Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2024

Aandelen versus obligaties

Aandelen versus obligaties

Aandelen aantrekkelijk gewaardeerd
In historisch perspectief achten wij de aandelenmarkten niet te hoog gewaardeerd. Alleen de Amerikaanse aandelenmarkt is eind 2023 met een koerswinstverhouding van 19 voor de komende 12 maanden hoger gewaardeerd dan het historische gemiddelde sinds 1990. Een K/W-verhouding van minder dan 20 betekent een winstrendement van meer dan 5 procent. Afgezet tegen een toenemende groei van de winst per aandeel die in 2024 weer in de dubbele cijfers uitkomt, biedt dit een aantrekkelijk rendementsperspectief.

Ook in de andere aandelenmarkten neemt de groei van de winst per aandeel in de komende kwartalen weer toe, zij het op lagere niveaus dan in de VS. De waarderingen van de opkomende markten en met name de Chinese aandelenmarkt zijn relatief laag. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de geopolitieke risico’s toenemen, maar tegelijkertijd dat ze veelal slechts een kortstondig effect hebben op de aandelenmarkten.

Het verloop van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten hebben, afgezien van de tijdelijke impact op energie- en graanprijzen, geen negatieve invloed gehad op de internationale aandelenmarkten. Zo valt ook moeilijk in te schatten wat de impact is van het verloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 op de financiële markten.

Obligatiemarkten in 2023 en 2024

Het verloop van zowel de Duitse als de Amerikaanse 10-jaarsrente was in 2023 behoorlijk grillig. De Duitse 10-jaarsrente bewoog tussen de 2% en 3% en de Amerikaanse rente bewoog zich in een range van 3,3% en 5%. Door de renteverhogingen van de Fed en de ECB hebben de rentecurves in Europa en de VS een a-typisch karakter. De rentes op leningen met korte looptijden zijn hoger dan de rentes op leningen met middellange en lange looptijden. Met name op het korte eind van de rentecurve kunnen beleggers momenteel aantrekkelijke vergoedingen krijgen.

Dit neemt niet weg dat het rendement op staatsleningen met een langere looptijd duidelijk aantrekkelijker is dan een aantal jaren geleden. Beleggers zoeken geleidelijk weer leningen met langere looptijden. Ook wij hebben in de loop van 2023 de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuilles verlengd.

Tegelijkertijd menen we dat de extra vergoedingen (‘spreads’), die beleggers in bedrijfsobligaties ontvangen, op de huidige niveaus aantrekkelijk zijn. Veel bedrijven staan er financieel gezond voor en het aantal faillissementen is nog steeds gering, al verwachten we wel dat dit verder gaat oplopen.

In de VS lag eind november het tarief op de meer risicovolle hoogrentende obligaties op 8,5%. Daarmee bedroeg de ‘spread’ ruim 4%, terwijl het faillissementspercentage op deze leningen slechts op 2,1% lag.

In de eurozone lag het rendement op hoogrentende obligatieleningen eind november met een effectief rendement van 7,9% ruim boven het gemiddelde van 4,5% over de afgelopen 10 jaar. Met de hogere effectieve rendementen vormen vastrentende waarden weer een redelijk alternatief voor aandelenbeleggingen.

Altijd op de hoogte

Volg onze berichten en Weekly Updates

Ook in 2024 informeert Stroeve Lemberger u regelmatig met nieuws, commentaar en analyses via het kwartaalbericht, podcasts, (social) media en Weekly Updates.

Filip Keunen
Neem contact op met Filip Keunen.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 579 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen