Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 43

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 43

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Positieve start van de week;
  • Rentebeeld zet druk op aandelenkoersen;
  • Bedrijfscijfers een ‘mixed bag’;
  • Deze week ogen gericht op centrale banken en inflatiecijfers.

Markten

Positieve start van de week
Na wederom een week met veel cijfers en de nodige beweeglijkheid zijn aandelenbeleggers aan het begin van deze nieuwe week positief gezind. Aandelenkoersen van Europese aandelen staan overwegend hoger. De 10-jaars rentetarieven in Europa staan vandaag overwegend lager en ook de olie- en gasprijzen laten vandaag lichte dalingen zien.

De spanningen in het Midden-Oosten zorgen wel voor opwaartse druk op de olie- en goudprijs maar het lijkt erop dat er niet bovenmatig wordt gereageerd op de nieuwe fase van het Israëlische offensief dat afgelopen weekend werd aangekondigd. De olieprijs is overigens ten opzichte van het begin van de maand oktober wel gedaald.

Rentebeeld zet druk op aandelenkoersen
De vrees voor het verder oplaaien van het conflict tussen Israël en Hamas, wat ervoor kan zorgen dat ook andere landen en groeperingen in een breder conflict worden meegezogen, zorgt voor toenemende risicoaversie op de financiële markten.

Een andere belangrijke factor is het rentebeeld in Europa en de VS. De vrees dat de bedrijven en overheden voor een langere periode te maken hebben met een omgeving met hogere rentetarieven, zette de afgelopen weken druk op de aandelenkoersen. Dat de ECB afgelopen week bekend maakte om de beleidsrente te handhaven op het huidige niveau, maakte geen indruk op de markten. Dit was namelijk al wat de markt verwachtte. De komende tijd zal er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van de inflatie in Europa en voor het economisch beeld. De ECB streeft naar een inflatieniveau van 2% en gegeven de huidige inflatieniveaus is dat doel voorlopig nog niet bereikt.

Wel zien we meer en meer indicaties dat de inflatoire druk afneemt. Zo werden vanmorgen relatief gunstige inflatiecijfers voor Spanje bekend gemaakt. Zowel de headline inflatie als de kerninflatie over de maand oktober waren met 3,5% en 5,2% jaar-op-jaar wat lager dan de consensusverwachting. Ook de inflatiecijfers in een aantal Duitse staten waren vandaag lager dan verwacht.

Later deze week worden voor Europa inflatiecijfers bekend gemaakt voor de maand oktober. De verwachting is dat de headline inflatie wederom lager is dan de vorige maand: 3,2% versus 4,3% in september. En ook de kerninflatie zal met naar verwachting 4,2% wat lager zijn dan het september cijfer van 4,5%. Geleidelijk aan neemt de inflatoire druk af, maar zoals meerdere centrale bankiers duidelijk hebben gemaakt, is dit een proces dat de nodige tijd zal vergen. Kapitaalmarktrentes zijn de afgelopen tijd in zowel de VS als in Europa opgelopen.

Wij hebben als reactie op de hogere kapitaalmarktrentes afgelopen week besloten om de duratie van onze obligatieportefeuille wat te verlengen.

Bedrijfscijfers een ‘mixed bag’
Qua bedrijfscijfers is het deze week wederom een drukke week. Afgelopen week viel op dat verschillende grote bedrijven beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerden, maar dat er ook een paar bedrijven teleurstelden. Zo vielen bij Alphabet, het moederbedrijf van Google, de cloud-gerelateerde omzetcijfers met slechts een groei van 22% t.o.v. het vorig jaar tegen, terwijl de totale omzet- en winstcijfers de verwachtingen van analisten overtroffen. Desondanks moest het aandeel een flinke daling incasseren. LVMH rapporteerde onlangs omzetcijfers die enigszins tegenvielen en onthield zich van een concrete uitspraak over het 4e kwartaal en over 2024, wat leidde tot een koersdaling. Ook de cijfers van Unilever konden beleggers niet bekoren. Daar stonden goede cijfers van verschillende Amerikaanse en Europese grootmachten tegenover: onder andere Microsoft, Meta, Coca Cola en Assa Abloy rapporteerden keurige cijfers.

Deze week ogen gericht op centrale banken en inflatiecijfers
Deze week zijn de ogen gericht op de kwartaalcijfers van o.a. Pfizer, Caterpillar, BP, DSM Firmenich, Mondelez, Wolters Kluwer, Generac, Apple, Shell, S&P Global, ING en Ball. Qua macro-economisch nieuws zullen marktvorsers deze week letten op de bijeenkomsten van centrale bankiers van de Bank of Japan (BoJ, dinsdag), Federal Reserve (woensdag) en Bank of England (BoE, donderdag). In lijn met het besluit van de ECB verwachten analisten dat de BoJ, Federal Reserve en BoE hun beleidsrente niet zullen aanpassen. Op dinsdag wordt het voorlopige groeicijfer voor het 3e kwartaal voor de eurozone bekend gemaakt. Er wordt rekening gehouden met een afvlakking van de economische groei naar 0% kwartaal-op-kwartaal. Diezelfde dag worden de inflatiecijfers over oktober voor de eurozone bekend gemaakt. Op woensdag wordt in de VS de inkoopmanagersindex voor de industrie gepubliceerd en op donderdag de Amerikaanse fabrieksorders. Vrijdag sluiten we de week af met het maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktrapport en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt rond de 30 punten of iets erboven. Dit is lager dan het niveau van een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s op niveaus tussen de 30 en 40 handelen.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 20 punten, in lijn met het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 25. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers erg risicoavers zijn. 

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week één wijziging in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd: Wij verhogen de duratie van de obligatieportefeuille enigszins nu kapitaalmarktrentes zijn opgelopen. 

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen