Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 21

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 21

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aandelenbeleggers positief gestemd
  • Duitse groothandelsprijzen dalen sterker dan verwacht
  • Dinsdag belangrijke cijfers over Amerikaanse detailhandelsverkopen
  • Kwartaalcijferseizoen nadert einde

Markten

Aandelenbeleggers positief gestemd
Na een week waarin de internationale aandelenbeurzen zich min of meer zijwaarts bewogen, zijn aandelenbeleggers vandaag goed gemutst aan de nieuwe week begonnen. Een aantal Aziatische beurzen sloten vanmorgen in de plus en de meeste Europese beurzen zijn vanmorgen ook licht hoger geopend.

Duitse groothandelsprijzen dalen sterker dan verwacht
Relatief gunstige cijfers over de ontwikkeling van de Duitse groothandelsprijzen helpt het sentiment op de beurzen. Uit de vanmorgen gepubliceerde cijfers blijkt dat de groothandelsprijzen in april met 0,4% zijn gedaald ten opzichte van de maand maart. Dit is wederom een signaal dat de inflatoire druk in Europa geleidelijk aan minder wordt. Ook de cijfers over de Europese industriële productie ondersteunen dit beeld. Vanmorgen bleek dat in maart de industriële productie voor de eurozone met 4,1% is gekrompen versus de maand februari. De economie koelt af en dat zal zorgen voor minder opwaartse prijsdruk. Dit zijn signalen die de ECB de komende tijd ook mee zal nemen in de beslissingen over de komende renteverhogingen. De verwachting is dat de ECB, in tegenstelling tot de Fed, nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Maar indien het duidelijker wordt dat de inflatie daalt en de economie afkoelt, zal het moment waarop de ECB stopt met het verhogen van de rente ook dichterbij komen.

Dat de Amerikaanse economie ook afkoelt, werd afgelopen vrijdag nogmaals duidelijk toen de cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen (University of Michigan) werden gepubliceerd. Deze waren slechter dan verwacht. In mei daalde het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar 57,7 terwijl in april nog een stand werd gerapporteerd van 63,5. De markt hield al rekening met een lichte afname, maar dit was duidelijk een teleurstellend cijfer. Wat ook opviel was dat de component die de 5-jaars inflatieverwachtingen voor de VS meet, opliep van 3,0 naar 3,2. Dit geeft weer dat de Amerikaanse consumenten rekening houden met een wat hogere inflatie op lange termijn. Als dit verwachtingscomponent verder blijft oplopen, zal dat van invloed zijn op het rentebeleid van de Fed en zal er naar verwachting langer sprake zijn van een verkrappend beleid.

Wat bij de publicatie van diverse cijfers opvalt, is dat de productiecijfers van de goederensectoren veelal op een afkoeling van de economische groei duiden en dat de cijfers voor diverse landen voor de dienstensector een positiever beeld schetsen. Hoewel de corona pandemie en de mede daaruit voortvloeiende logistieke problemen achter ons liggen, blijkt dat veel bedrijven nog worstelen met het voorraadbeheer. Waar er eerst een tekort aan onderdelen was en er teveel voorraden door inkoopmanagers werden besteld, worden voorraden nu weer afgebouwd. Ook dat vertraagt de industriële productie. Het is daarom moeilijker in te schatten of dit een voorbode is van een recessie.  

Dinsdag belangrijke cijfers over Amerikaanse detailhandelsverkopen
Op dinsdag krijgen we meer informatie over de ontwikkelingen in de Amerikaanse economie als het cijfer over de detailhandelsverkopen in april wordt gepubliceerd. De markt houdt rekening met een stijging van 0,7% maand-op-maand. Diezelfde dag worden ook cijfers over de Amerikaanse industriële productie bekend gemaakt. Er wordt verwacht dat de industriële productie in april niet is gegroeid ten opzichte van maart. 

Centrale bankiers zullen deze week spreken, wat wellicht ook nog de aandacht zal trekken. Fed president Powell spreekt op vrijdag en ECB president Lagarde spreekt op dinsdag en vrijdag. Wellicht dat zij ook nog wat zeggen over de economische ontwikkelingen en het beleid van de centrale banken. Per saldo is de grote lijn in het economisch beeld in de VS en Europa dat er sprake is van een afkoeling van de economische groei. De Fed zit met de beleidsrente nu op een niveau dat vooralsnog als voldoende verkrappend wordt gezien en de ECB zal nog even doorgaan met het verhogen van de rente. 

Op de obligatiemarkten zien we dat de rentestijging al enige tijd niet verder doorzet. Sinds het begin van de bankenonrust in de VS, medio maart, heeft de lange rente per saldo zijwaarts bewogen. Op de geldmarkt is het vooral in de handel van Amerikaanse Treasury Bills wel onrustig. Voor kortlopend geldmarktpapier waarvan de aflossingsdatum ligt rond de X-date, het moment waar op het wettelijke plafond voor Amerikaanse staatsschulden wordt bereikt, lopen de renteniveaus fors op, zelf tot boven niveaus die we voorafgaand aan de mondiale kredietcrisis in 2007 hebben gezien. In het Amerikaanse Congres is er nog steeds een patstelling. President Biden en de Republikeinen hebben nog geen akkoord bereikt over het verhogen van de schuldenlimiet. De Republikeinen zijn, mede vanwege het feit dat Donald Trump zich weer kandidaat heeft gesteld voor de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen, niet zo toegeeflijk. Indien de datum van de schuldenlimiet wordt bereikt voordat er een politiek akkoord is, komt de Amerikaanse overheid plat te liggen omdat er geen uitgaven meer gedaan mogen worden.

Kwartaalcijferseizoen nadert einde
Qua bedrijfsnieuws naderen we het einde van het cijferseizoen. Deze week komen onder meer Walmart, Target, Home Depot, Cisco, Synopsys en Applied Materials met cijfers. In Europa zal de aandacht gevestigd zijn op AXA, Vodafone, Euronext, Aegon en NN Group. Het beeld over het 1e kwartaal is dat per saldo de meeste bedrijven in positieve zin verrasten met hun kwartaalcijfers.

Qua macro-economisch nieuws zijn de cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de Amerikaanse industriële productie die voor dinsdag op de agenda staan belangrijk. Diezelfde dag wordt in de Duitsland de ZEW indicator voor mei bekend gemaakt (verwachting: -5,5). Op woensdag wordt het voorlopige groeicijfer voor de Japanse economische groei gepubliceerd. Markten houden rekening met een bescheiden groei van 0,1% kwartaal-op-kwartaal. En op woensdag en donderdag zullen er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt worden gepubliceerd. De hogere rentetarieven in combinatie met strengere leenvoorwaarden die banken stellen zorgen er al een tijdje voor dat de Amerikaanse huizenmarkt stagneert. 

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 50 en 60 punten, iets lager dan een week geleden. Voor de verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s zich tussen de 50 en 60 punten bewegen, in lijn met een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index op 17,4 punten wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. Een indexstand van onder de 20 duidt er per saldo nog steeds op dat markten momenteel rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 58, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. Daarmee bevindt deze index zich nog steeds in het gebied dat duidt op de nodige risicobereidheid bij beleggers.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. Aandelen zijn per saldo nog steeds licht overwogen in de portefeuilles terwijl we obligaties een onderwogen positie hanteren.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen