Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 29

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 29

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Europese aandelenmarkten starten positief;
  • Dalende prijzen in China;
  • Amerikaanse banken kampen met hogere voorzieningen voor slechte leningen;
  • Deze week ogen gericht op inflatiecijfers en start van kwartaalcijfers.

Markten

Europese aandelenmarkten starten positief
De Europese aandelenmarkten zijn de week overwegend hoger gestart. Daarmee volgen ze de Aziatische markten die vanochtend ook licht hoger sloten.

Dalende prijzen in China
Het meest opvallende nieuws vanochtend kwam uit China, waar de inflatiecijfers over de maand juni werden gepubliceerd. De consumentenprijzen lieten in juni een lichte daling zien ten opzichte van de maand ervoor. Dit was ook lager dan de marktverwachting. Terwijl de Amerikaanse en Europese economieën te kampen hebben met hoge inflatiecijfers, heeft China juist last van deflatoire druk. Ondanks de heropening van de economie eerder dit jaar, na een lange periode van lockdowns, is er al een aantal maanden sprake van druk op prijzen. Niet alleen consumentenprijzen staan onder druk, ook producentenprijzen laten een dalende tendens zien. Terwijl de consumentenprijzen maand-op-maand met 0,2% daalden, lieten de producentenprijzen in juni een maand-op-maand daling zien van 0,8%. Jaar-op-jaar is er zelfs sprake van een daling van 5,4% in vergelijking met dezelfde maand in 2022. De Fed en ECB zitten momenteel nog in de modus van monetaire verkrapping en zetten het renteinstrument in om de inflatie in toom te houden. Veel analisten houden er rekening mee dat de Chinese centrale bank een paar renteverlagingen zal gaan doorvoeren als antwoord op de vanochtend gepubliceerde inflatiecijfers.

Amerikaanse banken kampen met hogere voorzieningen voor slechte leningen
Ondertussen kijken de beleggers in Europa en de Verenigde Staten uit naar de start van het cijferseizoen. Traditioneel trappen de Amerikaanse banken het seizoen af met de publicatie van de kwartaalcijfers. Op vrijdag is het de beurt aan onder andere JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo. Veel bankanalisten houden er rekening mee dat de Amerikaanse banken flinke toevoegingen zullen rapporteren aan de voorzieningen voor slechte leningen én ook zullen afschrijven op slechte leningen. Dit zou niet een grote verrassing moeten zijn voor de markten omdat er al lange tijd rekening wordt gehouden met een verslechtering van de kredietkwaliteit van leningenportefeuilles. De hogere rentes zorgen voor meer problemen bij consumenten (met name credit cards) en ook kampt de Amerikaanse vastgoedmarkt met problemen. Met name in commercieel vastgoed is sprake van forse prijsdalingen en van gedwongen verkopen, wat naar verwachting ook de banken zal raken.

Per saldo is de verwachting dat het positieve effect van de hogere renteopbrengsten groter is dan het negatieve effect van lagere investment banking opbrengsten en hogere dotaties aan de voorzieningen. Onder aan de streep zal er naar verwachting toch nog een bescheiden winstgroei worden gerapporteerd.

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag liet zien dat de groei van het aantal nieuwe banen in de maand juni iets lager was dan verwacht. Indien de agrarische sector buiten beschouwing wordt gelaten, was de groei van het aantal nieuwe banen in juni 209.000 tegen een verwachting van 225.000. Daarmee was de groei lager dan de maand mei. Feit blijft dat er nog steeds sprake is van groei en dat de werkloosheid op een zeer laag niveau ligt. In juni bedroeg de werkloosheid 3,6%, in lijn met de verwachting. Dit zal de Fed er naar verwachting niet van weerhouden om de rente toch nog een keer te verhogen, nadat de Fed in juni een tijdelijke pauze had aangekondigd.

Deze week ogen gericht op inflatiecijfers en start van kwartaalcijfers
Deze week staat in het teken van macro-economisch nieuws en van de start van het cijferseizoen in de VS. Morgen wordt in Duitsland de ZEW index voor de maand juli bekend gemaakt (verwachting: -10). Woensdag worden in de VS de inflatiecijfers bekend gemaakt voor de maand juni. Verwacht wordt dat de headline inflatie 3,1% bedraagt, tegen een cijfer van 4,0% in mei. De kerninflatie (zonder energie en voedsel) zal naar verwachting 5% bedragen, ook lager dan het mei cijfer van 5,3%. Diezelfde dag wordt in de VS het zogenaamde Beige Book gepubliceerd waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen van de Amerikaanse economie. Op donderdag worden Franse inflatiecijfers over juni, Europese cijfers over de industriële productie (mei) en Amerikaanse producentenprijzen (juni) bekend gemaakt. En op vrijdag wordt de week afgesloten met cijfers over de import en export in juni en wordt het Amerikaanse consumentenvertrouwen gepubliceerd (verwachting: 65,5, hoger dan het cijfer in juni). Qua bedrijfscijfers gaat de aandacht uit naar het einde van de week wanneer PepsiCo (donderdag) en de Amerikaanse banken JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup (vrijdag) cijfers bekend maken.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 40 en 60 punten, lager dan een week geleden. Voor de meeste Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s zich tussen de 40 en 50 punten bewegen, duidelijk lager dan een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 15 punten, 2 punten hoger dan het niveau van een week geleden. De volatiliteit is daarmee nog steeds wel behoorlijk laag. Een indexstand van onder de 20 duidt er op dat markten rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 83, meer dan 10 punten hoger dan het niveau van een week geleden. Daarmee bevindt de index zich in het gebied dat erop duidt dat beleggers momenteel risicozoekend zijn.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons tactische asset allocatie beleid doorgevoerd.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen