Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 40

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 40

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Rustige start van de week
  • Akkoord Democraten en Republikeinen voorkomt ‘shutdown’ Amerikaanse overheid
  • Inflatiecijfers eurozone en VS vallen mee
  • Verzekeraars liggen onder druk
  • Deze week ogen gericht op inkoopmanagersindices en arbeidsmarktrapport

Markten

Rustige start van de week
De financiële markten zijn deze week rustig van start gegaan. In Europa is het beeld wat gemengd: een paar indices staan licht hoger maar in Amsterdam noteert de AEX index iets lager dan het slot van afgelopen vrijdag. Het derde kwartaal werd afgelopen vrijdag afgesloten en dit was een lastig kwartaal voor beleggers. De meeste aandelen- en obligatieindices lieten in het afgelopen kwartaal negatieve rendementen zien.

Terugkerende inflatievrees en de vrees dat centrale banken rentetarieven voor een langere periode op een hoger niveau zullen houden, zorgden voor lagere aandelenkoersen. Ook zorgen over het economisch beeld droegen hieraan bij. Per saldo daalden de meeste aandelenindices en liepen rentetarieven in het derde kwartaal op.

Akkoord Democraten en Republikeinen voorkomt ‘shutdown’ Amerikaanse overheid
Afgelopen weekend werd in de VS een tijdelijk akkoord bereikt tussen de Democraten en Republikeinen over het begrotingsplafond voor de federale overheid. Na weken van gesteggel tussen beide partijen is er nu een voorlopig akkoord bereikt dat er voor zorgt dat de financiering van de Amerikaanse overheid tot medio november is veilig gesteld. De komende weken zullen beide partijen weer om tafel moeten om een akkoord te vinden over onder meer de financiële steun aan Oekraïne.

Binnen de Republikeinse partij gaan meer en meer stemmen op om de steunmaatregelen voor Oekraïne te beëindigen, wat voor een patstelling zorgde in de onderhandelingen met de Democraten. Vooralsnog is er tussen beide partijen geen afspraak gemaakt over de steun aan Oekraïne. De komende weken zullen uitwijzen of de VS door zullen gaan met het steunen van de Oekraïense strijd tegen Rusland. 

Inflatiecijfers eurozone en VS vallen mee
De inflatiecijfers die afgelopen vrijdag in Europa en de VS bekend werden gemaakt, vielen mee. Het inflatiecijfer voor de maand september voor de eurozone viel met 4,3% jaar-op-jaar wat lager uit dan de verwachting van 4,5%. Ook de kerninflatie voor september was lager dan verwacht: 4,5% jaar-op-jaar tegen een verwachting van 4,8%. Het tempo van de prijsstijging van diverse diensten en industriële goederen neemt duidelijk af wat, in combinatie met lagere energieprijzen, zorgt voor minder inflatoire druk.

Ook in de VS was het vrijdag gepubliceerde cijfer inzake de kerninflatie (core CPE) iets lager dan de consensusverwachting: 0,1% jaar-op-jaar versus een marktverwachting van 0,2% jaar-op-jaar. Desalniettemin bevinden rentetarieven wereldwijd zich in een opwaartse trend. De beleidsrentetarieven die worden gestuurd door de centrale banken, zijn de afgelopen kwartalen verhoogd vanwege het gewenste verkrappende monetaire beleid van de ECB en de Fed.

De rentetarieven voor langere looptijden, zoals bijvoorbeeld voor 10 jaar, lopen in zowel Europa als de VS de afgelopen weken verder op, wat druk zet op de waardering van obligaties en aandelen. Wij houden er rekening mee dat de centrale banken aan het eind van hun cyclus zijn van renteverhogingen. Ook aan het lange eind van de curve verwachten we dat de opwaartse druk op de rentes langzamerhand minder zal gaan worden.

Verzekeraars liggen onder druk
De koersen van Nederlandse verzekeraars lagen afgelopen week sterk onder druk. Met een uitspraak in een rechtszaak tegen Nationale Nederlanden over woekerpolissen lijkt deze affaire voor de Nederlandse verzekeraars nog niet voorbij te zijn. De uitspraak zorgt voor hernieuwde onrust en de kans dat NN en ASR alsnog de bezitters van zogenaamde woekerpolissen schadeloos moeten stellen, is hiermee toegenomen. De koersen lagen heel fors onder druk.

Hoe dit precies zal gaan uitpakken en of en zo ja hoeveel verzekeraars aan schadeloosstelling moeten betalen, is onduidelijk. Wel zorgde deze onzekerheid de afgelopen week voor zeer forse koersdalingen van beide verzekeraars. Vandaag zien beleggers het weer wat zonniger in en staan de koersen van NN en ASR weer wat hoger. NN is een aandeel dat nog in onze dividendportefeuille zit. 

Deze week ogen gericht op inkoopmanagers-indices en arbeidsmarktrapport
Vandaag wordt in de VS het cijfer voor de Amerikaanse inkoopmanagers-index voor de industrie bekend gemaakt. Voor september houden marktvorsers nog steeds rekening met een krimp van de industrie. Dit is al de 11e maand op rij dat de Amerikaanse industrie een krimp vertoont.

Voor de dienstensector zijn de verwachtingen beter. De vrees voor een recessie in de VS op kortere termijn is de afgelopen maanden wel afgenomen.  Op woensdag wordt voor de eurozone de ontwikkeling van de producentenprijzen in de afgelopen maand bekend gemaakt. In de VS wordt de inkoopmanagersindex voor de dienstensector bekend gemaakt.

Voor september wordt rekening gehouden met een cijfer van 53,6 wat nog steeds duidt op expansie. Op vrijdag zullen de marktkenners uitkijken naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Er wordt rekening gehouden met 163.000 nieuwe banen indien de landbouwsector niet wordt meegerekend. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting uitkomen op 3,7%, iets lager dan de vorige maand.

Deze week verwachten we kwartaalcijfers van de Amerikaanse drankendistributeur Constellation Brands, dat het kwartaal al eind augustus afsloot. De stroom van kwartaalcijfers zal pas de derde week van oktober goed op gang komen.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 30 en 40 punten, in lijn met het niveau van een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt ook dat de RSI’s tussen de 35 en 50 handelen.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 17 en 18 punten, iets hoger dan een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 26. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers risicoavers zijn. Dit is duidelijk lager dan het niveau van een week geleden.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen