Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

vermogensbeheer

Transparante kostenstructuur

Ex Ante Kostenbelading Beleggingsportefeuille Bij onderstaande Portefeuille 1 zijn de aandelenbeleggingen in Europa en de VS ingevuld met beleggingsfondsen en ETF’s. Bij Portefeuille 2 zijn de aandelenbeleggingen in Europa en de VS grotendeels ingevuld met aandelen van individuele bedrijven. Een nadere specificatie van de inschatting van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille treft u hieronder

Fundshare Kwartaalbericht, Q4 2021

De beleggingsresultaten In het vierde kwartaal lieten aandelen een sterke performance zien. Obligaties bleven hier duidelijk bij achter. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 7,33%. De koers van het fonds kwam eind december daarmee uit op € 21,89. Voor FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud