Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2024

Hoge winstgroei rechtvaardigt hogere waardering Amerikaanse aandelen

Hoge winstgroei rechtvaardigt hogere waardering Amerikaanse aandelen

Hoge winstgroei rechtvaardigt hogere waardering Amerikaanse aandelen
De Amerikaanse aandelenmarkt lijkt voor 2023 opnieuw als winnaar uit de bus te komen in vergelijking met de rendementen van andere indices. De waarderingen liggen voor Amerikaanse aandelen wel hoger dan die voor Europese- of aandelen uit opkomende landen, maar de winstgroei en de winstmarges zijn ook al jaren hoger.

De technologiesector heeft in de Amerikaanse S&P 500-index een veel hoger gewicht dan in andere regionale aandelenindices en de sterke winstgroei lijkt de hogere waarderingen te rechtvaardigen. De beursrally van 2023 wordt echter wel gedragen door het geringste aantal aandelen sinds de jaren negentig. De weging van de tien grootste aandelen in de S&P 500 is in 2023 tot boven de 30% uitgestegen, een record.

Wij menen dat de impact van de AI-technologie de komende jaren groot is en dat veel bedrijven hier op korte of lange termijn mee te maken krijgen. Niet alleen tech-bedrijven, maar ook de kledingbranche en gezondheidszorg gaan hier meer en meer gebruik van maken.

De arbeidskosten per eenheid product kunnen onder controle blijven dankzij de productiviteitswinst die bereikt kan worden als kunstmatige intelligentie (AI) breder wordt toegepast. Door het toenemende gebruik van data, nieuwe toepassingen voor AI en de digitalisering van de dienstverlening, blijft de markt voor datacenters en cloud-computing (‘internet software toepassingen’), ook in 2024 een sterke groeimarkt.

Spreiding over sectoren blijft belangrijk

Veel beursgenoteerde ondernemingen hebben nog geen last van de minder gunstige financieringscondities omdat zij zich met langlopende leningen hebben gefinancierd ten tijde van de lage rente.

Ondernemingen met een sterke concurrentiepositie hebben in de afgelopen jaren hogere grondstoffen- en loonkosten kunnen doorberekenen aan hun afnemers en hebben hun winstmarges in stand kunnen houden.

Ondernemingen waarvan de productie of dienstverlening een exponentieel groeikarakter heeft, zien bovendien bij een aanhoudende omzetgroei hun winstmarges relatief nog verder toenemen. Door de digitalisatie van de dienstverlening en distributie van nieuwe software via het internet, dalen de marginale kosten en stijgen de winsten navenant.

In 2022 bleek echter wel dat de groeiaandelen met hoge waarderingen een hoge rentegevoeligheid hebben en daarmee een fors koersrisico. Daarom blijft een goede spreiding over de verschillende sectoren in de aandelenmarkten het devies.

Volgende pagina

Aandelen versus obligaties

Wij vinden aandelen aantrekkelijk gewaardeerd, maar kijken ook naar de obligatiemarkten.

Raoul Houben
Neem contact op met Raoul Houben.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)43 354 1223 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen