Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Uw sparringspartner bij beleggingsadvies
Uw sparringspartner bij beleggingsadvies
De regie blijft altijd in uw handen

Uw sparringspartner bij beleggingsadvies

 • Sparringspartner voor de actieve belegger
 • Optimaal inspelen op de marktactualiteit
 • Vernieuwende beleggingsinzichten vanuit gewortelde tradities

Frisse blik

De financiële markten kunnen heel erg beweeglijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de koersdalingen als reactie op het begin van de coronacrisis en het bijzonder snelle herstel van de aandelenkoersen in de periode erna.

Om die uitdaging het hoofd te bieden en toch goede resultaten te behalen, is een diepe en brede kennis van de financiële markt een vereiste. Maar het vraagt ook om een creatieve aanpak.

 • Onafhankelijk advies

  Wij zijn een onafhankelijke partij, zonder eigen beleggingsproducten.

 • Persoonlijke aanpak

  Een senior adviseur behartigt uw belangen.

 • Ervaring

  Wij begrijpen de dynamiek van de markt, herkennen thema’s en trends, en handelen daarnaar.

 • Toegankelijk

  Korte lijnen, één aanspreekpunt en heldere afspraken.

 • Familiebedrijf

  Continuïteit is daardoor een kernbegrip in onze bedrijfsvoering.

 • Transparante kosten

  Er zijn geen verborgen kosten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze ervaren beleggingsadviseurs helpen u optimaal in te spelen op de actualiteit van de markt, waarbij we oplossingen bieden die zijn toegespitst op uw persoonlijke financiële wensen.

Beleggingsportefeuilles

Uw contactpersoon

Wij vinden het belangrijk om een langdurige relatie met u op te bouwen. U bent verzekerd van een vaste senior adviseur die uw belangen behartigt.

Omdat uw adviseur op de wekelijkse beleggingsvergadering van Stroeve Lemberger aanwezig is en meebeslist, kan hij of zij de verworven marktinzichten direct met u delen en op maat vertalen naar uw portefeuille.

Researchbronnen

Actuele marktkennis

Naast onze interne expertise putten wij uit de beleggingsonderzoeken van de beste analisten ter wereld. Op deze manier hebben wij net zo veel kennis en kunde in huis als de grootste beleggers ter wereld.

Onze marktkennis en ons inzicht in de financiële markten is altijd actueel. Maar we kijken verder dan vandaag. We zoeken ook doorlopend naar de beste innovatieve beleggingsoplossingen.

Geautomatiseerd order uitvoeringsproces

Advies in een oogwenk

Onze beleggingsadviseurs hebben veel ervaring. De meeste zitten zelfs al meer dan 20 jaar in het vak. Zij begrijpen instinctief de dynamiek van de markt, herkennen meteen belangrijke thema’s en trends, en nog belangrijker: handelen daarnaar.

Dankzij een geautomatiseerd order uitvoeringsproces kunnen zij deze inzichten snel inzetten. U heeft daardoor in een oogwenk het advies waar u naar op zoek bent.

Mijn portefeuille

Altijd inzicht in uw beleggingen

Met de cliëntportal kunt u uw beleggingen volgen op uw persoonlijke financiële dashboard. Dit geeft u dus inzicht in de actuele stand van uw vermogen en de performance van uw beleggingen.

Geconsolideerde Rapportages

Om het overzicht over uw beleggingen te behouden, kunnen wij al uw portefeuilles in één rapportagesysteem onderbrengen. Dat geldt ook voor de portefeuilles die u bij andere partijen in beheer heeft.

U krijgt zo één geconsolideerd overzicht met optimaal inzicht in uw totale beleggingen en de gerealiseerde rendementen. Maakt u gebruik van meerdere vermogensbeheerders? Dan steunen wij u bij het krijgen van gunstige en scherpe condities.

Tarieven

Transparante kosten

Er zijn geen verborgen kosten. U betaalt een vergoeding op basis van het percentage van het bij ons ondergebrachte vermogen. Dit wordt aangevuld met de transactiekosten en de bancaire kosten die wij bij de depotbank (in het algemeen de bank die bevoegd is de effecten in bewaring te nemen) hebben uit onderhandeld.

Stap voor stap naar een beleggingsportefeuille

Naast een visie, een beleggingsovertuiging en een geavanceerd beleggingsproces, hebben we brede financiële expertise in huis én vele jaren ervaring. Dat zetten we allemaal in om samen met u een beleggingsstrategie uit te stippelen en de optimale beleggingportefeuille op te bouwen. Maar wat houdt dit nu eigenlijk concreet voor u in?

Kennismakingsgesprek

Een vertegenwoordiger van Stroeve Lemberger komt naar u toe, op uw kantoor of bij u thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben beide partijen de gelegenheid om zich voor te stellen. Wij vinden het belangrijk dat we u goed leren kennen. En dat u ons leert kennen.

Tijdens het gesprek proberen we duidelijk te krijgen waar u precies naar op zoek bent. We kunnen dan gelijk vaststellen of onze diensten aansluiten op uw specifieke wensen.

Intakegesprek

Besluit u voor onze diensten te kiezen? Dan volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek passeren verschillende zaken de revue.

Om een indruk te krijgen van de beleggingsdoelen en beleggingshorizon inventariseren we uw financiële situatie. Welke risico’s wilt u nemen? Welke risico’s kunt u lopen? We kijken of ons beleggingsbeleid bij u past en hoe dit aansluit bij onze beleggingsaanpak en het risicomanagement van uw portefeuille. Verder behandelen we de keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies en de kosten van een beleggingsportefeuille.

Contract

Als de intakeprocedure is afgerond, gaan we over tot de volgende stap. We leggen de gemaakte afspraken vast in contracten tussen u, Stroeve Lemberger en de depotbank. Deze afspraken zijn leidend voor de verdere invulling van onze dienstverlening.

Na het tekenen van de contracten, wordt de rekening geactiveerd en kan er worden belegd.

Opbouw portefeuille

In nauw overleg met u richten we uw portefeuille in. Aan dit proces besteden we veel aandacht, want het gaat immers om maatwerk. Is het nodig om een portefeuille over te boeken van een andere bank? Ook dan bepalen we samen met u de gewenste inrichting van de portefeuille.

Bij het opbouwen van een portefeuille heeft u de keuze om dit in één keer te laten doen of om het in twee of meerdere stappen te laten plaatsvinden.

Werkwijze

Stroeve Lemberger streeft naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van risico op verlies. We doen dat door een actief beleggingsbeleid te hanteren dat gericht is op diversificatie, risicospreiding, en een open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen en –producten.

Een senior adviseur, die voor de invulling van uw portefeuille zorgt, beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger en behartigt uw belangen.

Periodieke beleggingsvergadering

De senior adviseur beslist in uw belang mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. Dat gebeurt tijdens de wekelijkse beleggingsvergadering, waarin wordt gekeken hoe we optimaal kunnen inspelen op de marktactualiteit.

We halen onze input uit externe researchbronnen en diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering.

Beoordeling beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen, worden vooraf met u bepaald. Gaandeweg houden wij een vinger aan de pols. Daarnaast evalueren we geregeld – per kwartaal en jaarlijks – met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met uw doelstelling.

Zorgt de selectie van de beleggingsinstrumenten afdoende voor toegevoegde waarde? Als dat niet zo is, doorlopen we bovengenoemde stappen opnieuw.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail info@stroevelemberger.nl.