Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update (nr. 10-2024)

Weekly Update nr. 10 – Opleving van de Japanse economie

Weekly Update nr. 10 – Opleving van de Japanse economie

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aandelenbeleggers trappen op de rem;
  • Arbeidsmarktrapport VS beter dan verwacht;
  • ECB en Fed bestuurders verwachten renteverlagingen later dit jaar;
  • Japanse economie groeit en renteverhogingen in zicht.
Markten
Aandelenbeleggers trappen op de rem

Aandelenmarkten zijn deze week wat lager van start gegaan. Zowel in Amsterdam als in verschillende andere Europese hoofdsteden staan de belangrijkste aandelenindices wat lager dan het slot van afgelopen vrijdag. Japan sloot vanmorgen ook wat lager en de verwachting is, is dat ook de Amerikaanse indices vandaag licht lager zullen openen. Na de rally in aandelenkoersen van de afgelopen maanden is het niet vreemd dat er nu door beleggers op de spreekwoordelijke rem wordt getrapt. De 10-jaars rentetarieven in Nederland en Duitsland zijn vandaag min of meer onveranderd, de olieprijs staat wat lager en goud staat fractioneel hoger.

Arbeidsmarktrapport VS beter dan verwacht

Het arbeidsmarktrapport dat afgelopen vrijdag in de VS bekend werd gemaakt, verraste in positieve zin. Het aantal nieuwe banen dat in februari buiten de agrarische sector is gecreëerd, bedroeg 275.000. Dit was duidelijk meer dan de verwachting van 200.000. Tegelijkertijd liep het werkloosheidspercentage op van 3,7% naar 3,9%, wat het hoogste niveau is sinds januari 2022. Het gemiddelde uurloon liep iets minder sterk op dan waar de markt rekening mee hield: een stijging van 0,1% maand-op-maand versus een verwachting van +0,3% maand-op-maand. 

ECB en Fed bestuurders verwachten renteverlagingen later dit jaar

De bijeenkomst van de ECB leverde afgelopen week geen verrassingen op. De beleidsrente van de ECB werd gehandhaafd en op basis van de meest recente uitspraken van Lagarde en andere beleidsmakers gaan wij er nog steeds van uit dat later dit jaar de ECB zal overgaan tot het verlagen van de rente.

Dit geldt ook voor de Federal Reserve. Eind vorig jaar bereidde Jerome Powell de markten voor op komende renteverlagingen in 2024 en deze boodschap werd afgelopen week min of meer bevestigd toen hij een speech gaf voor het Amerikaanse Congres. Renteverlagingen zijn goed voor aandelenbeleggers en dit is één van de redenen waarom wij nog steeds licht overwogen in aandelen zijn gepositioneerd.

Japanse economie groeit en renteverhogingen in zicht

De cijfers die vanmorgen over de groei van het Japanse BBP in Q4 bekend werden gemaakt, lieten zien dat de economie in het vierde kwartaal licht is gegroeid in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dit cijfer volgde op een zwak cijfer over het derde kwartaal. Bedrijfsinvesteringen lieten een duidelijke toename zien (+2%) en ook steeg de export van Japanse bedrijven behoorlijk (+2,6%). De opleving van de Japanse economie zal er voor zorgen dat de Japanse centrale bank op enig moment het monetaire beleid zal gaan aanpassen.

De beleidsrente is nu nog negatief en de verwachtingen zijn dat in de komende maanden de rente wordt verhoogd door de Bank of Japan. Daarmee zou geleidelijk een eind komen aan een periode van negatieve beleidsrentes in Japan. De inflatie in Japan lag in de afgelopen kwartalen boven de doelstelling van de Bank of Japan, maar de laatste cijfers laten zien dat de inflatoire druk nu wel afneemt. Marktvorsers verwachten daarom niet dat er een periode van renteverhogingen aan zit te komen die vergelijkbaar is met het pad dat de Fed en ECB hebben gevolgd.

En verder deze week…

Deze week zullen macro-economen en strategen met name kijken naar de inflatiecijfers die aankomende dinsdag in de VS bekend worden gemaakt. De verwachting is dat de kerninflatie in februari 0,3% bedraagt (maand-op-maand), wat iets lager is dan de 0,4% over januari. De headline inflatie zal naar verwachting 0,4% bedragen; iets hoger dan het cijfer van 0,3% over januari.

Op woensdag worden er voor de eurozone cijfers over de industriële productie bekend gemaakt. Op donderdag worden in de VS het producentenprijsinflatiecijfer en de detailhandelsverkopen over februari bekend gemaakt. Op vrijdag wordt de week afgesloten met het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 55 en 60 punten. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 55 en 75 punten. 

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 15 en 16 punten, 2 punten hoger dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 66. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers nog steeds behoorlijk risicozoekend zijn. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen