Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger Vriend van het Nederlandse Rode Kruis

Stroeve Lemberger Vriend van het Nederlandse Rode Kruis

Onlangs is Stroeve Lemberger Vriend van het Rode Kruis geworden. Hiermee draagt Stroeve Lemberger op een laagdrempelige en sympathieke manier een steentje bij aan de maatschappij.

De ondernemende Vrienden van het Rode Kruis maken hulp voor veel mensen in nood mogelijk; in de buurt, in Nederland en in het buitenland. 

Als Vriend van het Rode Kruis investeert een ondernemer of onderneming in drie programma’s die gericht zijn op bijvoorbeeld rampenvoorbereiding en voedselnood. Het doel is om mensen, zowel in Nederland als daarbuiten, minder kwetsbaar te maken en hen te beschermen tegen de impact van rampen.

Door Vriend van het Rode Kruis te worden, dragen wij bij aan een beter Nederland en steunen wij diegenen die het ’t hardste nodig hebben. – J.C. Balt (Voorzitter Directie Stroeve Lemberger)

Steun aan de voedselhulp van het Rode Kruis 

In Nederland zijn ruim 450.000 mensen in voedselnood. Het Rode Kruis helpt hen met boodschappenkaarten, zodat zij zelf kunnen kiezen welke boodschappen ze het hardste nodig hebben om iedere dag een maaltijd op tafel te zetten.

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er, mede dankzij de Vrienden van het Rode Kruis, in 13 districten boodschappenkaarten uitgedeeld via 112 voedselpartners. Er zijn in totaal 30.045 digitale kaarten en 27.818 fysieke boodschappenkaarten uitgegeven.

Programma Schoolmaaltijden

Daarnaast zijn er maar liefst 32.440 leerlingen bereikt via 615 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met het Programma Schoolmaaltijden.

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en dat lukt niet op een lege maag. Dat de hulp van het Rode Kruis hulp hard nodig is blijkt ook uit het aantal nieuwe aanmeldingen van 5.020 nieuwe leerlingen in het eerste kwartaal van 2024. 

Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten. Mede dankzij de steun van de Vrienden kan het Rode Kruis mensen in voedselarmoede helpen. 

Wilt u meer weten over
Vrienden van het Rode Kruisklik dan hier.

Jan Coen Balt
Neem contact op met Jan Coen Balt.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen