Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2024

Economisch herstel China verloopt traag

Economisch herstel China verloopt traag

Economisch herstel China verloopt traag
Na het afschaffen van de corona-restricties eind 2022 hadden wij voor 2023 een veel uitbundiger herstel van de Chinese economie verwacht. Consumenten bleven in 2023 ook na de plotselinge versoepeling aanvankelijk zeer terughoudend.

De detailhandelsuitgaven namen pas in het najaar behoorlijk toe, zoals bleek uit de goede kwartaalresultaten van Alibaba, Tencent en Baidu en diverse macro-economische rapportages. De industriële productie in oktober steeg bijvoorbeeld jaar-op-jaar met 4,6% en ook de detailhandelsverkopen stegen met 7,6%. De cijfers uit de vastgoedsector blijven echter zorgwekkend.

Faillisementen projectontwikkelaars
De faillissementen van projectontwikkelaars zoals Evergrande en Country Garden, zetten in 2023 een rem op de economische groei. In de eerste negen maanden van 2023 daalde het aantal nieuwe bouwprojecten met ruim 23%. Het aantal verkochte vierkante meters nam met 7,8% af en vastgoedinvesteringen daalden met 9,3%. De huizenverkopen laten nog geen teken van herstel zien. Daarmee valt een belangrijke pijler van de economische groei weg.

De centrale overheid in Beijing is overgegaan tot verstrekking van meer dan 125 miljard euro aan goedkope leningen voor onder meer lokale woningrenovatieprojecten. Een omslag in de Chinese vastgoedsector valt in 2024 niet te verwachten, gezien het enorme overaanbod en de grote leegstand.

In het afgelopen decennium zijn er naar schatting ongeveer 80 tot 90 miljoen wooneenheden te veel gebouwd. China had in 2023 ook last van de teruglopende wereldhandel, zoals bleek uit tegenvallende import- en exportcijfers.

Investeringsgedreven model loopt op zijn laatste benen

In de afgelopen decennia hebben investeringen in de infrastructuur een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische groei van China. Door deze investeringen kreeg de economie steeds een impuls op het moment dat zich externe schokken in de rest van de wereld voordeden. De binnenlandse economische groei kon zo op peil blijven. De centraal aangestuurde investeringsagenda is echter te ver doorgeschoten.

De Chinese investeringshausse heeft in veel bedrijfstakken overcapaciteit veroorzaakt en onrendabele overheidsinvesteringen uitgelokt.

De marginale bijdrage van nieuwe investeringen aan de economische groei vermindert inmiddels aanzienlijk; het investeringsgedreven model loopt daarom op zijn laatste benen. Dit gebeurt juist op het moment dat zorgen over de begroting van de Chinese overheid en de risico’s voor de financiële stabiliteit van het land toenemen.

Snelle stijging schuldenlast lokale overheden
De snelle stijging van de schuldenlast van lokale overheden is voor een deel het gevolg van de aanpak van verborgen schulden van lagere overheden. Sinds 2015 mag de uitgifte van gemeentelijke obligaties in China de uitstaande schuldinstrumenten van lokale financieringsinstrumenten vervangen, die door beleggers via schaduwbanken konden worden aangehouden en buiten de officiële statistieken bleven.

Het stijgende schuldenniveau is dus deels het gevolg van een verbeterde transparantie en deels een gevolg van de toegenomen kredietverlening vanwege de  groeiende begrotingstekorten.

De inflatie in China daalde van 2% in 2022 naar 0,4% in 2023 en er wordt in 2024 geen sterke opleving van de inflatie verwacht. Er dreigt zelfs deflatie.

Volgende pagina

Federal Reserve versoepelt in 2024

De Federal Reserve drukte na een lange en snelle reeks van renteverhogingen in juli 2023 op de pauzeknop. Sindsdien beweegt de Federal Funds Rate in de bandbreedte van 5,25 – 5,50%.

Nick Goossens
Neem contact op met Nick Goossens.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0) 294 492 583 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen