Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 8

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2023 nr. 8

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Amerikaans inflatiecijfer over januari belangrijk deze week;
  • Betere economische vooruitzichten Europese economie;
  • Sentimentsindicatoren duiden nog steeds op optimisme;
  • Veel bedrijfscijfers, inflatiecijfers en Amerikaanse detailhandelsverkopen.
Markten

De Amerikaanse inflatiecijfers die morgen bekend worden gemaakt, zullen nauwlettend worden gevolgd door de markten. Nadat de Fed onlangs besloot de rente te verhogen met 25 basispunten en nog een paar renteverhogingen in het vooruitzicht stelde, zullen de inflatiecijfers bepalend zijn voor het pad dat de Fed gaat bewandelen de komende tijd. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de inflatie afneemt, wat komt door zogenaamde basiseffecten en de gedaalde energieprijzen. Voor januari wordt rekening gehouden met een inflatiecijfer van 6,2% jaar-op-jaar, wat iets lager is dan de 6,5% die over de maand december werd gerapporteerd. Naar verwachting zal de kerninflatie uitkomen op 5,5% jaar-op-jaar, ook iets lager dan het cijfer over december. Met de sterke arbeidsmarkt in de VS blijft het onzeker hoe de inflatie zich in de komende maanden gaat ontwikkelen. Dit is ook voor de Fed een zorg en daarom zullen de besluiten over de komende renteverhogingen mede afhangen van gepubliceerde macro-economische cijfers, zoals het inflatiecijfer dat morgen uitkomt. Het onlangs gepubliceerde arbeidsmarktrapport dat een zeer sterke banengroei voor de VS rapporteerde zorgde de afgelopen week nog voor een toename van de zorgen over de krappe arbeidsmarkt en de mogelijke gevolgen voor de looneisen en de inflatie.


Dat de vooruitzichten voor de Europese economie zijn verbeterd, werd vandaag ook door de Europese Commissie onderschreven. In de zogenaamde Winter 2023 Economic Forecast verhoogt de Europese Commissie de groeivooruitzichten voor 2023. Ten opzichte van de vorige prognose wordt de economische groei voor de eurozone met 0,6% verhoogd naar 0,9%. Voor 2024 blijft de groeiprognoses ongewijzigd op 1,5%. De inflatieprojectie voor 2023 bedraagt 5,6% en voor 2024 2,5%. De daling van de energieprijzen, de sterk blijvende arbeidsmarkt en recent gepubliceerde macro-economische cijfers geven voor de Europese Commissie aanleiding om te verwachten dat de eurozone in staat is om een recessie te vermijden. Daarom worden de groeiprognoses voor het lopende jaar verhoogd. Dit is in lijn met de signalen die we de afgelopen weken krijgen waarbij het beeld is dat de vooruitzichten voor de Europese economieën minder slecht zijn dan eerder werd verwacht.


Ook deze week staan er weer behoorlijk wat bedrijfscijfers op de agenda. Onder meer Coca Cola, Randstad, Kering, Ahold, Heineken en Applied Materials zullen deze week hun cijfers bekend maken. Tot op heden heeft circa 2/3 van de bedrijven binnen de S&P 500 hun cijfers gerapporteerd. Een behoorlijk deel van de bedrijven die cijfers rapporteerden liet beter dan verwachte cijfers zien, maar er waren ook tegenvallers. Per saldo is de omzetgroei van de cijfers die over Q4 zijn gerapporteerd +4,6%, maar de winstmarge staat onder druk en derhalve zijn bedrijfswinsten gemiddeld genomen bijna 5% lager ten opzichte van het 4e kwartaal van 2021. Dit bevestigt onze verwachting dat bedrijven te kampen hebben met margedruk en druk op de winstgroei. In Europa zien we nu zelfs opwaartse bijstellingen van winstprognoses.


Het sentiment op de markten is afgelopen week wel wat verslechterd, maar per saldo nog steeds positief. De RSI-indicatoren zijn iets afgenomen, de volatiliteit in de markten is wat toegenomen en de fear & greed-index is wat afgenomen, wat duidt op iets meer onzekerheid bij beleggers. Per saldo is het beeld qua sentiment nog steeds goed.


Komende week:
Van de macro-economische cijfers die deze week worden gepubliceerd, zijn de Amerikaanse inflatiecijfers over januari die op dinsdag bekend worden gemaakt de belangrijkste. Er wordt rekening gehouden met een lichte daling van de inflatie ten opzichte van de vorige maand, zoals we eerder schreven. Daarnaast worden dinsdag Duitse inflatiecijfers bekend gemaakt (groothandelsprijzen) en wordt dinsdag het maandelijkse rapport van OPEC bekend gemaakt. Op woensdag worden voor verschillende Europese landen inflatiecijfers gepubliceerd en worden in de VS de detailhandelsverkopen over januari gepubliceerd (verwachting: +1,8% maand-op-maand). Tevens worden die middag cijfers over de Amerikaanse industriële productie bekend gemaakt. Op donderdag worden de Amerikaanse producentenprijzen (verwachting: +0,4% maand-op-maand) en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt gepubliceerd. Op vrijdag sluiten we de week af met o.a. Duitse en Franse inflatiecijfers.


De rente op de obligatiemarkten, zowel in de VS als in Europa, is de afgelopen weken wel wat opgelopen. Daarentegen namen de risicopremies (‘spreads’) van bedrijfsleningen bovenop de rente van staatsleningen de afgelopen weken wat af als gevolg van het verbeterde sentiment en de verwachting dat de economische situatie verbetert en de kans op een golf van faillissementen afneemt. De dollar is de afgelopen week weer wat sterker geworden t.o.v. de euro.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt rond de 55 punten. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 55 en 65 punten liggen, wat iets lager is dan een week geleden.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 21 en 22 punten wat iets hoger is dan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 70, wat lager is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt echter nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen