Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 42

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 42

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Europese beurzen startten de week overwegend lager;
  • De Aziatische beurzen startten eveneens lager;
  • Aandelenbeurzen staan wereldwijd onder druk, ondanks beter dan verwachte gerapporteerde bedrijfsresultaten, omdat de internationale kapitaalmarktrentes behoorlijk opgelopen zijn;
  • Deze week is het weer erg druk met ondernemingen die kwartaalresultaten publiceren.
Markten

Aziatische en Europese beurzen startten de week overwegend lager
De Aziatische beurzen zijn vanochtend overwegend lager gesloten en ook de Europese aandelenbeurzen laten lagere koersen zien. De afgelopen weken stonden de aandelenbeurzen wereldwijd onder druk vanwege de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de geldmarkttarieven langer op een hoger niveau zal houden om de inflatie te beteugelen. Recente cijfers laten een hoger dan verwachte groei van de Amerikaanse economie en een sterkere arbeidsmarkt zien.

In het licht van recente inflatiecijfers wordt goed nieuws dan als slecht nieuws voor de aandelenbeurzen opgevat. Daarbij komt dat wereldwijd de rente op de obligatiemarkten oploopt. De Amerikaanse 10-jaarsrente op Treasuries tikte vorige week bijna de 5 procent aan en de oplopende kapitaalmarktrente zet dan ook druk op de aandelenmarkten.

De rente op Treasuries is de laatste tijd sterk gestegen vanwege zorgen omtrent de Amerikaanse overheidsschulden, de patstelling in de Amerikaanse politiek en vanwege verkopen van Amerikaanse staatsobligaties door China, traditioneel een belangrijke koper van Treasuries. Ook recente commentaren van Fed-president Powell duiden er op dat het geldmarkttarief langere tijd op hoog niveau blijft.

ECB-besluit over geldmarkttarieven
In Europa zal de belangrijkste gebeurtenis deze week het ECB-besluit van donderdag zijn met betrekking tot de geldmarkttarieven. De eurozone heeft sinds vorig jaar juli al tien keer op rij een renteverhoging gezien, de rente staat nu op 4,5 procent. Het laatste besluit tot renteverhoging was echter geen unaniem besluit van het beleidsbepalende comité. Veel Europese economen verwachten dat de centrale bank de rente nu ongewijzigd zal laten tot maart 2024.

Deze verwachting zien we ook weerspiegeld in de termijnhandel voor de geldmarkttarieven. Enerzijds komt dit omdat de inflatie toch wel een dalende tendens vertoont, maar anderzijds lijken de inflatiecijfers toch ook hardnekkig boven de doelstelling van de ECB op de middellange termijn te blijven, met name omdat sinds de zomer ook weer de olie- en gasprijzen zijn gestegen.

Ondanks de verschrikkelijke ontwikkelingen in Israël en Gaza zijn de energieprijzen sinds de uitbarsting van het conflict en de terreurdaden van Hamas niet fors verder gestegen. De focus zal dus waarschijnlijk liggen op de berichten van de centrale bank over hoe lang zij de geldmarktrente op het huidige niveau wil houden. 

De hogere rente op de kapitaalmarkten remt de economische groei ook af, terwijl de economie in een aantal landen in de eurozone toch al in een recessie verkeert. De Bundesbank meldde vanmorgen dat de Duitse economie in het derde kwartaal waarschijnlijk opnieuw gekrompen is.

Bij een oplopende geld- en kapitaalmarktrente wordt ook naar Italië gekeken dat een hoge staatsschuld heeft en daarom het kind van de rekening zal zijn indien de rente nog verder oploopt. Het verschil tussen de 10-jaarsrente op Italiaanse en Duitse staatsobligaties is nu al opgelopen tot meer dan 2 procentpunt. Dinsdag verschijnt ook de enquête naar de bancaire kredietverlening in de eurozone.

Voor wat betreft het macro-economisch nieuws zullen dinsdag wereldwijd de publicaties over orderposities van de inkoopmanagers in de verschillende economische regio’s veel aandacht trekken. De nadruk zal waarschijnlijk liggen op de veerkracht van het groeimomentum in de VS, inclusief de dienstencomponent, en op de diepte van de groeivertraging in Europa. De inkoopmanagersindex voor de Duitse industriële sector stond de afgelopen drie metingen onder de 40, maar liet bij de laatste meting wel een licht herstel zien.

Deze week wordt donderdag ook het Amerikaanse Bruto Binnenlandse Product-rapport over het derde kwartaal gepubliceerd, tegen de achtergrond van toenemend optimisme over het groeitraject van de Amerikaanse economie. Amerikaanse economen verwachten gemiddeld dat dat het reële BBP in het derde kwartaal met +4,3% is gegroeid ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, omgerekend op jaarbasis, tegen 2,1% in het tweede kwartaal. Recessiescenario’s worden voor de Amerikaanse economie steeds verder naar de horizon verschoven. 

De BBP-publicatie zal vrijdag worden gevolgd door persoonlijke inkomens- en uitgavengegevens, samen met de door de Fed geprefereerde inflatiemeter, de PCE-cijfers (Personal Consumption Expenditures). De gegevens komen na recente wat hoger dan verwachte inflatiecijfers (CPI) en de sterke detailhandelsverkopen van de afgelopen week. De verwachte publicaties zullen meer informatie zal opleveren over de toestand van de Amerikaanse consument.

In de VS zien we wel dat de sterk opgelopen hypotheekrentetarieven een rem zetten op de huizenverkopen en op de nieuwbouw. De hypotheekrente voor 30-jarige leningen is in de VS voor het eerst sinds het jaar 2000 zelfs gestegen tot 8 procent.

De gerapporteerde bedrijfsresultaten voor de S&P 500-bedrijven zijn sinds het begin van dit resultatenseizoen beter dan verwacht met een omzetgroei die in ca. 59% de prognoses overtrof. Bij de gerapporteerde groei van de winst per aandeel was dit zelf voor 78% van de bedrijfsresultaten het geval. 

Deze week veel publicaties van kwartaalresultaten
Op het gebied van de bedrijfswinsten zal deze week het rapportageseizoen op volle toeren draaien en zullen met name de resultaten van de belangrijkste Big Tech-bedrijven in de schijnwerpers staan. Deze cijfers omvatten onder meer die van Microsoft en Alphabet op dinsdagavond, nabeurs, maar ook Meta op woensdag en Amazon op donderdag, die samen zo’n 6,3 biljoen dollar aan marktkapitalisatie vertegenwoordigen, of 16,6% van de S&P 500. Beleggers zullen zich waarschijnlijk concentreren op de sterke groeimotoren, waaronder generatieve Artificial Intelligence-inspanningen.

De Big Tech-bedrijven, met name de “Magnificant 7” -companies hebben sinds het begin van het jaar zeer sterk bijgedragen aan de koerswinsten van de S&P 500, maar deze beleggingsresultaten kunnen zeker gerechtvaardigd worden als we kijken naar de hoge winst- en omzetgroei. Op basis van schattingen van analisten wordt verwacht dat de Mag-7-groep de komende kwartalen op jaarbasis aanzienlijk beter zal presteren dan de bredere index. Bovendien is de groep zeer winstgevend, zoals blijkt uit de nettowinstmarge die aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde van de overige S&P 500-ondernemingen. 

Er zal ook belangstelling zijn voor de bedrijfsresultaten van de energiebedrijven, waaronder Exxon Mobil, Chevron en TotalEnergies, na een volatiel kwartaal voor de olieprijzen. Om de ontwikkeling van de consumentengoederen te volgen, zal er ook gekeken worden naar de kwartaalresultaten van Coca-Cola (op de 24e) en Heineken (op 25 oktober).

Autofabrikanten zullen ook aandacht trekken gezien de recente arbeidsstakingen in de VS, met rapporten van General Motors en Ford, maar ook van Porsche, Mercedez-Benz en Volkswagen in Europa.

In de gezondheidszorg zullen beleggers zich deze week richten op bedrijven als Merck, Novartis, Sanofi en Kenvue (de afsplitsing van Johnson & Johnson). In de industriële sector gaat de belangstelling uit naar bedrijven als Honeywell en General Electric.

Onzekerheid over groei van Chinese economie
Ondanks bemoedigende cijfers over de economische groei in China in het derde kwartaal kan daar nog geen duidelijke conclusie uit worden getrokken zolang de Chinese vastgoedsector aan het afbrokkelen is. De vorige week gepubliceerde gegevens over het derde kwartaal waren sterker dan verwacht. Het bruto binnenlands product groeide in China met 4,9 procent op jaarbasis, boven de gemiddelde schatting van 4,5 procent.

De detailhandelsverkopen stegen sneller dan verwacht, terwijl de gegevens over de industriële productie en het werkloosheidspercentage ook de verwachtingen overtroffen. De economische groei over het hele jaar zal nu veel waarschijnlijker de 5 procent-doelstelling van de regering overschrijden. De Chinese overheid heeft een reeks maatregelen ingevoerd om de neergang in de getroffen vastgoedsector tegen te gaan.

De grootste steden van China hebben de minimale aanbetalingen voor huizenkopers verlaagd, banken hebben de opdracht gekregen om de tarieven op bestaande hypotheken te verlagen. De Chinese aandelenbeurzen, waaronder de CSI 300, laten echter nog geen tekenen van herstel zien.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse index, de S&P 500, geldt dat de RSI is afgenomen tot ca. 35 punten, lager dan het niveau van een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt eveneens de RSI’s onder de 40 handelen, hetgeen er op duidt dat de aandelenmarkten bijna ‘oversold’ zijn. 

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets onder de 22 punten, hoger dan een week geleden, maar in historisch perspectief nog steeds aan de lage kant.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 26. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers risicoavers zijn. Dit is bovendien lager dan het niveau van een week geleden.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen