Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 10

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 10

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • (PCE-) inflatiecijfer VS valt tegen;
  • Macro-economische cijfers uit de VS en de Eurozone duiden nog niet op een recessie;
  • Europese aandelenbeurzen staan een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne behoorlijk hoger.
Markten

Beleggers gingen afgelopen vrijdag met hernieuwde zorgen over de inflatie het weekend in. Hoewel veel inflatiecijfers de afgelopen tijd lieten zien dat de headline inflatie in een dalende trend zit, viel het inflatiecijfer van de zogenaamde Personal Consumption Expenditures index afgelopen vrijdag tegen. De ‘core PCE index’ waarbij de prijseffecten van voedsel en energie niet worden meegenomen, steeg in januari met 4,7% versus januari 2022. De stijging was duidelijk meer dan waar marktpartijen rekening mee hielden (4,3%). Juist omdat er ook opnieuw sprake is van een stijging in het maandcijfer, de maand-op-maand-vergelijking. Aangezien de Fed veel kijkt naar deze core-PCE-index, leverde dit een schrikreactie op de markten op. De kans dat de Fed de beleidsrente nog verder zal verhogen en vervolgens langer hoog zal houden, groeit hierdoor. In de markt is de vrees aanwezig dat de hoge inflatie vaak sticky is en lastig onder controle te krijgen is. Ook de publicatie van de notulen van de recente beleidsbepalende commissie van de Fed liet zien dat de Fed prioriteit geeft aan de bestrijding van de inflatie en een recessie als gevolg van de oplopende rente eventueel voor lief neemt. De volgende vergadering de geldmarktcommissie van de Fed is op 22 maart. De ECB heeft een bijeenkomst op 16 maart.

Sterke macro-economische cijfers in combinatie met een dalende inflatie en het opengaan van de Chinese economie zorgde in de eerste weken van 2023 voor het nodige optimisme bij beleggers, wat terug te zien was in onder meer stijgende aandelenkoersen en in positieve sentimentsindicatoren. Afgelopen vrijdag kreeg dit optimisme een knauw door het eerdergenoemde PCE-cijfer dat hoger was dan waar rekening mee werd gehouden. De toonaangevende 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties liep in de afgelopen weken op richting de 2,5%. En in de VS steeg de 10-jaarsrente richting de 4%. Daarmee is een groot deel van de eerdere winsten op obligaties sinds 1 januari van dit jaar, teniet gedaan.

De Amerikaanse yieldcurve, de rentecurve met de verdeling over de verschillende looptijden, is ondertussen sterk, d.w.z. dat rentes van obligaties met kortere looptijden hoger zijn dan die van de langer lopende obligaties. De 2-jaarsrente ligt nu boven de 4,8%. Veel economen menen dat een inverse yieldcurve een voorbode is van een recessie, maar de meeste recent gerapporteerde macro-economische cijfers uit de VS duiden er op dat een recessie in de eerste helft van dit kalenderjaar nog niet valt te verwachten. De werkloosheid ligt in de VS op het lage niveau van 3,4%, dus er is nog steeds een krappe arbeidsmarkt. Gezinshuishoudingen hebben daarmee een relatief hoge inkomenszekerheid en kunnen blijven besteden, de consumptieve uitgaven en detailhandelsverkopen blijven op peil. Desalniettemin gaven de afgelopen week de retailers Walmart en Home Depot een voorzichtige prognose af voor de ontwikkelingen in het lopende kwartaal en voor 2023. In de VS zien we wel afkoeling van economische activiteit, dus groei op een lager niveau. Het scenario van een ‘zachte landing’ van de Amerikaanse economie, afkoeling, maar geen recessie of slechts een milde recessie, wordt steeds waarschijnlijker.

Bij de publicatie van de bedrijfsresultaten van de afgelopen week vielen vooral de cijfers van Booking Holdings, van Nvidia en van Palo Alto Networks positief op. Nvidia ziet gunstige perspectieven in het aanleveren van halfgeleiders voor softwaretoepassingen met Artificial Intelligence. In de conference call werd gesproken over samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie met softwareleveranciers zoals Microsoft en Google. Nvidia ziet daarnaast ook veel mogelijkheden voor toepassingen in de mobiliteitssector. ‘Generative Artificial Intelligence’ is momenteel een hot topic in de technologiesector. Later dit jaar voorzien analisten voor de S&P-ondernemingen dat de gemiddelde groei van de winst per aandeel toch weer toeneemt naar een dubbelcijferige groei.

Deze week in cijfers
De macrocijfers deze week starten met orders voor duurzame consumentengoederen en de huizenmarktrapport over januari, dinsdag de huizenmarkt in de VS, Chicago PMI-cijfers (inkoopmanagers), woensdag Duitse inflatiecijfers en weer ISM (met cijfers over de orderportefeuilles), donderdag een Europees arbeidsmarktrapport en Europese inflatiecijfers, vrijdag een Amerikaans ISM-dienstensector. In de eurozone zal deze week door de ECB nauwlettend gekeken worden naar de kerninflatiecijfers (core-CPI).

Een jaar na de brute inval van Rusland in Oekraïne staan met name de Europese aandelenmarkten behoorlijk hoger dan een jaar geleden toen de beurzen na het uitbreken van de oorlog vooral in Europa een schrikreactie lieten zien. De laatste tijd zien we ook meevallende Europese macro-economische cijfers en de eurozone lijkt aan een recessie te kunnen ontkomen door de meevallende lagere energieprijzen. Zowel de cijfers van de inkoopmanagers (de Purchasing Manager’s Indices) in de VS, het VK en de eurozone duiden op redelijk goed gevulde orderportefeuilles en economische expansie.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke indices geldt dat de RSI’s de afgelopen week zijn gedaald.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index rond de 22 punten, iets hoger dan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 58, wat lager is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben in de afgelopen week geen wijzigingen in ons beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. Aandelen zijn per saldo licht overwogen en obligaties onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen