Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly Update (50) – Optimisme op financiële markten door renteverlaging en hogere koersen

Weekly Update (50) – Optimisme op financiële markten door renteverlaging en hogere koersen

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Jerome Powell draagt bij aan optimisme op financiële markten
  • Aandelenkoersen hoger, kapitaalmarktrentes dalen verder
  • Renteverlagingen in het verschiet in 2024
  • Deze week ogen gericht op Amerikaanse inflatiecijfers, inkomens en uitgaven

Markten

Jerome Powell draagt bij aan optimisme op financiële markten
Met de feestdagen in het vooruitzicht viert het optimisme op de financiële markten hoogtijd. Afgelopen woensdag deed ook Jerome Powell, de president van de Federal Reserve, een duit in het zakje door aan te geven dat er renteverlagingen in het verschiet liggen in 2024. De financiële markten hadden hier al op voorgesorteerd, wat te zien was in de prijzen van futures contracten die betrekking hebben op de Amerikaanse geldmarktrentes.

De uitspraken van Powell vormden een bevestiging van de verwachtingen van veel marktvorsers, waarop de koersen van zowel aandelen als obligaties afgelopen week verder stegen. Het einde van de rentecyclus van centrale banken en renteverlagingen die in het vooruitzicht worden gesteld, zijn in het algemeen gunstig voor aandelenbeleggers. De aandelenmarkten hebben hier de afgelopen tijd al een voorschot opgenomen, maar ook voor 2024 blijven wij gunstig gestemd over de vooruitzichten voor aandelenbeleggers.

Aandelenkoersen hoger, kapitaalmarktrentes dalen verder
Op de obligatiemarkten was het effect van de uitspraken van Powell ook merkbaar. De rentes op de obligatiemarkten daalden zowel in Europa als de VS en daarmee is er sprake van een opmerkelijke ommekeer. Waar 2022 nog in het teken stond van sterk oplopende rentetarieven en ook in 2023 in eerste instantie de kapitaalmarktrentes verder opliepen, is er sinds de voorlopige top in de maand oktober sprake van een zeer sterke daling van de kapitaalmarktrentes.

In de VS daalde de 10-jaarsrente sinds medio oktober van 5% naar 3,9% terwijl de Duitse 10-jaarsrente in een tijdsbestek van nog geen twee maanden daalde van ongeveer 3% naar iets boven de 2%.

Ook rentetarieven op kortlopende leningen daalden. Dit zorgde afgelopen week voor verdere koersstijgingen van obligaties. Spreads op bedrijfsobligaties en high yield obligaties daalden eveneens en droegen ook bij aan de goede rendementen op verschillende vastrentende beleggingen.

Renteverlagingen in het verschiet in 2024
Terwijl Fed president Powell afgelopen week duidelijk was in zijn uitspraken dat de periode van renteverhogingen zijn piek min of meer heeft bereikt en dat in 2024 rentes verlaagd kunnen worden, waren de beleidsmakers van de ECB en Bank of England terughoudender in hun uitspraken. Voor de ECB is prijsstabiliteit het belangrijkste doel en omdat de kerninflatie nog te hoog is, is het volgens de ECB te vroeg om al te spreken over renteverlagingen.

Dit ondanks het feit dat de meest recente cijfers over de inkoopmanagersindices laten zien dat de economische ontwikkelingen in de eurozone moeizaam zijn. Zowel de inkoopmanagersindex voor de dienstensector als voor de industrie vielen in de maand december tegen. Beide indices noteerden onder de 50 wat duidt op krimp.

Vandaag viel de Duitse IFO conjunctuurindicator wat tegen. Voor de maand december kwam de IFO index uit op 86,4 tegen een verwachting van 87,8. Na een paar maanden van stijgingen liet de IFO index nu weer een daling zien. Voor zowel de beoordeling van de huidige economische omstandigheden als voor de verwachte gang van zaken waren bedrijven minder optimistisch dan vorige maand. Qua economisch nieuws zullen de komende weken rustig zijn en ook zullen de volumes op de financiële markten de komende weken terugvallen, als gevolg van de feestdagen.

Deze week: Amerikaanse inflatiecijfers, inkomens en uitgaven
De Amerikaanse PCE en persoonlijke inkomens- en uitgavengegevens, die vrijdag worden gepubliceerd, zijn deze week de belangrijkste economische rapportages met mogelijke impact op de financiële markten. Tevens worden de inflatiecijfers in Groot-Brittannië en Japan gepubliceerd. Het besluit van de Bank of Japan van dinsdag zal ook nauwlettend in de gaten worden gehouden na de recente beslissingen van de centrale banken in de VS, het VK en de eurozone. Deze week staan er ook nog kwartaalrapportages van de bedrijfsresultaten van Nike, Micron Technology en van Fedex op de agenda.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 70 en 80 punten. Ook veel Europese aandelenindices bewegen momenteel boven de 70 punten. RSI’s bevinden zich momenteel op zeer hoge niveaus.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 12 en 13 punten, iets lager dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 75. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers zeer risicozoekend zijn.

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen