Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update nr. 14 – Aandelenbeleggers blijven positief gestemd

Weekly Update nr. 14 – Aandelenbeleggers blijven positief gestemd

Stroeve Lemberger – Weekly Update 14 – 2024

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aandelenbeleggers blijven positief gestemd
  • Sterk arbeidsmarktrapport in de VS
  • Eerste renteverlagingen centrale banken niet eerder verwacht dan juni
  • Markten kijken uit naar Amerikaans inflatiecijfer
Markten

Aandelenbeleggers zijn nog steeds positief gestemd en dit is ook vandaag weer te merken op de financiële markten. Zowel in Europa als in de VS staan de verschillende aandelenindices licht hoger. Op de obligatiemarkten staan de koersen vandaag wat onder druk en lopen de kapitaalmarktrentes op. De Duitse 10-jaarsrente staat 4 basispunten hoger op 2,44% en de Amerikaanse 10-jaarsrente loopt vandaag met 6 basispunten op tot 4,44%. Op de grondstoffenmarkten valt op dat de prijzen van Brent Crude en WTI olie wat onder druk liggen na een paar weken van stevige stijgingen.

Sterk arbeidsmarktrapport in de VS
Het sterker dan verwachte arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag liet zien dat de Amerikaanse economie zich goed ontwikkelt. Maandelijks wordt in de VS het cijfer naar buiten gebracht dat laat zien hoeveel extra banen er zijn toegevoegd buiten de agrarische sector. Dit zogenaamde ‘non farm payrolls’ cijfer kwam over de maand maart uit op 303.000, ver boven de verwachting van 200.000. Het werkloosheidspercentage in maart kwam uit op 3,8% wat een lichte daling is ten opzichte van de 3,9% over februari. De sectoren die de grootste uitbreidingen lieten zien, waren de gezondheidszorg, de overheid en de bouwsector. Dit cijfer was het sterkste cijfer over de afgelopen 9 maanden en onderschrijft onze positieve visie ten aanzien van het beeld van de Amerikaanse economie.


Eerste renteverlagingen centrale banken niet eerder verwacht dan juni
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is één van de factoren waarnaar wordt gekeken door de centrale bank, aangezien een krappe arbeidsmarkt kan leiden tot hogere lonen en looneisen. Mede hierdoor reageerden de Amerikaanse aandelenkoersen vrijdag negatief op dit nieuwsbericht. De verwachtingen over spoedige renteverlagingen door de Federal Reserve werden bijgesteld, wat door de markt negatief wordt opgevat. Wij verwachten desondanks nog steeds dat de Fed later dit jaar de eerste renteverlagingen zal doorvoeren. Deze week zijn de ogen van veel beleggers daarom ook gericht op het inflatierapport over maart én op de notulen van de Fed die aankomende woensdag in de VS worden gepubliceerd. Net als voor de Fed verwachten we ook voor de ECB dat deze in juni voor het eerst de beleidsrente met 25 basispunten zal verlagen.

Vanmorgen werd in Duitsland het cijfer over de industriële productie in februari bekend gemaakt. Dit cijfer was duidelijk beter dan verwacht. In vergelijking met januari nam de industriële productie toe met 2,1% versus een marktverwachting van 0,3%. Ten opzichte van de groei van 1,3% in januari is er ook sprake van een versnelling van de groei en dit is de tweede maand op rij dat de Duitse industriële productie weer groeit, na een lange periode van krimp. Het waren met name de sectoren bouw, automotive en chemische industrie waar sprake was van de sterkste groei. Voor het economisch beeld in Europa is dit een positief signaal omdat de Duitse industrie al lange tijd in zwaar weer verkeerde.

Deze week zullen de ogen gericht zijn op de eerste kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse financiële instellingen. Traditiegetrouw zijn het de grote Amerikaanse banken die het cijferseizoen aftrappen aankomende vrijdag zullen de financiële instellingen JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo hun kwartaalcijfers bekend maken. De ontwikkeling van de rentemarge, de kwaliteit van de leningenportefeuilles en het beeld op de kapitaalmarkten en de markt voor fusies en overnames zullen zaken zijn waar beleggers naar kijken.

Markten kijken uit naar Amerikaans inflatiecijfer
Qua  macro-economische cijfers zullen beleggers deze week vooral kijken naar het Amerikaanse inflatierapport (CPI) dat woensdag bekend wordt gemaakt. Voor de maand maart houden markten rekening met een inflatiecijfer van 0,3% maand-op-maand. Dit is de verwachting voor zowel de headline inflatie als voor de kerninflatie over de maand maart. Op jaarbasis is de verwachting dat het inflatiecijfer uitkomt op 3,4% voor de headline inflatie en 3,7% voor de kerninflatie waarmee het nog wel boven het niveau ligt waar de Federal Reserve naar streeft. Verder zal er met interesse naar de Fed notulen worden gekeken die aankomende woensdagavond worden gepubliceerd. Op donderdag vergadert de ECB maar er wordt niet verwacht dat de rente dan al zal worden verlaagd. Wel zal worden gelet op de woordkeuze van Lagarde bij de toelichting op het rentebesluit. Op vrijdag wordt de week afgesloten met onder meer het cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 50 en 60 punten. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 60 en 70 punten. 

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 15 en 16 punten, wat hoger dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 64. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers nog steeds behoorlijk risicozoekend zijn. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen