Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 44

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 44

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Sentiment aandelenmarkt verbetert;
  • Arbeidsmarkt VS minder gespannen;
  • Rentetarieven dalen in Europa en VS;
  • Deze week focus op o.a. Fed data en Amerikaans consumentenvertrouwen.

Markten

Sentiment aandelenmarkt verbetert
De bijeenkomst van de Fed van afgelopen week en de uitspraken van President Powell werden door de financiële markten positief uitgelegd en gezien als een bevestiging dat het eind van de cyclus van renteverhogingen in zicht is. Afgelopen vrijdag kwam er een relatief gunstig cijfer uit over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit cijfer onderstreept het beeld dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt geleidelijk aan minder krap wordt.

Het gevolg van deze nieuwsberichten was een verbetering van het sentiment op de aandelenmarkten en obligatiemarkten: Aandelen- en obligatiekoersen stegen en tevens liep de zogenaamde fear & greed index afgelopen week op. Hoewel de Europese aandelenbeurzen vanmorgen positief van start gingen, handelen de meeste indices momenteel iets boven of onder de slotkoersen van afgelopen vrijdag.

Arbeidsmarkt VS minder gespannen
Het zogenaamde ‘higher for longer’ adagium, dat zorgde voor lagere aandelenkoersen in de voorgaande weken, leek afgelopen week losgelaten te worden. Het Amerikaanse ‘non-farm payroll’ cijfer dat laat zien hoeveel banen er buiten de agrarische sector worden toegevoegd, was afgelopen vrijdag lager dan verwacht. Hoewel marktvorsers voor oktober rekening hielden met een toename van 180.000 nieuwe banen, was de daadwerkelijke toename ‘slechts’ 150.000 banen. Dit was fors lager dan het cijfer voor september, toen de toename van het aantal nieuwe banen nog 297.000 bedroeg. Ook het werkloosheidspercentage was iets hoger dan verwacht: 3,9% versus een verwachting van 3,8%. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar dit is wel een signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt geleidelijk aan afkoelt.

Rentetarieven dalen in Europa en VS

Omdat kapitaalmarktrentes dit jaar zijn opgelopen en de effectieve rendementen van langerlopende obligaties aantrekkelijker zijn geworden, hebben wij recent besloten om de duratie van onze obligatieportefeuille wat te verlengen.

Kapitaalmarktrentes lieten afgelopen week in zowel Europa als de VS een daling zien. De Amerikaanse 10-jaars rente noteert momenteel op 4,59% wat maar liefst 30 basispunten lager is dan een week geleden. De 2-jaars rente is afgelopen week zo’n 20 basispunten gedaald. Ook in Europa zagen we afgelopen week druk op de rentetarieven. Met name in het lange segment daalden de kapitaalmarktrentes. De toonaangevende Duitse 10-jaars rente daalde afgelopen week met ruim 10 basispunten naar een niveau van 2,69%.

Deze week focus op o.a. Fed data en Amerikaans consumentenvertrouwen
Hoewel in de VS een groot deel van de bedrijven hun kwartaalcijfers heeft gerapporteerd, staan er voor deze week ook weer de nodige bedrijfscijfers op de agenda. Onder andere Walt Disney, Illumina, NXP Semiconductors, Emerson Electric, Gilead Sciences, International Flavors & Fragrances, Ahold Delhaize, Adidas, Euronext, ABN Amro en Bayer zullen deze week hun cijfers rapporteren.

Qua macro-economisch nieuws is het een relatief rustige week. De meest in het oog springende cijfers zijn cijfers van de zogenaamde Senior Loan Officer Opinion Survey van de Federal Reserve (maandag), de Chinese handelsbalanscijfers (dinsdag), Europese producentenprijzen (dinsdag), Amerikaanse handelsbalanscijfers (dinsdag), detailhandelsverkopen voor de eurozone (woensdag), een speech van Fed president Powell (woensdag), de Chinese inflatiecijfers (donderdag) en een speech van ECB president Lagarde (vrijdag) en cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen (vrijdag).

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt rond de 60 punten. Dit is duidelijk hoger dan het niveau van een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s op niveaus tussen de 50 en 60 handelen, ook duidelijk hoger dan vorige week.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 15 punten, wat zo’n 5 punten lager is dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 42. Daarmee bevindt de index zich nog wel in het gebied dat erop duidt dat beleggers risicoavers zijn, maar ten opzichte van een week geleden is er sprake van een behoorlijke verbetering.

Beleid

Recent is besloten om de duratie van de obligatieportefeuille wat te verlengen. Het verlengen van de duratie is mede gefinancierd door het afbouwen van de positie in liquiditeiten.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen