Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Uw Trusted advisor voor vermogensbeheer
Uw Trusted advisor voor vermogensbeheer
U geeft ons mandaat

Uw Trusted advisor voor vermogensbeheer

 • Op basis van uw persoonlijke financiële wensen en doelstellingen
 • Gericht op behoud van vermogen en groei op langere termijn
 • Wij volgen de marktontwikkelingen voor u op de voet

Uw vermogen in goede handen

Stroeve Lemberger heeft een unieke positionering. We zijn groot genoeg om alle tools, kennis en ervaring te kunnen bieden die optimaal vermogensadvies en -beheer waarborgen. En klein genoeg om u maatwerk te bieden zodat wij uw persoonlijke wensen en doelstellingen kunnen realiseren.

 • Onafhankelijk advies

  Wij zijn een onafhankelijke partij, zonder eigen beleggingsproducten.

 • Persoonlijke aanpak

  Een senior adviseur behartigt uw belangen.

 • Ervaring

  Wij begrijpen de dynamiek van de markt, herkennen thema’s en trends, en handelen daarnaar.

 • Toegankelijk

  Korte lijnen, één aanspreekpunt en heldere afspraken.

 • Familiebedrijf

  Continuïteit is daardoor een kernbegrip in onze bedrijfsvoering.

 • Transparante kosten

  Er zijn geen verborgen kosten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze dienstverlening is gericht op behoud van vermogen en inkomensgroei op langere termijn.

Gedegen en flexibel

Maatwerk

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u afgestemd. Gaandeweg houden wij op flexibele wijze een vinger aan de pols. Uw vaste vermogensbeheerder beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger en vertaalt de verworven marktinzichten op maat naar uw portefeuille.

Jaarlijks evalueren wij met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met uw doelstelling. We kijken ook of de selectie van de beleggingsinstrumenten afdoende zorgt voor toegevoegde waarde.

Onafhankelijk advies

Vrijheid

Stroeve Lemberger is een bankonafhankelijke vermogensbeheerder zonder eigen beleggingsproducten. Omdat u er blind op moet kunnen vertrouwen dat we uw belang altijd voorop stellen, is dat voor ons meer dan vanzelfsprekend. Wij laten ons alleen leiden door de beste verhouding tussen risico en verwacht rendement.

Passie en vakmanschap

Ontzorgen

Onze betrokken vermogensbeheerders staan steeds voor u klaar. Wij houden altijd rekening met uw financiële wensen en doelstellingen, zodat wij u de best passende oplossing kunnen bieden. Op een open en eerlijke manier. Die karaktereigenschappen zitten al meer dan 200 jaar in het DNA van ons familiebedrijf.

Mijn portefeuille

Altijd inzicht in uw beleggingen

Met de cliëntportal kunt u uw beleggingen volgen op uw persoonlijke financiële dashboard. Dit geeft u dus inzicht in de actuele stand van uw vermogen en de performance van uw beleggingen.

Geconsolideerde Rapportages

Om het overzicht over uw beleggingen te behouden, kunt u al uw portefeuilles in één rapportagesysteem onderbrengen. Dat geldt ook voor de portefeuilles die u bij andere partijen in beheer heeft.

U krijgt zo één geconsolideerd overzicht met optimaal inzicht in uw totale beleggingen en de gerealiseerde rendementen. Maakt u gebruik van meerdere vermogensbeheerders? Dan steunen wij u bij het krijgen van gunstige en scherpe condities.

Tarieven

Transparante kosten

Er zijn geen verborgen kosten. U betaalt een vergoeding op basis van het percentage van het bij ons ondergebrachte vermogen. Dit wordt aangevuld met de transactiekosten en de bancaire kosten die wij bij de depotbank (in het algemeen de bank die bevoegd is de effecten in bewaring te nemen) hebben uit onderhandeld.

Stap voor stap naar een beleggingsportefeuille

Naast een visie, een beleggingsovertuiging en een geavanceerd beleggingsproces, hebben we brede financiële expertise in huis én vele jaren ervaring. Dat zetten we allemaal in om samen met u een beleggingsstrategie uit te stippelen en de optimale beleggingportefeuille op te bouwen. Maar wat houdt dit nu eigenlijk concreet voor u in?

Kennismakingsgesprek

Een vertegenwoordiger van Stroeve Lemberger komt naar u toe, op uw kantoor of bij u thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben beide partijen de gelegenheid om zich voor te stellen. Wij vinden het belangrijk dat we u goed leren kennen. En dat u ons leert kennen.

Tijdens het gesprek proberen we duidelijk te krijgen waar u precies naar op zoek bent. We kunnen dan gelijk vaststellen of onze diensten aansluiten op uw specifieke wensen.

Intakegesprek

Besluit u voor onze diensten te kiezen? Dan volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek passeren verschillende zaken de revue.

Om een indruk te krijgen van de beleggingsdoelen en beleggingshorizon inventariseren we uw financiële situatie. Welke risico’s wilt u nemen? Welke risico’s kunt u lopen? We kijken of ons beleggingsbeleid bij u past en hoe dit aansluit bij onze beleggingsaanpak en het risicomanagement van uw portefeuille. Verder behandelen we de keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies en de kosten van een beleggingsportefeuille.

Contract

Als de intakeprocedure is afgerond, gaan we over tot de volgende stap. We leggen de gemaakte afspraken vast in contracten tussen u, Stroeve Lemberger en de depotbank. Deze afspraken zijn leidend voor de verdere invulling van onze dienstverlening.

Na het tekenen van de contracten, wordt de rekening geactiveerd en kan er worden belegd.

Opbouw portefeuille

In nauw overleg met u richten we uw portefeuille in. Aan dit proces besteden we veel aandacht, want het gaat immers om maatwerk. Is het nodig om een portefeuille over te boeken van een andere bank? Ook dan bepalen we samen met u de gewenste inrichting van de portefeuille.

Bij het opbouwen van een portefeuille heeft u de keuze om dit in één keer te laten doen of om het in twee of meerdere stappen te laten plaatsvinden.

Werkwijze

Stroeve Lemberger streeft naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van risico op verlies. We doen dat door een actief beleggingsbeleid te hanteren dat gericht is op diversificatie, risicospreiding, en een open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen en –producten.

Een senior adviseur, die voor de invulling van uw portefeuille zorgt, beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger en behartigt uw belangen.

Periodieke beleggingsvergadering

De senior adviseur beslist in uw belang mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. Dat gebeurt tijdens de wekelijkse beleggingsvergadering, waarin wordt gekeken hoe we optimaal kunnen inspelen op de marktactualiteit.

We halen onze input uit externe researchbronnen en diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering.

Beoordeling beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u bepaald. Gaandeweg houden wij een vinger aan de pols. Daarnaast evalueren we geregeld – per kwartaal en jaarlijks – met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met uw doelstelling.

Zorgt de selectie van de beleggingsinstrumenten afdoende voor toegevoegde waarde? Als dat niet zo is, doorlopen we bovengenoemde stappen opnieuw.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail info@stroevelemberger.nl.