Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update nr. 19

Bedrijfsobligaties, detailhandelsverkopen en inflatiecijfers in focus

Bedrijfsobligaties, detailhandelsverkopen en inflatiecijfers in focus

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Rustige start van de nieuwe week
  • Sentiment aandelenmarkten verbetert
  • Drukte in de markt voor bedrijfsobligaties
  • Deze week ogen gericht op Amerikaanse detailhandelsverkopen en inflatiecijfers
Markten
Rustige start van de nieuwe week

De meeste Europese beurzen zijn vandaag voorzichtig aan de nieuwe week begonnen. De AEX index staat vandaag licht hoger maar elders in Europa is het beeld wat verdeeld

Sentiment aandelenmarkten verbetert

Vorige week was het een goede week voor de meeste aandelenbeurzen en dat was ook terug te zien in de sentiment-indicatoren. De VIX index die de verwachte volatiliteit weergeeft van de S&P 500 is wat afgenomen en de ‘fear & greed index‘ is verbeterd ten opzichte van vorige week. De euro wordt vandaag iets sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en noteert nu op een koers van 1,079. Terwijl de olieprijzen (zowel Brent crude als de WTI olie) licht hoger staan, staan de prijzen van goud en zilver vandaag iets lager.

Alle ogen zijn deze week gericht op de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de consumentenprijsindex (CPI) cijfers die op woensdag bekend worden gemaakt. Beide cijfers kunnen de markt in beweging zetten aangezien ze een beeld geven van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie.

Als deze cijfers hoger of lager uitkomen dan de consensusverwachting, dan kunnen de verwachtingen met betrekking tot het rentebeleid van de Federal Reserve worden aangepast. De meest recente inschattingen duiden toch wel weer op renteverlagingen door de Federal Reserve, na relatief gunstige arbeidsmarktgegevens. Voor het Amerikaanse CPI cijfer over april verwachten analisten dat deze is uitgekomen op 0,4% maand-op-maand (kerninflatie: verwachting 0,3%). Ook voor de detailhandelsverkopen over april is de verwachting dat deze zullen uitkomen op 0,4% maand-op-maand.

Drukte in de markt voor bedrijfsobligaties

In de markt voor bedrijfsobligaties is de activiteit nog steeds hoog. Spreads op investment grade en non-investment grade papier zijn historisch laag wat het voor bedrijven die financiering nodig hebben interessant maakt om nieuwe leningen uit te schrijven. Met de komende verkiezingen in de VS in het vooruitzicht kiezen veel bedrijven ervoor om nu gebruik te maken van de lage kredietvergoedingen. Het is namelijk niet uitgesloten dat de verkiezingen kunnen leiden tot wat onrust in de obligatiemarkt met hogere spreads tot gevolg. Marktspecialisten verwachten daarom na een druk eerste halfjaar dat de activiteit in de markt voor bedrijfsobligaties qua emissies in de tweede helft van 2024 wat zal afnemen.

Deze week ogen gericht op Amerikaanse detailhandelsverkopen en inflatiecijfers

Het kwartaalresultaten seizoen wordt deze week voortgezet hoewel de meeste rapportages achter ons liggen. Beleggers zullen onder meer uitkijken naar de resultaten van de retailgiganten Walmart en Home Depot. Andere bedrijven die resultaten rapporteren, zijn het Chinese e-commercebedrijf Alibaba, John Deer, Applied Materials en netwerkgigant Cisco.

Naast de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de inflatiecijfers wordt morgen in Duitsland de ZEW sentimentindex bekend gemaakt. Deze index zegt iets over de verwachtingen van beleggers en analisten over de economische ontwikkelingen in Duitsland in de komende maanden (consensusverwachting: 46,3). Ook wordt morgen in de VS het producenten-prijs-inflatiecijfer over april gepubliceerd (verwachting: 0,3% maand-op-maand).

Op woensdag volgt het BBP groeicijfer voor de eurozone. Analisten verwachten dat de economie met 0,3% kwartaal-op-kwartaal is gegroeid.

Op donderdag volgen er nog cijfers over april over het aantal afgegeven bouwvergunningen en over de industriële productie in de VS.

En op vrijdag sluiten we de week af met cijfers over de Chinese industriële productie en detailhandelsverkopen in april.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijs momentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 55 en 60 punten. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 60 en 70 punten. 

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 13 en 14 punten, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 48. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers noch heel risicoavers, noch heel risicozoekend zijn. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen