Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update nr. 18

Deze week focus op rentebesluit, economische groei en kwartaalrapporten

Deze week focus op rentebesluit, economische groei en kwartaalrapporten

De Europese aandelenmarkten zijn de week positief gestart en ook de futures voor de Amerikaanse aandelenmarkten duiden rond het middaguur op een positieve opening. De Amsterdamse beurs noteerde maandagochtend rond het middaguur hoger, nipt onder de recordstand van een maand geleden van ruim 894 punten.

Deze ochtend waren er cijfers over de Europese dienstensector en de producentenprijzen. De dienstensector in de eurozone bleek in april in een hoger tempo gegroeid dan van tevoren was ingeschat. De inkoopmanagersindex steeg van 51,5 naar 53,3, de hoogste stand in 11 maanden.

Afgelopen vrijdag kregen de aandelenkoersen wereldwijd een positieve impuls vanwege de lager dan verwachte banengroei in de VS, een cijfer dat gunstig werd geïnterpreteerd t.a.v. het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. 

In Europa zal deze week de focus liggen op het rentebesluit van de Bank of England en de economische groei in het VK (BBP-gegevens), op resp. 9 en 10 mei en over gegevens over de industriële productie in Duitsland, op 8 mei.

Er komen ook nog enkele kwartaalrapporten van ondernemingen die aandacht zullen trekken, te weten Disney, Arm Holdings en oliegigant BP. In Nederland kijken we natuurlijk deze week vooral naar de cijfers van Ahold Delhaize.

Markten

Voorbeurs werden vandaag cijfers van PostNL en TKH gepubliceerd, waarbij die van met name PostNL slecht werden ontvangen. De Amsterdamse beurs is de nieuwe week toch positief gestart en vooral de koersen van de verzekeraars liepen op.

Na een zeer sterk eerste kwartaal zetten veel westerse aandelenbeurzen in de maand april een stap terug, maar een groot deel van de correctie van april is eind april en in de eerste dagen van mei alweer ongedaan gemaakt; de beurzen in Hong Kong en Shanghai presteren dit kwartaal tot dusver tamelijk goed, met name die in Hong Kong.

Verwachtingen rentebeleid en cijfers Apple

De verwachtingen voor het rentebeleid van de Fed zijn dit jaar nogal fors gewijzigd. Aan het begin van dit kalenderjaar werd er zelfs op 6 verlagingen gerekend, begin vorige week slechts op 1 en zelfs die werd nog betwijfeld vanwege de hardnekkige inflatie en de krappe arbeidsmarkt, de lage werkloosheid. De cijfers van afgelopen vrijdag deden de hoop op renteverlagingen weer opleven. 

Afgelopen vrijdag reageerden beleggers ook enthousiast op de meevallende winstcijfers van Apple en op de aankondiging dat Apple voor $110 miljard aan eigen aandelen gaat inkopen. Afgelopen jaren kocht Apple voor zo’n $80 miljard per jaar de eigen aandelen terug. Hoewel de huidige iPhone-omzetcijfers matig zijn, groeit de dienstendivisie van Apple nog met een tweecijferig percentage. De verkoop van iPhones in China is minder hard gedaald dan door analisten gevreesd. Het Amerikaanse techbedrijf heeft er te kampen met groeiende concurrentie van Chinese smartphonemakers. 

S&P 500

Op basis van de tot nu toe gerapporteerde kwartaalcijfers bedraagt de groei van de winst per aandeel van Amerikaanse S&P 500-ondernemingen over het eerste kwartaal van 2024 4,9% t.o.v. het eerste kwartaal van 2023. Van de 403 bedrijven in de S&P 500 die tot nu toe winsten voor het eerste kwartaal van 2024 hebben gerapporteerd, rapporteerde 77% boven de verwachtingen van analisten, vergeleken met een langeretermijngemiddelde van 66%. De genoemde 4,9% gemiddelde groei van de winst per aandeel zal naar verwachting stijgen tot 7,1%, want de bijdrage van Nvidia moet nog komen. Die zullen naar verwachting een behoorlijke impact hebben.

Nvidia rapporteert pas op 22 mei, nabeurs. Na de stijging van de winst per aandeel in het eind januari eindigende kwartaal met 486% (!!!!) ten opzichte van het voorafgaande jaar, wordt nu voor het in april beëindigde kwartaal een groei van 406% verwacht. In het eind januari eindigende kwartaal kwam de totale nettowinst van Nvidia uit op ruim $ 12,8 miljard. Voor het eind april beëindigde kwartaal wordt een nettowinst van $ 13,7 miljard verwacht. 

De omzetgroei van de S&P 500 companies over het eerste kwartaal van 2024 zal naar verwachting 3,5% op jaarbasis bedragen. Voor de Europese STOXX 600-ondernemingen zijn de verwachten analisten een daling van de gemiddelde winst per aandeel van 8,8% en een daling van de omzet van 4,6%, dus is het beeld aanmerkelijk minder positief. Maar voor de volgende kwartalen wordt ook voor Europese ondernemingen een herstel verwacht, voor het vierde kwartaal van 2024 voor de groei van de WPA zelfs een groei in de dubbele cijfers. Ook in Europa komt het merendeel, (59%) van de gerapporteerde winstcijfers tot nu toe wel boven de verwachtingen uit.

De grote stroom van rapportages van bedrijfsresultaten is nu achter de rug. Er komen ook nog enkele kwartaalrapporten van ondernemingen die aandacht zullen trekken, te weten Disney (7 mei, nabeurs), chip-onderneming Arm Holdings (op 8 mei, nabeurs). Arm Holdings ging afgelopen winter naar de beurs in New York. Ook oliegigant BP rapporteert nog (7 mei, voorbeurs). In Nederland kijken we natuurlijk deze week vooral naar de cijfers van Ahold Delhaize (8 mei, voorbeurs). Verder verwachten we nog cijfers van Über, van McKesson, Anheuser Busch Inbev en Electronic Arts.

Macro-economisch nieuws

Vorige week woensdag gaf voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een toelichting op het besluit om de beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank voorlopig op de bandbreedte van 5,25% tot 5,5% te handhaven. Voordat de Fed over gaat tot renteverlagingen moet er eerst voldoende vertrouwen zijn dat de inflatie naar de 2% beweegt. In maart bedroeg de inflatie 2,7% en de kerninflatie 2,8%, waarbij de dalende trend van de inflatiecijfers stagneerde. Powell verwacht wel dat vanwege het huidige beleid de inflatie uiteindelijk de dalende trend zal hervatten.

De kapitaalmarktrentes daalden de afgelopen week per saldo als gevolg van de mildere toon van de Fed en met name ook vanwege de zwakkere arbeidsmarktcijfers op vrijdag. Het aantal banen buiten de agrarische sector (nonfarm payrolls) steeg in april met 175.000, tegen een verwachting van 240.000. De werkloosheid liep iets op tot 3,9%. De gemiddelde uurlonen stegen met 3,9% ten opzichte van vorig jaar, waar nog een stijging van 4,0% werd verwacht. 

De veerkracht van de Amerikaanse economie zal deze week opnieuw nader worden geanalyseerd aan de hand van het consumentenonderzoek van de University of Michigan. Ook krijgen we een update van de kredietvoorwaarden die door de banken worden gesteld, uit een onderzoek van de Fed. 

Vanochtend bleek dat de dienstensector in de eurozone in april in een hoger tempo was gegroeid. De inkoopmanagersindex steeg van 51,5 naar 53,3, de hoogste stand in 11 maanden. Ook de werkgelegenheid in de dienstensector nam sneller toe, terwijl de groei van het orderboek het grootste was in 11 maanden. Opmerkelijk is dat momenteel Spanje beter presteert dan Duitsland, Italië en Frankrijk.

De producentenprijzen in de eurozone blijven daarnaast dalen, volgens de rapportage van Eurostat. Dat is te danken aan de lagere energieprijzen en dat is een positief signaal voor de Duitse energie-intensieve industrie. 

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 40 en 50 punten. Nagenoeg onveranderd ten opzichte van de vorige week. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 50 en 60 punten.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index fractioneel boven de 14 punten, 1 punt onder het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 40, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat de risicobereidheid bij beleggers momenteel laag is. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen