Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update (nr. 1-2024)

Weekly Update 1 – Marktanalyse en vooruitzichten: aandelen, economie en politiek in het begin van 2024

Weekly Update 1 – Marktanalyse en vooruitzichten: aandelen, economie en politiek in het begin van 2024

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Signalen dat Fed balansverkorting gaat vertragen
  • Gemixte signalen Amerikaanse economie
  • Vrijdag aftrap kwartaalcijferseizoen
  • Focus deze week op Amerikaans inflatierapport
Markten

Aandelen dalen, Fed herziet beleid ‘quantitative tightening
Aandelenmarkten hebben in de eerste week van het jaar een klein deel van de winsten van het vierde kwartaal ingeleverd. Zowel in de VS als in Europa daalden aandelenkoersen in de eerste handelsweek van 2024. Het optimisme vierde hoogtij in november en december. Dat er nu een pas op de plaats wordt gemaakt, is niet vreemd. Hoewel er in de eerste dagen van het nieuwe jaar nog geen bepalende bedrijfscijfers waren, keken beleggers wel uit naar de publicatie van de Fed notulen afgelopen woensdag. Daaruit bleek dat een aantal officials hintte op het vertragen van het verkorten van de balans van de Fed.

Balansverkorting is een onderdeel van de monetaire verkrapping van de Fed. In de praktijk worden de opbrengsten van aflopende obligaties momenteel niet geherinvesteerd in andere obligaties, waardoor een natuurlijke koper uit de obligatiemarkt is weggevallen. Dit heeft in 2022 en 2023 gezorgd voor een periode van stijgende kapitaalmarktrentes. Nu er signalen zijn dat de Fed in 2024 het beleid van ‘quantitative tightening’ gaat herzien, kan dit ervoor zorgen dat de beweeglijkheid in de obligatiemarkt en de opwaartse druk op de rentetarieven afneemt.

Evaluatie van Amerikaanse macro-economische cijfers: arbeidsmarkt versus inkoopmanagersindex
De vrijdag gepubliceerde macro-economische cijfers gaven een gemengd beeld van de economische situatie in de VS. Terwijl het arbeidsmarktrapport beter was dan waar marktvorsers rekening mee hielden, was de inkoopmanagersindex voor de dienstensector voor de maand december slechter dan verwacht.

Aangezien markten in november en december al voorsorteerden op de verwachte renteverlagingen door de Fed in 2024, wordt er nu nauwlettend gekeken naar macro-economische berichten die een relatie hebben met het inflatiebeeld.

Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zou voor de Fed een reden kunnen zijn om te wachten met het verlagen van de rente, maar aan de andere kant kunnen signalen over een afkoelende economie (zoals een lager dan verwacht cijfer van de inkoopmanagersindex) juist steun geven aan de verwachting dat de Fed in 2024 de rente gaat verlagen.

Het zal nog een aantal maanden duren voordat de Fed daadwerkelijk overgaat tot het doorvoeren van renteverlagingen, maar het algemene beeld van afnemende inflatoire druk, een afkoelende economie en een centrale bank die haar beleid zal herzien, staat nog rechtovereind.

Overeenstemming bereikt: nieuw bestedingsplafond van $1,66 biljoen voor de Amerikaanse overheid
Gisterenavond werd bekend dat er voorlopig overeenstemming is bereikt tussen de leiders van de Democraten en Republikeinen over een nieuw bestedingsplafond van $ 1,66 biljoen voor de Amerikaanse overheid. Daarmee lijkt er twee weken voor de deadline een nieuw akkoord te zijn bereikt waarmee het tijdelijk sluiten van de Amerikaanse overheid hopelijk kan worden voorkomen. Wel moeten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden nog stemmen over het voorstel, voordat het nieuwe bestedingsplafond wordt opgenomen in de bestaande wetgeving.

Binnen de Republikeinse partij is veel verdeeldheid en met name de zeer conservatieve leden vinden het geen goed akkoord. De komende weken zullen uitwijzen of het voorstel tijdig door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kan worden geloodst.

Weinig bedrijfsnieuws
In de afgelopen weken was er relatief weinig bedrijfsnieuws. Aankomende vrijdag zal in de VS het cijferseizoen traditioneel gezien worden afgetrapt door de Amerikaansen banken. Er zal met verhoogde interesse worden gekeken naar de ontwikkeling van de kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles van de banken.

Gegeven de afzwakkende economische groei is kredietkwaliteit al een tijdje een thema waar naar wordt gekeken. Met name commercieel vastgoed en consumentenleningen zijn onderdelen in de kredietportefeuilles waarvoor wordt verwacht dat er meer voorzieningen voor worden getroffen.

Macro-economisch nieuws
Qua macro-economisch nieuws zijn de ogen deze week gericht op het Amerikaanse inflatierapport voor december dat op donderdag wordt gepubliceerd. Marktvorsers houden rekening met een consumentenprijsinflatie van 0,2% maand-op-maand.

Ook voor de kerninflatie wordt verwacht dat deze 0,2% (maand-op-maand) bedraagt. Vanmorgen werden voor de eurozone de detailhandelsverkopen over november gepubliceerd (-0,3% versus oktober 2023 en -1,1% versus november 2022).

De cijfers waren in lijn met de consensusverwachtingen en de daling in november onderstreept de moeizame economische ontwikkelingen in de eurozone. Naast het Amerikaanse inflatierapport zal er deze week aandacht zijn voor de Chinese inflatiecijfers over december (vrijdag) en de Amerikaanse producentenprijsinflatie (vrijdag).

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 45 en 65 punten. Voor de meeste Europese aandelenindices bewegen de RSI’s momenteel tussen de 45 en 60 punten. Daarmee liggen de RSI’s op iets lagere niveaus dan een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 13 en 14 punten, in lijn met het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 74. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers risicozoekend zijn. 

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen