Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2024

Een korte terugblik op 2023

Een korte terugblik op 2023

Terugblik op onze vorige Jaarvisie
In de Jaarvisie 2023 hadden wij een voorkeur voor aandelen boven obligaties. Wij hielden rekening met een milde recessie die impact zou hebben op de winstcijfers van bedrijven.

Wij vonden aandelen relatief aantrekkelijk gewaardeerd waarbij een neutrale weging in de portefeuilles passend was. Voor obligaties waren wij begin 2023 terughoudend omdat we rekening hielden met meer renteverhogingen door de centrale banken en verder oplopende kapitaalmarktrentes. Daarom gaven wij begin 2023 de voorkeur aan kortlopende obligaties met een onderwogen positie in de portefeuilles.

De keuze om aandelen licht te overwegen en obligaties te onderwegen heeft in 2023 goed uitgepakt.

Stijgende aandelenmarkten, beweeglijke rentes en positieve obligatierendementen
2023 was een jaar waarin aandelenkoersen in Europa en de VS stegen. De aandelenrendementen in China bleven duidelijk achter bij die in Europa en de VS. Geopolitieke conflicten hadden in 2023 veel minder impact dan in 2022. De internationale kapitaalmarktrentes waren het afgelopen jaar beweeglijk.

In de eerste drie kwartalen stegen de 10-jaarsrentes in de VS en Europa  om vervolgens in het vierde kwartaal lagere niveaus op te zoeken. Credit- en high-yieldspreads lieten in 2023 een lichte daling zien, wat een positieve invloed had op het rendement van bedrijfs- en hoogrenderende obligaties.

Doelgerichte liquiditeitsafbouw en succesvolle allocatie naar aandelen en obligaties
In de loop van het eerste kwartaal hebben wij liquiditeiten afgebouwd door meer naar aandelen en kortlopende bedrijfsobligaties te alloceren. De licht overwogen positie in aandelen en de onderwogen positie in obligaties hebben wij het hele jaar aangehouden.

In de loop van 2023 hebben wij de gemiddelde looptijd van de obligatiebeleggingen  verlengd om te profiteren van de hogere rentes. De keuze om aandelen licht te overwegen en obligaties te onderwegen heeft in 2023 goed uitgepakt.

Volgende pagina

Asset allocatie: aandelen blijven favoriet

Ook voor het beursjaar 2024 hebben wij een voorkeur voor aandelen boven obligaties. Wij rekenen op een verder herstel in de winstgroei bij bedrijven.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen