Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 9

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 9

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Sterke macro-economische cijfers zorgen voor opwaartse druk rentetarieven;
  • Europese beleggers starten week voorzichtig;
  • Vandaag Amerikaanse beurzen dicht i.v.m. Presidents’ Day;
  • Later deze week o.a. Fed notulen, IFO index en core PCE cijfer.
Markten

De sterke macro-economische cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de detailhandelsverkopen die de afgelopen tijd zijn gepubliceerd, geven aanleiding om te verwachten dat centrale banken voorlopig nog niet snel over zullen gaan tot het verlagen van de rentes. Inflatiecijfers die worden gepubliceerd, duiden er weliswaar op dat de headline inflatiecijfers dalen, maar de zogenaamde kerninflatie is nog steeds hoog. Dit in combinatie met een krappe arbeidsmarkt en consumenten die blijven besteden, zorgt ervoor dat centrale banken voorlopig een verkrappend monetair beleid zullen voeren. Ook in de obligatiemarkten is dit terug te zien.

De 10-jaarsrentes zijn de afgelopen weken weer opgelopen. Dit geldt voor zowel de VS als voor Europa waar de 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties in een tijdsbestek van een paar weken met ruim 40 basispunten is opgelopen. De opgelopen rentetarieven hebben de afgelopen tijd ervoor gezorgd dat beleggers weer meer gelden alloceren naar bedrijfsobligaties. Wij blijven zelf qua looptijden nog voorzichtig gepositioneerd en geven de voorkeur aan kortlopende bedrijfsobligaties.


De sterke macro-economische cijfers uit de VS duiden erop dat de gevreesde recessie nog niet in beeld is in het eerste kwartaal. Wel zien we een afzwakking van economische activiteit die zich doorzet. Zo lopen voorraden sterker op dan het volume van de orders. Dat duidt op een verdere afzwakking van economische activiteit. Bij de relatief hoge detailhandelsverkopen past ook nog wel de kanttekening dat daar een inflatiecomponent in zit. De reële cijfers, dus gecorrigeerd voor inflatie, gaven zelfs een daling weer. Amerikaanse consumenten blijven wel besteden, maar spreken daarvoor steeds vaker hun spaarreserves aan, of gaan nieuwe (creditcard)leningen aan.


De aandelenmarkten weten zich goed te onttrekken aan de rentevrees. Blijkbaar vertrouwen aandelenbeleggers erop dat de centrale banken met hun beleid er mede voor zorgen dat de inflatoire druk de komende kwartalen zal afnemen. Feit is dat de basiseffecten hun werk doen en nu zorgen voor een daling van de inflatie. De lange termijn inflatieverwachtingen die zijn ingeprijsd door de markt, zijn de afgelopen tijd ook nauwelijks veranderd en duiden op een afname van de inflatie.


Hoewel de Amerikaanse aandelenmarkten vandaag gesloten zijn in verband met Presidents’ Day zijn de Europese beurzen wel open. Aandelenbeleggers zijn vandaag wat voorzichtig en kijken uit naar verschillende bedrijfscijfers en macro-economische cijfers die deze week worden gepubliceerd. Later deze week worden er verschillende bedrijfscijfers bekend gemaakt, onder andere van Walmart, Home Depot, Nvidia, Danone, Wolters Kluwer en ASR. Geleidelijk aan loopt het kwartaalcijferseizoen wel op zijn eind. Opnieuw vallen veel bedrijfsresultaten beter uit dan verwacht door analisten, waarbij dan wel de kanttekening past dat de winsttaxaties de laatste maanden naar beneden waren bijgesteld. De lat lag dus wat lager.

In de VS zien we nu in de winsttaxaties voor de S&P 500-bedrijven terug dat analisten voor het eerste en tweede kwartaal uitgaan van een daling van de winst per aandeel, maar tegen het einde van dit kalenderjaar komt de groei van de winst per aandeel weer in de dubbele cijfers. Voor de Europese winstverwachtingen zien we een afwijkend momentum, een tempoverschil wat vooral komt door de basiseffecten. De vergelijking met het voorafgaande jaar pakt voor Europese bedrijven relatief minder goed uit.


Qua macro-economisch nieuws worden deze week onder andere het consumentenvertrouwen in de eurozone (maandag), Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindices, de Duitse ZEW indicator en Amerikaanse huizenverkopen (dinsdag) bekend gemaakt. Op woensdag zullen beleggers uitkijken naar de notulen van de Fed. Diezelfde dag worden in de Duitsland inflatiecijfers en de welbekende IFO index bekend gemaakt. Op vrijdag tenslotte worden in de VS o.a. het kerninflatiecijfer (core PCE), personal income en personal spending, cijfers over de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen bekend gemaakt.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen 50 en 55 punten. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 60 en 70 punten liggen, wat iets hoger is dan een week geleden.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 21 punten, min of meer gelijk aan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 68, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt echter nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben afgelopen week twee kleine wijzigingen in ons beleid doorgevoerd door wat meer naar aandelen en kortlopende bedrijfsobligaties te alloceren. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. Aandelen zijn per saldo licht overwogen en obligaties onderwogen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen