Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 33

Stroeve Lemberger – Weekly Update Nr 33

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Beleggers blij met Philips;
  • Inflatie VS lager dan verwacht;
  • Kerninflatie blijft hoog en onzeker;
  • Ondanks goede kwartaalcijfers minder groei volgens analisten;
  • Vertrouwen in Chinese economie neemt sterk af.

In het kort

De Europese aandelenmarkten zijn deze handelsweek licht positief gestemd begonnen en zij staan voor het merendeel enkele tienden van procenten in de plus, waarbij de AEX-index wat fluctueert rond de 0%.

Deze week zullen de detailhandelsverkopen en industriële productie in de VS tot de belangrijkste publicaties behoren.

De kracht van de Amerikaanse economie en de consumptieve bestedingen zal ook worden gemeten met de kwartaalrapporten van Home Depot, Walmart en Target.

Ondertussen zullen beleggers in Azië zich richten op indicatoren van de Chinese economische activiteit, vooral na recent teleurstellende handelscijfers en de indicatie dat de Chinese economie zelfs op deflatie lijkt af te stevenen. Ook is er een hernieuwde onrust op de Chinese vastgoedmarkt.

In Europa zullen alle ogen gericht zijn op de Britse inflatie en de arbeidsmarkt en het Economisch Bulletin van de ECB. Op donderdag 17 augustus publiceert het Nederlandse Centraal Planbureau de jaarlijks kortetermijnramingen voor de economie in Nederland en de wereldeconomie.  Op 18 augustus worden er CPI-cijfers voor de eurozone verwacht op een niveau van 5,3% en 5,5% voor de kerninflatie.

Markten

Beleggers blij met Philips

De AEX-index verloor sinds begin augustus tot aan het einde van vorige week 3,4%. Zij volgde daarmee de ontwikkeling van meerdere internationale beursindices. De julimaand daarvoor was best goed, maar het sentiment lijkt te kenteren. Daarbij wordt door handelaren verwezen naar winstnemingen, maar er zijn ook andere redenen aan te wijzen als oorzaak van de koersdalingen. 

In Amsterdam stond Philips maandagmorgen in de spotlights met het nieuws dat Exor, het investeringsfonds van de Fiat-familie Agnelli (dat sinds vorig jaar zelf een hoofdnotering heeft aan het Damrak), een belang van 15% genomen in de aandelen van de fabrikant van medische apparatuur. Philips tracht hiermee ook de affaire met schadeclaims wegens mankementen aan apparaten voor mensen met slaapapneu te boven te komen.  Als gevolg van deze kwestie daalde de aandelenkoers van Philips tussen april 2021 en november 2022 met meer dan 70%.

Inflatie VS lager dan verwacht

In de VS werden vorige week inflatiecijfers gepubliceerd die door beleggers scherp in de gaten worden gehouden omdat ze een beeld geven van de richting van het monetaire beleid en of we nog meer renteverhogingen van de Fed mogen verwachten. De prijsstijging was beperkt: de inflatie bedroeg in juli 3,2% op jaarbasis, net iets lager dan verwacht.

Kerninflatie blijft hoog en onzeker

De kerninflatie, exclusief de volatiele componenten voeding en energie, bleef echter met 4,7% op een hardnekkig hoog niveau steken. Vervolgens bleek later in de week dat de producentenprijzen in juli net iets harder waren gestegen dan verwacht. Als gevolg daarvan liepen de tienjaar-rentes op verschillende internationale obligatiemarkten sterk op. Economen gaan er van uit dat door basiseffecten (jaar-op-jaar-vergelijkingen) de komende maanden de inflatiecijfers de dalende trend zullen voortzetten, maar het risico op tegenvallende inflatiecijfers is met hoge voedselprijzen als gevolg van misoogsten na de slechte weercondities en weer opnieuw oplopende energieprijzen nog steeds aanwezig.

Afgelopen vrijdag bleek uit de maandelijkse onderzoeken van de Universiteit van Michigan dat Amerikaanse consumenten er van uitgaan dat het niveau van prijsstijgingen de komende jaren naar niveaus van minder dan 3% zal dalen.

Ondanks goede kwartaalcijfers minder groei volgens analisten

Beleggers reageerden de afgelopen twee weken niet meer positief op per saldo meevallende kwartaalrapportages van Amerikaanse en Europese beursgenoteerde ondernemingen. Ook de Amerikaanse tech-sector en de NASDAQ stuwen de aandelenmarkten in de VS op dit moment niet verder omhoog. 

Van de 456 bedrijven in de S&P 500 die tot en met afgelopen vrijdag hebben gerapporteerd over het tweede kwartaal van dit jaar, heeft 78,7% een winst gerapporteerd die de verwachtingen van van analisten overtrof. Dit in vergelijking met een langetermijngemiddelde van 66,4% en het gemiddelde over de afgelopen vier kwartalen van 73,4%. De S&P 500 ex-energie-winstmarges zijn gestegen.

Het momentum van de winstgroei is dit jaar wel teruggevallen; de groei van de winst per aandeel voor de S&P 500 ondernemingen zal over het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar naar verwachting 3,8% minder bedragen, dus krimp in plaats van groei. Maar exclusief de bijdrage van de energiesector (olie en gas) ziet de raming van de winstgroei er aanzienlijk beter uit, met een groei van de winst per aandeel van 2,5%.

Een en ander betekent dat winstramingen over het gehele jaar 2023 ook naar boven toe worden bijgesteld. In de energiesector en de sector gezondheidszorg komen de kwartaalresultaten veel lager uit dan die over 2022. De komende kwartalen zien we het momentum van de winstgroei in de ramingen van analisten weer toenemen naar een groei van de winst per aandeel in de dubbele cijfers in de loop van 2024.

Voor de Europese Stoxx 600-ondernemingen zal de winst in het tweede kwartaal naar verwachting met 4,8% gedaald zijn ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Exclusief de sector energie (olie en gas), zal de winst per aandeel voor deze index naar verwachting echter met 11,5% zijn gestegen. De omzet in het tweede kwartaal zal naar verwachting met 7,8% zijn gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Exclusief de sector energie zal de omzet naar verwachting met 1,8% zijn gedaald. Ook in Europa zien we per saldo opwaartse bijstellingen van analisten van hun winst- en omzettaxaties. 

Vertrouwen in Chinese economie neemt sterk af

De opnieuw in de belangstelling komende Chinese vastgoedcrisis en de vertragende Chinese economische groei drukten de afgelopen twee weken ook op het sentiment op de financiële markten. De betalingsproblemen van projectontwikkelaar Country Garden Holdings en van schaduwbankier Zhongrong International Trust zijn tekenen van marktstress in China. Vorig maand maakte de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande bekend dat het in 2021 en 2022 een verlies leed van omgerekend 72 miljard euro. En Evergrande is duidelijk niet de enige partij die in zwaar weer zit. In China zijn ook veel decentrale overheden die steeds meer gebukt gaan onder een hoge schuldenlast. De jeugdwerkloosheid in China is hoog opgelopen.

De Chinese overheid heeft sinds eind juli toegezegd om de economische groei te ondersteunen met een reeks nieuwe beleidsmaatregelen om de consumptie te stimuleren en de vastgoedmarkt te ondersteunen. Maar tot nu toe zijn er weinig concrete aankondigingen geweest. Volgens een verklaring op de website van de centrale overheid wil China meer investeringen aantrekken in belangrijke industrieën. Daarnaast wil het buitenlandse bedrijven aanmoedigen om onderzoeks- en ontwikkelingscentra in het land op te zetten.

De geopolitieke spanningen tussen de VS en China dragen echter niet bij aan het vertrouwen van buitenlandse investeerders in China. Vorige week kondigde de Biden Administration nog een verscherping aan van de restricties voor de export van de technologisch meest hoogwaardige chips door Amerikaanse en Europese bedrijven naar China.

In China daalden de investeringen in woningen in de eerste helft van 2023 met bijna 7%, terwijl de uitgaven voor infrastructuur met 7% toenamen. Met een dalende export van goederen naar het westen, zou een sterkere terugval van vastgoedinvesteringen het neerwaartse risico voor de groei in de tweede helft van 2023 kunnen vergroten. De tegenvallende Chinese handelscijfers leidden afgelopen week ook tot een verslechtering van het sentiment van beleggers ten aanzien van de Duitse autoindustrie.

Deze week kijken we in de VS met name naar de kwartaalrapporten van Cisco Systems, Synopsys, Applied Materials, Palo Alto Networks, Home Depot, Walmart, en Target. In Europa worden nog bedrijfsresultaten verwacht voor ondernemingen zoals Coloplast en Adyen.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse index, de S&P 500, geldt dat de RSI zich afgelopen week verder daalde naar een niveau van 45,7. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s de afgelopen week ook verder daalden, hetgeen dus op een afnemend momentum duidt. Beleggers nemen nu na een ‘greed’, risicogretige periode meer een afwachtende houding aan. De RSI van de MSCI World is momenteel 43,9 en daarmee zijn de markten duidelijk niet langer ‘overbought’, maar ook nog niet ‘oversold’.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. De afgelopen week is de VIX aanvankelijk vanaf zeer lage niveaus wat opgeveerd, mede vanwege de onrust op de obligatiemarkten en de sentimentsverslechtering als gevolg van de verlaging van de kredietstatus van de Amerikaanse Treasuries, maar vervolgens toch weer gedaald naar 14,8. Van een panieksituatie is dus zeker ook nog geen sprake. Zolang de volatiliteit onder de 20 blijft is deze nog steeds laag. Een indexstand van onder de 20 duidt er op dat markten rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 66, duidelijk lager dan enkele weken geleden toen deze index nog boven de 75 (extreme greed) stond. Momenteel bevindt de index zich nog wel in een gebied dat er op duidt dat beleggers momenteel nog steeds ‘greedy’ oftwel risico-zoekend zijn.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

Beeld: Philips Amsterdam (philips.com)

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen