een geavanceerd beleggingsproces, hebben we brede financiële expertise in huis én vele jaren ervaring. Dat zetten we allemaal in om samen met u een beleggingsstrategie uit te stippelen en de optimale beleggingportefeuille op te bouwen. Maar wat houdt dit nu eigenlijk concreet voor u in?

Kennismakingsgesprek

Een vertegenwoordiger van Stroeve Lemberger komt naar u toe, op uw kantoor of bij u thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben beide partijen de gelegenheid om zich voor te stellen. Wij vinden het belangrijk dat we u goed leren kennen. En dat u ons leert kennen.

Tijdens het gesprek proberen we duidelijk te krijgen waar u precies naar op zoek bent. We kunnen dan gelijk vaststellen of onze diensten aansluiten op uw specifieke wensen.

Intakegesprek

Besluit u voor onze diensten te kiezen? Dan volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek passeren verschillende zaken de revue.

Om een indruk te krijgen van de beleggingsdoelen en beleggingshorizon inventariseren we uw financiële situatie. Welke risico’s wilt u nemen? Welke risico’s kunt u lopen? We kijken of ons beleggingsbeleid bij u past en hoe dit aansluit bij onze beleggingsaanpak en het risicomanagement van uw portefeuille. Verder behandelen we de keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies en de kosten van een beleggingsportefeuille.

Contract

Als de intakeprocedure is afgerond, gaan we over tot de volgende stap. We leggen de gemaakte afspraken vast in contracten tussen u, Stroeve Lemberger en de depotbank. Deze afspraken zijn leidend voor de verdere invulling van onze dienstverlening.

Na het tekenen van de contracten, wordt de rekening geactiveerd en kan er worden belegd.

Opbouw portefeuille

In nauw overleg met u richten we uw portefeuille in. Aan dit proces besteden we veel aandacht, want het gaat immers om maatwerk. Is het nodig om een portefeuille over te boeken van een andere bank? Ook dan bepalen we samen met u de gewenste inrichting van de portefeuille.

Bij het opbouwen van een portefeuille heeft u de keuze om dit in één keer te laten doen of om het in twee of meerdere stappen te laten plaatsvinden.

Werkwijze

Stroeve Lemberger streeft naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van risico op verlies. We doen dat door een actief beleggingsbeleid te hanteren dat gericht is op diversificatie, risicospreiding, en een open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen en –producten.

Een senior adviseur, die voor de invulling van uw portefeuille zorgt, beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger en behartigt uw belangen.

Periodieke beleggingsvergadering

De senior adviseur beslist in uw belang mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. Dat gebeurt tijdens de wekelijkse beleggingsvergadering, waarin wordt gekeken hoe we optimaal kunnen inspelen op de marktactualiteit.

We halen onze input uit externe researchbronnen en diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering.

Beoordeling beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u bepaald. Gaandeweg houden wij een vinger aan de pols. Daarnaast evalueren we geregeld – per kwartaal en jaarlijks – met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met uw doelstelling.

Zorgt de selectie van de beleggingsinstrumenten afdoende voor toegevoegde waarde? Als dat niet zo is, doorlopen we bovengenoemde stappen opnieuw.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail info@stroevelemberger.nl.