Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly update nr. 20

Weekly update 21 mei: olieprijzen wat lager, goudprijs stijgt verder

Weekly update 21 mei: olieprijzen wat lager,  goudprijs stijgt verder

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aandelen lager, rente iets hoger
  • Duitse producentenprijzen dalen
  • NVIDIA publiceert cijfers
  • Cijfers inkoopmanagersindices voor Europa en VS
Markten

De Europese aandelenbeurzen zijn vandaag lager van start gegaan, wat in lijn is met het beeld op de Aziatische beurzen. Europese kapitaalmarktrentes lopen vandaag licht op wat de koersen van obligaties onder druk zet. De olieprijzen staan wat lager, terwijl de goudprijs verder stijgt. 

Duitse producentenprijzen dalen

Qua macro-economisch nieuws vielen vandaag de lager dan verwachte Duitse producentenprijzen over de maand april op. Dit beeld is min of meer in lijnt met het beeld van de voorgaande maanden toen de producentenprijzen ook al dalingen lieten zien ten opzichte van het jaar ervoor. Minder inflatoire druk geeft de ECB straks ruimte om de beleidsrente te gaan verlagen, iets waar bestuurders al eerder op hebben gezinspeeld. Dit cijfer is ondersteunend bij dit eerder gecommuniceerde voornemen. 

In de afgelopen dagen deden diverse presidenten van regionale centrale banken in de VS uitspraken over het toekomstige rentebeleid van de Fed. Afdronk was dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de Fed op korte termijn al overgaat tot het verlagen van de beleidsrente, de federal funds rate. Morgen zal de publicatie van de notulen van de Fed wellicht ook weer een nieuw licht laten schijnen op deze discussie. 

NVIDIA publiceert cijfers

Hét nieuws van deze beursweek zullen de cijfers van NVIDIA zijn. Woensdag na beurs maakt deze technologiegigant cijfers bekend waar reikhalzend naar wordt uitgekeken en welke wellicht ook de beurs wat in beweging zullen zetten. Ook Synopsys, de softwareleverancier voor het ontwerp en de ontwikkeling van chips, komt die dag nabeurs met de publicatie van kwartaalresultaten. Daarnaast publiceert deze week ook de grote Amerikaanse doe-het-zelf-winkelketen Lowe’s, vandaag nog voor de Amerikaanse beurs opent, met cijfers.

Cijfers inkoopmanagersindices voor Europa en VS

Macro-economisch nieuws is er deze week weer in voldoende mate, hoewel het aantal echt belangrijke cijfers wel meevalt. Naast de eerder genoemde publicaties zullen op donderdag nog inkoopmanagersindices voor de eurozone bekend worden gemaakt. De verwachting is dat zowel het cijfer voor de composite index (consensusverwachting: 52,0) en voor de services index (consensusverwachting: 53,4) boven de belangrijke grens van 50 liggen. Deze grens markeert het verschil tussen groei of krimp. Voor de industrie wordt nog steeds verwacht dat de index zal duiden op een situatie van krimp.

De consensusverwachting voor de manufacturing PMI bedraagt voor de maand april 46,2. Diezelfde dag wordt in de VS ook het cijfer van de inkoopmanagersindex over mei bekend gemaakt. Voor de dienstensector wordt gerekend op groei (consensus: 51,3) en voor de industrie wordt er van uitgegaan dat deze sector zich deze nog krimpt, nog groeit (consensus: 50). Op vrijdag wordt de week afgesloten met o.a. het Japanse inflatiecijfer  over april en de Amerikaanse cijfers over de orders voor duurzame consumentengoederen.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 55 en 65 punten. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 60 en 70 punten. 

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 12 en 13 punten, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 65. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers risicozoekend zijn. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

Beleid
Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen