Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Weekly update, week 45

Weekly update, week 45

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Europese aandelenbeleggers starten week opgewekt
  • Deze week focus op Amerikaanse inflatiecijfers
  • ECB en Fed voorlopig in afwachtende houding
  • Deadline schuldenplafond VS nadert
  • Einde kwartaalcijferseizoen in zicht

Markten

Positieve start voor aandelenbeleggers
Aandelenbeleggers zijn de week goed gemutst begonnen. Europese aandelenindices staan vandaag overwegend hoger, nadat vorige week opmerkingen van Fed president Powell nog het sentiment op de markten onder druk zette.

Powell maakte duidelijk dat de beleidsrente in de VS verder kan worden verhoogd indien de inflatie te lang op een te hoog niveau blijft. Zijn opmerkingen hadden slechts kortstondig impact op beleggers in de VS en Europa. Beleggers kijken vooruit en zullen met name met interesse uitkijken naar de Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag worden gepubliceerd. 

Inflatie VS neemt af
De inflatoire druk in de VS neemt langzamerhand af. In vergelijking met de hoge inflatiecijfers van een jaar geleden, is de inflatie nu duidelijk lager. Wel liggen de headline inflatie en de kerninflatie nog steeds op een te hoog niveau. Het CPI-rapport in de VS van dinsdag is van belang om de voortgang op het gebied van de inflatie te meten, hoewel er nog een publicatie zal volgen in de aanloop naar de volgende Fed-vergadering op 13 december. De laatste tijd laat vooral de rente op staatsobligaties een grote beweeglijkheid zien.

Amerikaanse economen verwachten gemiddeld dat het totale CPI-cijfer uitkomt op +0,1% (+0,4% in september) ten opzichte van de vorige maand en op 3,3% t.o.v. het vorig jaar. Voor de kerninflatie (exclusief de volatiele componenten voeding en energie) is de verwachting dat deze op +0,3% maand-op-maand uitkomt en op 4,1% t.o.v. het vorige jaar. De Fed streeft naar een inflatiecijfer dat licht boven de 2% ligt. Voorlopig zal het monetaire beleid daarom nog wel gericht zijn op verkrapping. 


Centrale banken in afwachtende modus
De Europese en Amerikaanse centrale bank hebben bij monde van hun presidenten duidelijk gemaakt dat ze voorlopig in een afwachtende modus zitten. De volledige impact van de fors hogere beleidsrentes in de VS en Europa is nog niet helemaal zichtbaar in de economie en beide centrale banken hebben gemeend dat het goed is om een pauze in te lassen in de serie van renteverhogingen.

Officieel liggen alle opties nog op tafel wat inhoudt dat de Fed en ECB wederom het rente instrument kunnen inzetten, indien de inflatiecijfers in de VS en Europa hier aanleiding voor geven. Dat zou betekenen dat de beleidsrentes nog verder worden verhoogd. Realistischer om te veronderstellen, is dat de inflatie de komende kwartalen verder zal afnemen en dat ergens in 2024 de beleidsrentes zullen gaan dalen. Dat is het scenario dat wij vooralsnog aanhangen. 

Overige cijfers deze week
Verder zal er deze week aandacht zijn voor de Duitse ZEW indicator (dinsdag) en cijfers over het Bruto Binnenlands Product voor de eurozone. Economen verwachten gemiddeld een cijfer van -0,1% t.o.v. het vorige kwartaal, 0,1% t.o.v. het vorig jaar. Een dag later worden groeicijfers van de Japanse economie in het derde kwartaal gepubliceerd evenals cijfers over de Chinese detailhandelsverkopen en Chinese industriële productie, de Britse inflatie, Amerikaanse producentenprijzen en Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Op donderdag volgen cijfers over de Amerikaanse industriële productie en bezettingsgraden in de industrie en op vrijdag sluiten we de week af met cijfers over onder meer de Amerikaanse huizenmarkt.


Ontwikkelingen Amerikaanse politiek
Naast de reeks aan economische cijfers zullen beleggers deze week ook de ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek met interesse volgen. Het Amerikaanse Congres heeft nog een paar dagen de tijd om het platleggen van de Amerikaanse overheid te voorkomen. Een eerdere deal over het verhogen van het schuldplafond loopt namelijk af op vrijdag 17 november. En ook vindt deze week een APEC meeting plaats in San Francisco waar president Biden en president Xi elkaar zullen ontmoeten. De betrekkingen tussen de VS en China staan centraal tijdens deze conferentie van economische leiders. 

Eind van het kwartaalcijferseizoen
De meeste bedrijven hebben inmiddels hun derdekwartaalcijfers gepubliceerd. We zitten daarmee aan het eind van het kwartaalcijferseizoen. Deze week zullen onder meer Palo Alto Networks, Cisco, Alibaba, Home Depot, Target, Walmart, NN en Aegon hun cijfers rapporteren.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 60 en 65 punten, iets hoger dan het niveau van een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s op niveaus tussen de 55 en 65 handelen, ook iets hoger dan vorige week.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 15 punten, in lijn met het het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 42. Daarmee bevindt de index zich nog steeds in het gebied dat erop duidt dat beleggers risico-avers zijn en ligt de index op hetzelfde niveau als een week geleden.

Beleid

Afgelopen week hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in ons tactisch asset allocatie beleid. Aandelen zijn licht overwogen en obligaties licht onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen