Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 30

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 30

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Chinese economische groei valt tegen;
  • Europese aandelenmarkten starten lager;
  • Amerikaans consumentenvertrouwen hoger dan verwacht;
  • Cijfers Amerikaanse banken ‘mixed bag’;
  • Deze week ogen gericht op o.a. Amerikaanse detailhandelsverkopen en bedrijfscijfers.

Markten

Chinese economische groei valt tegen

De Chinese economie is in het tweede kwartaal van dit jaar minder hard gegroeid dan verwacht. De economie groeide met 6,3% jaar-op-jaar wat een versnelling betekende ten opzichte van de 4,5% van het eerste kwartaal. Wel was het lager dan de marktverwachting van 7,3%. Omdat de Chinese economie vorig jaar nog in lockdown zat, is de basis wat vertekend. Dit verklaart ook het relatief hoge groeicijfer.

Als we de kwartaal-op-kwartaal vergelijking beschouwen dan is de economie in het 2e kwartaal met 0,8% gegroeid, versus een groei van 2,2% in het eerste kwartaal. Zwakke exportcijfers, zwakke detailhandelsbestedingen en een vastgoedsector die nog steeds onder druk staat, zijn de belangrijkste factoren die de economische groei drukken. De zorgen over de Chinese economie zijn voorlopig nog niet weg en vanuit de centrale overheid en centrale bank zullen later dit jaar waarschijnlijk maatregelen volgen om de economie extra te stimuleren.

Europese aandelenmarkten starten lager

Het teleurstellende groeicijfer bepaalt vandaag ook het sentiment op de markten. Aandelenmarkten zijn in Europa overwegend lager van start gegaan en volgen daarmee de markten in Azië. Ook in de grondstoffenmarkten is het effect voelbaar. Zo staan de olieprijzen (WTI en Brent Crude) ruim 1,6% lager aangezien China na de VS de grootste verbruiker is van olie.

Qua sentiment zien we dat een paar indicatoren duiden op een ‘risk-on’ sentiment in de aandelenmarkten: de volatiliteit is laag, relatieve sterkte indicatoren staan redelijk hoog en de welbekende ‘fear & greed index’ staat op een hoog niveau. Markten zijn daarmee ook gevoeliger voor teleurstellingen. Het komende kwartaalcijferseizoen zal naar alle waarschijnlijkheid richting geven aan de markten in de komende weken.

Amerikaans consumentenvertrouwen hoger dan verwacht

Afgelopen vrijdag viel het sterke cijfer m.b.t. het Amerikaanse consumentenvertrouwen voor de maand juli op. Maandelijks verzorgt de Universiteit van Michigan een uitvraag onder consumenten naar hun beoordeling van het huidige klimaat en de verwachtingen voor de nabije toekomst. Het overall cijfer voor de maand juli was fors beter dan verwacht. Het consumentenvertrouwen steeg van 64,4 in juni naar 72,6 in de maand juli, tegen een verwachting van 65,5. Zowel het cijfer dat betrekking heeft op de beoordeling van de huidige situatie (77,5 versus 70,4 verwacht) als van de verwachtingen (69,4 versus 61,8 verwacht) was beter dan verwacht.

De goede ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in combinatie met een daling van de inflatie zijn de belangrijkste verklaring hiervoor. Dit zal ervoor zorgen dat de ontwikkelingen in de dienstensector voorlopig nog goed zullen blijven, is onze verwachting.

Cijfers Amerikaanse banken ‘mixed bag’

Afgelopen donderdag werd in de VS de aftrap gegeven van het kwartaalcijferseizoen met de publicatie van de kwartaalcijfers van PepsiCo. Op vrijdag waren er een paar grote Amerikaanse financiële instellingen die hun 2e kwartaalcijfers rapporteerden. Het leverde een gemengd beeld op. In lijn met de verwachtingen liggen de renteopbrengsten op een hoog niveau. Daar staat tegenover dat veel financiële instellingen hun voorzieningen voor slechte leningen moeten aanvullen omdat de kredietkwaliteit van de verschillende leningenportefeuilles verslechtert. Dit hoort bij de fase van de economische cyclus en mag geen verrassing zijn.

Wel kijken beleggers kritisch naar de mate waarin de voorzieningen worden aangevuld en welke onderbouwing de instellingen hierbij geven. Deze duiding geeft namelijk meer informatie over wat we de komende tijd kunnen verwachten. Dat niet alle cijfers in goede aarde vielen, bleek wel uit de koersuitslagen van afgelopen vrijdag. De koersen van Wells Fargo, BlackRock, State Street en Citgroup gingen afgelopen vrijdag op teleurstellende cijfers omlaag terwijl de koers van JP Morgan Chase die dag steeg. Het tekent de ontwikkelingen in de bancaire sector. De komende tijd zal in deze sector de afkoeling van de economische groei voelbaar zijn.

Deze week ogen gericht op o.a. Amerikaanse detailhandelsverkopen en bedrijfscijfers

Ook voor deze week staan er veel kwartaalcijfers op de agenda, in zowel de VS als in Europa. Onder meer Bank of America, Morgan Stanley, Tesla, ASML, Netflix, Johnson&Johnson, American Express, Schlumberger, Philips en KPN komen deze week met hun kwartaalcijfers.

Qua macro-economisch nieuws zal deze week de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers over de detailhandelsverkopen en industriële productie in de VS (morgen), de Britse inflatiecijfers (woensdag) en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt (woensdag en donderdag).

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 60 en 70 punten, hoger dan een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s zich tussen de 50 en 60 punten bewegen, ook hoger dan een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets onder de 14 punten, ruim 1 punt lager dan het niveau van een week geleden. De volatiliteit is daarmee nog steeds laag. Een indexstand van onder de 20 duidt er op dat markten rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 80. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers momenteel behoorlijk risicozoekend zijn.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen