Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 12

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 Nr 12

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Onrust op financiële markten door omvallen Silicon Valley Bank: volatiliteit schiet omhoog;
  • Toezichthouders grijpen in om besmettingsgevaar te voorkomen;
  • Sterke daling rentetarieven op kapitaalmarkten: vraagtekens of Fed nog rente gaat verhogen;
  • Deze week ogen tevens gericht op rentebesluit ECB, Amerikaanse inflatiecijfers en detailhandelsverkopen.
Markten

De onrust op de financiële markten is de afgelopen dagen fors toegenomen. Op vrijdag 10 maart viel in California de Silicon Valley Bank om. Wereldwijd leden financiële waarden, de aandelen van banken en verzekeraars, aanzienlijke koersverliezen. Op maandagochtend stonden financiële waardendeelindices van de 600 grootste Europese aandelen fors lager, ondanks het ingrijpen van de toezichthouders in de VS zoals de FDIC. De Federal Deposit Insurance Company, het Amerikaanse depositogarantiestelsel, heeft beloofd dat cliënten van de SVB tegoeden tot $ 250.000 kunnen opnemen en op het restant een voorschot krijgen uitbetaald. De koersen van verzekeraars staan bijna weer op hetzelfde niveau als begin dit jaar. De bankaandelen hebben een groot deel van hun jaarwinst ingeleverd, maar noteerden maandagmorgen gemiddeld nog bijna 7% boven de stand van eind 2022.

Silicon Valley Bank is een financier van met name hightech-startups. Venture capitalists en startups gebruiken de bank als financier. Van de aangetrokken financieringsfaciliteiten worden niet alle bedragen ineens gebruikt en worden gelden tijdelijk geparkeerd op deposito’s bij banken zoals de SVB. Op hun beurt zetten die banken aangetrokken (kortlopende) middelen weer uit in beleggingen met langere looptijden om zo een positieve rentemarge te kunnen realiseren. De banken zijn met deze ‘mismatch’ qua looptijden kwetsbaar indien de bij hen geparkeerde tegoeden ineens worden opgevraagd. De voorzitter van de FDIC waarschuwde afgelopen week dat Amerikaanse financiers met hun obligatiebeleggingen vanwege de opgelopen rente op $ 620 miljard aan niet-gerealiseerde verliezen zitten. Om de balans van de bank te versterken meldde SVB vorige week dat het nieuwe aandelen moest uitgeven. Dit om te voorkomen dat de bank verplicht zou worden een deel van hun obligatieportefeuille te verkopen en dat boekhoudkundige ongerealiseerde verliezen zouden leiden tot daadwerkelijke verliezen.

De Amerikaanse regering zet zich in om besmetting bij andere banken door het omvallen van Silicon Valley Bank te voorkomen. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen beloofde zondag dat de overheid depositohouders ‘gaat helpen’. Een bankfaillissement roept altijd herinneringen op aan de mondiale financiële crisis van 2007 tot 2009. Sindsdien is het toezicht echter versterkt en zijn de bankkapitaalreserves fors hoger gesteld. Dat sterkt onze overtuiging dat het gevaar voor een nieuwe wereldwijde bankencrisis beperkt is.

De grote Amerikaanse brokers en zakenbanken betwijfelen nu openlijk of de Fed volgende week de rente nog durft te verhogen gezien de stress in het financiële systeem. Ook de financiële markten plaatsen daar steeds meer hun vraagtekens bij. Geldmarkt-termijn-contracten geven aan dat de kans op een forse rentestap van meer dan 0,25% niet meer hoog wordt geschat. Vóór afgelopen vrijdag was dat nog 100% en werd een rentestap 50 basispunten min of meer ingeprijsd.

Op de obligatiemarkten is het effect ook duidelijk merkbaar. De tweejaars-rente in Duitsland daalt vandaag met 57 basispunten naar 2,50% wat een ongekend sterke daling is. De Duitse 10-jaarsrente daalt met bijna 33 basispunten naar 2,16%. Ook in de VS daalt de 2-jaarsrente zeer sterk: met 53 basispunten naar 4,06%. De 10-jaarsrente loopt vandaag terug met 27 basispunten naar 3,43%. Beleggers kiezen vandaag voor zekerheid wat de koersen van obligaties doet oplopen.

Qua bedrijfsnieuws is het verder relatief rustig. Beleggers zullen kijken naar de situatie in de Amerikaanse bankensector en de wijze waarop de toezichthouders nu acteren.

  • Vandaag geeft president Biden een speech over de Amerikaanse bankensector en komt de Fed bijeen om de situatie op de financiële markten te bespreken.
  • Daarnaast zullen deze week de ogen gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand februari (dinsdag). Verwacht wordt dat de headline inflatie uitkomt op 6% en de kerninflatie op 5,5%.
  • Woensdag worden cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen (verwachting -0,3% maand-op-maand) en productprijzen (verwachting +0,3%) in de maand februari bekend gemaakt.
  • Donderdag komt de ECB bijeen en verwacht wordt dat de rente wederom wordt verhoogd met 50 basispunten naar 3,5%.
  • Op vrijdag worden in de VS cijfers over de industriële productie en het consumentenvertrouwen bekend gemaakt.
Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen 30 en 35 punten, fors lager dan een week geleden. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 30 en 40 punten liggen, ook fors lager dan een week geleden.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Door de onrust op de markten is de VIX index sterk opgelopen. Momenteel handelt de VIX index boven de 29 punten wat 10 punten hoger is dan het niveau van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 21, wat fors lager is dan het niveau van een week geleden. Terwijl een week geleden de fear & greed index nog wees op behoorlijk wat optimisme, is er momenteel sprake van veel angst bij beleggers.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. Aandelen zijn per saldo licht overwogen en obligaties onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen