Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 19

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 19

In deze Weekly Update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Korte week voor Europese aandelenbeleggers
  • Rust voorlopig wedergekeerd in Amerikaanse bankensector
  • Deze week ogen gericht op besluiten ECB en Fed; Fed last waarschijnlijk pauze in
  • Sentiment markten blijft redelijk positief

Markten

Korte week voor Europese aandelenbeleggers
Aangezien de Europese aandelenbeurzen gisteren gesloten waren vanwege de Dag van de Arbeid verschijnt de wekelijkse update deze week op dinsdag. Terwijl Europese handelaren gisteren genoten van een vrije dag, noteerden de toonaangevende Amerikaanse indices lichte minnen. De stemming in de VS was in eerste instantie nog redelijk gunstig, maar later gingen de meeste aandelenkoersen licht onderuit.

Rust voorlopig weergekeerd in Amerikaanse bankensector
Het nieuws dat JP Morgan Chase het merendeel van de activiteiten van de Amerikaanse bank First Republic overneemt, zorgde voor minder onrust over de Amerikaanse bankensector. Nadat een eerste gezamenlijke actie om de middelgrote Amerikaanse bank te redden was mislukt, was het JPMorgan Chase dat in een georkestreerde actie samen met de toezichthouder FDIC nu het merendeel van de deposito’s en overige onderdelen overneemt. Aandeelhouders van First Republic blijven wel achter met lege handen.

Daar prijsstelling de voornaamste doelstelling is, is het de verwachting dat de ECB de komende maanden de beleidsrente verder zal verhogen.

Op de Europese beurzen wordt deze week vooral gekeken naar de Europese inflatiecijfers en naar besluiten van de centrale banken in Europa en de VS. Het vanmorgen gepubliceerde Nederlandse inflatiecijfer over april was hoger dan het cijfer van maart maar dit doet niets af aan het feit dat de dalende trend in de cijfers ten opzichte van de piek in september nog steeds zichtbaar is. In april bedroeg de gemiddelde prijsontwaarding 5,9% ten opzichte van een maand ervoor, wat hoger was dan het maart cijfer van 4,5%.

Vandaag zal Eurostat het inflatiecijfer voor de eurozone bekend maken, dat een belangrijke variabele is waar de ECB naar kijkt. Voor april wordt rekening gehouden met een ‘headline’ inflatiecijfer van 7% jaar-op-jaar en voor de kerninflatie (zonder voedsel en energie) wordt gerekend op een cijfer van 5,7% jaar-op-jaar. Beide cijfers zijn nog steeds te hoog in de ogen van de beleidsmakers van de ECB en daarom is het de verwachting dat de ECB aankomende donderdag wederom aankondigt dat de rente met 25 basispunten zal worden verhoogd. Omdat de ECB later is gestart dan de Federal Reserve met het verhogen van de rente, de huidige inflatiecijfers nog steeds te hoog zijn en prijsstabiliteit de voornaamste doelstelling is van de ECB, is het de verwachting dat de ECB de komende maanden de beleidsrente verder zal verhogen.

Fed last waarschijnlijk pauze in
Ook de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, komt deze week bijeen. Op woensdagavond zal de Fed naar verwachting aankondigen dat de rente wederom met 25 basispunten wordt verhoogd. De aandacht zal vooral uitgaan naar de toelichting omdat veel marktvorsers verwachten dat er na het rentebesluit in mei (voorlopig) een pauze wordt ingelast qua renteverhogingen. De ontwikkelingen in de Amerikaanse bancaire sector zorgen voor een aanscherping van de leenvoorwaarden en daarmee wordt ook bijgedragen aan monetaire verkrapping. Daarmee komt voorlopig een einde aan een periode waarin de Fed de beleidsrente zeer sterk heeft verhoogd. Wij zien dit als een licht positief signaal voor aandelen.

Cijfers van deze week
Qua bedrijfscijfers zal deze week de aandacht uitgaan naar de cijfers van diverse Europese en Amerikaanse bedrijven. Onder meer Pfizer, HSBC, BP, CVS Health, BNP Paribas, Wolters Kluwer, Apple, Shell, Booking en Ball komen deze week met cijfers. Qua macro-economisch nieuws gaat deze week de aandacht uit naar de Europese inflatiecijfers (dinsdag), het rentebesluit van de Fed (woensdag) en het rentebesluit van de ECB (donderdag). Daarnaast staan er voor Europa en de VS diverse macro-economische cijfers op de agenda: vandaag werden tegenvallende Duitse detailhandelsverkopen over maart gepubliceerd.

Op woensdag worden het werkloosheidscijfer voor de eurozone en de inkoopmanagersindex voor de VS voor april bekend gemaakt. Op donderdag volgen de inkoopmanagersindices voor verschillende Europese landen voor de maand april. En op vrijdag sluiten we de week af met het Amerikaanse arbeidsmarktrapport (non-farm payrolls en werkloosheid april).

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt rond de 60 punten, in lijn met een week geleden. Voor de verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s zich tussen de 50 en 60 punten bewegen, lager dan een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index op 16,5 punten wat wederom iets lager is dan het niveau van een week geleden. Dit duidt er op dat markten momenteel rekening houden met weinig beweeglijkheid in de aandelenkoersen in de komende periode.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 57, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. Daarmee bevindt deze index zich nog net in het gebied dat duidt op gretigheid bij beleggers.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. Aandelen zijn per saldo nog steeds licht overwogen in de portefeuilles terwijl we obligaties een onderwogen positie hanteren.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen