Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 31

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 31

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Zorgen over Chinese economie zijn nog niet weg
  • Heineken verlaagt prognoses voor 2023
  • Centrale banken verhogen rente, wellicht ten laatsten male?
  • Sterke groei Amerikaanse economie in 2e kwartaal 2023
  • Bank of Japan verrast obligatiemarkt
  • Kwartaalcijferseizoen is nu in volle gang

In het kort

Europese aandelenmarkten starten de week wat gemengd, waarbij de AEX-index wat lager staat, mede als gevolg van tegenvallende cijfers en een winstwaarschuwing van Heineken.

De afgelopen week sloten de meeste aandelenmarkten per saldo hoger, na een drukke week met veel kwartaalresultaten, die over het geheel genomen hoger uitvielen dan analisten hadden verwacht. Zoals verwacht verhoogden zowel de Amerikaanse als de Europese Centrale Bank de beleidsrente de afgelopen week met een kwart procent.

De groei van de Chinese economie blijft tegenvallen, zo bleek uit cijfers van de inkoopmanagers voor de industriële sector, die opnieuw onder de 50 bleven. Omdat een nieuw stimuleringsprogramma wordt verwacht, sloten Chinese markten toch hoger. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3% ten opzichte van het eerste kwartaal, net iets meer dan economen hadden voorspelt, zo bleek vanmorgen uit de eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dit is het tweede kwartaal op rij dat het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone niet krimpt, al zijn de onderlinge verschillen tussen de landen in de muntunie wel groot en lijkt de Duitse economie te stagneren.

Deze week is het opnieuw een drukke week met veel rapportages van kwartaalbedrijfsresultaten. Verder zijn de ogen vrijdag weer gericht op de arbeidsmarktcijfers en komen er ook cijfers van de Amerikaanse inkoopmanagers en over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

Markten

Zorgen over Chinese economie zijn nog niet weg
De Chinese economie groeit minder hard dan aan het begin van dit jaar aanvankelijk werd verwacht, na de afschaffing van de COVID-19-restricties. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie 6,3% (jaar-op-jaar) wat een versnelling betekende ten opzichte van de 4,5% van het eerste kwartaal, maar voor het gehele jaar wordt slechts een reële groei van 5,2% verwacht, tegen 3,0% in 2022. De vandaag gepubliceerde cijfers van de inkoopmanagers vielen per saldo opnieuw tegen. De cijfers voor de dienstensector kwamen uit op 51,5 hetgeen nog steeds wel op een expansie van de economie duidt, maar dit cijfer bleef achter bij de verwachtingen van 53 en de 53,2 van het vorige rapport. De cijfers voor de industriële sector waren weliswaar wat beter dan verwacht, 49,3 tegen 48,9, maar dit cijfer is nog steeds lager dan 50 hetgeen op verdere krimp duidt.

Zwakke exportcijfers, zwakke detailhandelsbestedingen en een vastgoedsector die nog steeds onder druk staat, zijn de belangrijkste factoren die de economische groei drukken. De zorgen over de Chinese economie zijn voorlopig nog niet weg en vanuit de centrale overheid en centrale bank zullen later dit jaar waarschijnlijk maatregelen volgen om de economie extra te stimuleren. Die verwachtingen zetten de aandelenmarkten per saldo toch weer hoger.

Heineken verlaagt prognoses voor 2023
Op het Damrak trokken de tegenvallende bierverkopen van Heineken de aandacht. Het bierconcern verlaagde de prognoses voor het gehele jaar, mede als gevolg van een tegenvallende eerste helft van het jaar. Daarin draaide Heineken een netto-omzet van € 14,5 mrd. Dat betekent een autonome groei van 6,6%, terwijl analisten hadden gerekend op 8,5%. Vooral in Azië verkocht Heineken minder bier. Oplopende grondstoffenkosten speelden het concern parten. Heineken behaalde in de eerste zes maanden van 2023 een operationele winst van € 1,9 miljard. Dat was 22% minder dan in de eerste helft van vorig jaar, en bijna € 160 miljoen onder de gemiddelde verwachting van analisten.

