Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Oekraïne

Berichtgeving Oekraïne

Het is ons werk om het nieuws te volgen en daarop te acteren. En om u goed te informeren. Daarom richten wij voor u het nieuwsblog ‘Berichtgeving Oekraïne’ in. Wij zullen u op de hoogte houden van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de financiële markten en onze beleggingsvisie. U zult begrijpen dat

Scenario-analyse Oekraïne

Scenario 1 gaat uit van een staakt het vuren. Scenario 2 gaat uit van een oorlogssituatie die ontaardt in een langslepend conflict. Scenario 3 gaat uit van een verder escalerend conflict waarbij ook Westerse landen betrokken worden. De scenario’s helpen bij het analyseren van de mogelijke gevolgen voor de financiële markten en de beleggingscategorieën. Zoals