Centrale banken verhogen rente, wellicht ten laatsten male?
Zoals verwacht verhoogden zowel de Amerikaanse als de Europese Centrale Bank de beleidsrente de afgelopen week met een kwart procent. De Fed en de ECB hebben de beleidsrentes verhoogd naar de hoogste niveaus in de afgelopen 22 jaar, om daarmee de inflatie te beteugelen. Voor de ECB was het de negende achtereenvolgende verhoging. Het officiële geldmarkttarief staat bij de ECB nu op 3,75%. De renteverhoging door de ECB is mogelijk voorlopig de laatste, afgaande op uitspraken van ECB-president Christine Lagarde. De Fed nam al eerder dit jaar een pauze in de renteverhogingen, maar verhoogde afgelopen week de Federal Funds Rate nogmaals met een kwart procent, naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,5%. Afgaande op de tarieven op de markt van geldmarkttermijncontracten (Federal Funds Futures) zien we dat marktparticipanten verwachten dat de verhoging van de geldmarktrente ook de laatste is. Voor 2024 wordt dan zelfs verwacht dat de Fed de rente zal verlagen om de economische groei weer wat meer te stimuleren.

Ruim twee jaar nadat inflatoire tendensen tijdens de pandemie buitengewoon sterk bleken te zijn, is de inflatie in de VS weer bijna terug binnen de doelstelling van de Federal Reserve. Toch is het te vroeg om ervan uit te gaan dat de hoge inflatie onder controle is in de VS en Europa. De onderliggende inflatie blijft vooralsnog relatief hoog, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt een doorslaggevende rol speelt. De VS is mogelijk dichterbij het bereiken van de beleidsdoelstelling dan Europa. 

Sterke groei Amerikaanse economie in 2e kwartaal 2023
Afgelopen donderdag viel het sterke cijfer m.b.t. de Amerikaanse economische groei op. Die kwam uit op 2,4% (op jaarbasis) in het tweede kwartaal, terwijl economen gemiddeld slechts op 1,8% hadden gerekend. De groei nam daarmee toe, terwijl het beleid van de Fed er juist op gericht is met renteverhogingen de economische groei af te remmen. Amerikaanse consumenten blijven echter, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en daaruit voortvloeiende inkomenszekerheid, in een bestedingsmodus. Desondanks blijft de inflatie toch in een dalende trend. Het voor de Fed belangrijke cijfer van de kerninflatie (Core Personal Consumer Expenditures), kwam in het tweede kwartaal uit op 3,8% tegen een verwachte 4,0% en 4,9% in het eerste kwartaal van dit jaar. Steeds meer economen gaan nu uit van een ‘soft landing’-scenario. Daar waar eerder voor een recessie werd gevreesd als gevolg van de forse renteverhogingen door de Fed. Fed-president Powell zal ook nauwlettend kijken naar de ontwikkeling van de gemiddelde uurlonen die vrijdag 4 augustus zullen worden gerapporteerd. Economen verwachten dat het aantal nieuwe banen over juli zal uitkomen op 200.000 tegen 209.000 in de maand juni en dat de uurlonen (jaar-op-jaar) zullen zijn gestegen met 4,2%, tegen 4,4% in de vorige maand. De werkloosheid in de VS bedraagt 3,6% en daarmee is de arbeidsmarkt nog steeds erg krap.

Bank of Japan verrast obligatiemarkt
De Bank of Japan zorgde zowel afgelopen vrijdag als vandaag (maandag) voor verrassende acties op de Japanse obligatiemarkt. De BoJ verricht aankopen van staatsobligaties om de rente niet te snel te laten oplopen, maar liet tegelijkertijd weten wel hogere rentestanden op de obligatiemarkt te tolereren. De rentestand fluctueert nu nog rond de 0,6%, maar zou mogen stijgen naar 1,0%. Deze hogere rentestand op de Japanse obligatiemarkt kan wereldwijd effect sorteren, als Japanse beleggers op internationale obligatiemarkten tot verkoop overgaan om weer meer binnenlands te gaan beleggen. 

Kwartaalcijferseizoen is nu in volle gang
De afgelopen week was een drukke week met veel kwartaalbedrijfsresultaten. Onder meer ASML, Microsoft, Alphabet (de moedermaatschappij van Google), Meta (het voormalige Facebook) en LVMH leverden beter dan verwachtte rapportages.  S&P Global rapporteerde een beter dan verwachtte omzet, maar een licht tegenvallende winst per aandeel, waarop het aandeel nogal ongenadig werd afgestraft op de beurs. Beter dan verwachtte resultaten, maar een voorzichtige prognose voor de tweede helft van dit jaar, zette de koers van Honeywell onder druk. 

Inmiddels heeft meer dan de helft van de bedrijven in de S&P 500 kwartaalcijfers gerapporteerd. De groei van de winst voor de S&P 500 als geheel zal over het tweede kwartaal van dit kalenderjaar naar verwachting van analisten uitkomen op een -6,4%, dus op een krimp i.p.v. een groei van de winst per aandeel. Maar exclusief de energiesector is de jaar-op-jaar winstraming -0,3%. Van de 254 bedrijven in de S&P 500 die tot nu toe winstcijfers hebben gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2023, heeft 78,7% een WPA gerapporteerd die de schattingen van analisten overtrof. Dit in vergelijking met een langetermijngemiddelde van 66,4% en het gemiddelde over de afgelopen vier kwartalen van 73,4%. De omzet over het tweede kwartaal zal naar verwachting 0,4% lager uitkomen, maar exclusief de energiesector is de groeiraming voor de omzet +3,4%. 62,5% van de bedrijven rapporteerde over het tweede kwartaal een omzet boven de verwachtingen van analisten. Dit in vergelijking met een lange termijngemiddelde van 62,2% en gemiddeld over de afgelopen vier kwartalen 70,5%. De kwartaalcijfers vallen dus per saldo behoorlijk mee.

En dat geldt niet alleen in de VS, maar ook in Europa. De winst in het tweede kwartaal zal naar verwachting voor de Europese Stoxx 600-index met 8,1% dalen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Exclusief de energiesector, zal de winst per aandeel naar verwachting met 5,6% stijgen. De omzet in het tweede kwartaal zal naar verwachting met 7,0% dalen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Exclusief de sector Energie zal de omzet voor de Stoxx 600-index echter naar verwachting met 0,3% stijgen. 

Ook voor deze week staan er dus nog veel kwartaalcijfers op de agenda, in zowel de VS als in Europa. Opnieuw zullen de ogen gericht zijn op grote technologiebedrijven, zoals Apple en Amazon, die aanstaande donderdag nabeurs zullen rapporteren. Elders in de technologiesector zal de aandacht uitgaan naar AMD en Qualcomm, waar sterk gekeken zal worden hoe het met de chipssector gaat. Uber, Shopify en PayPal melden ook bedrijfsresultaten. Een aantal bedrijven zal prognoses afgeven over de robuustheid van de consumentenvraag naar producten, evenals uitgaven voor diensten. Donderdag worden er ook kwartaalcijfers van bierbrouwer AB InBev verwacht. 

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse index, de S&P 500, geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 60 en 70 punten, iets hoger dan een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s zich tussen de 50 en 60 punten bewegen, ook hoger dan een week geleden. De RSI van de MSCI World is momenteel 70,29 en daarmee zijn de markten officieel wel wat ‘overbought’.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index nog steeds iets onder de 14 punten, lager dan het niveau van een week geleden. De volatiliteit is daarmee nog steeds laag. Een indexstand van onder de 20 duidt er op dat markten rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 78. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers momenteel behoorlijk gretig oftewel risico-zoekend zijn.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen