Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 32

Stroeve Lemberger – Weekly Update 32

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Bijzonder sterk Amerikaans banencijfer zorgt voor wat koersdruk;
  • Beter dan verwachte Duitse fabrieksorders;
  • Sentiment indicatoren duiden op optimisme;
  • Deze week veel bedrijfscijfers en Amerikaans consumentenvertrouwen.
Markten

Conform verwachting verhoogden de centrale banken afgelopen week de beleidsrentes. De Federal Reserve verhoogde de federal funds rate naar een bandbreedte van 4,50-4,75% en gaf aan dat het nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Ook de ECB en de Bank of England verhoogden de rentetarieven: beide centrale banken maakten een renteverhoging van 0,50% bekend. Het was met name de toelichting van Fed president Powell op het rentebesluit waar beleggers een positieve uitleg aan gaven. Powell gaf aan dat de Fed weliswaar nog niet klaar is met het verhogen van de rente, maar benadrukte ook dat er sprake was van een afnemende inflatie en hij leek zich bovendien niet al te veel zorgen te maken over de verwachting van beleggers dat de Fed in 2023 al over zal gaan tot het verlagen van de rente. Beleggers waren positief gestemd en aandelen- en obligatiemarkten stegen als reactie op het rentebesluit van de Fed.


De persconferentie van de ECB kon op minder waardering rekenen van beleggers. President Lagarde legde de nadruk op de risico’s van een te hoge inflatie en gaf aan dat de ECB ook nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Bij de komende vergadering zal de ECB waarschijnlijk weer een renteverhoging van 50 basispunten aankondigen en waar Powell relatief optimistisch leek te zijn, benadrukte Lagarde dat de huidige inflatiecijfers nog ver verwijderd zijn van het streefniveau van 2%. Dit kon niet verhinderen dat de financiële markten ook donderdag positief waren gestemd. Vrijdagmiddag kwam de grootste verrassing met een zeer sterk arbeidsmarkt rapport in de VS. Het aantal nieuwe banen buiten de agrarische sector bleek in januari met 517.000 te zijn gegroeid, wat veel meer was dan de verwachting van 185.000. Ook het werkloosheidspercentage was beter dan verwacht: 3,4% versus een verwachting van 3,6%. Dit toont nog maar eens aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zich goed blijft ontwikkelen. Hoewel de uurlonen wel stijgen, blijven deze achter bij de inflatie en is er nog geen sprake van een loonprijsspiraal.


Het scenario van een dalende inflatie in combinatie met een afzwakkende economische groei waarbij een stevige recessie wordt voorkomen, lijkt relatief gunstig uit te pakken voor beleggers. De vrees dat de Europese en Amerikaanse economieën in een recessie zouden belanden als gevolg van het verkrappende monetaire beleid deed de koersen in het afgelopen beursjaar dalen. Een deel van die vrees wordt nu weggenomen. Feit is wel dat beleggers te maken krijgen met een winstrecessie: de resultaten van veel beursgenoteerde bedrijven zullen dit jaar dalen. En hoe de sterk inflatie doorwerkt in de lonen blijft een onzekere factor. De krappe arbeidsmarkt zorgt er waarschijnlijk wel voor dat de opwaartse druk op de lonen niet snel afneemt. En zolang de arbeidsmarkt relatief sterk blijft en consumenten blijven besteden, zullen centrale banken niet snel genegen zijn om de beleidsrentes snel weer te verlagen.


Qua bedrijfscijfers leverde afgelopen week een gemengd beeld op. Er waren behoorlijk wat Amerikaanse bedrijven die cijfers rapporteerden en vooruitzichten gaven voor 2023. Zo rapporteerden veel energiebedrijven recordwinsten na een jaar waarin energieprijzen sterk opliepen. Meta (voorheen: Facebook) verraste in positieve zin wat werd beloond met een sterke koersstijging. Apple, Amazon en Alphabet rapporteerden daarentegen slechter dan verwachte resultaten wat op de beurs gemengd werd ontvangen. 2023 wordt een jaar waarin veel bedrijven lagere winsten of een daling van de groei bekend zullen maken, maar een stevige recessie lijkt te worden voorkomen. Per saldo rapporteerden met name Amerikaanse bedrijven uit de S&P 500 bedrijfsresultaten die zowel voor de winst per aandeel als de omzet de taxaties overtroffen, ondanks de valutaire tegenwind vanwege de hogere dollar in de loop van de 2022. We zien ontslaggolven bij veel techbedrijven, maar dat volgt op een reeks van jaren met een sterke groei van het aantal banen in deze sector. De ontslaggolf in de techsector vertaalt zich nog niet naar een oplopende werkloosheid, want ontslagen IT-specialisten lijken vooralsnog snel werk te vinden in andere sectoren, waar de IT-intensiteit van de dienstverlening en produktontwikkeling de laatste jaren ook sterk is gestegen. In de IT-sector neemt het kostenbewustzijn toe vanwege de hogere rente.


Het sentiment op de beurzen is de afgelopen week zeer positief, wat zich niet alleen uit in opgelopen aandelenkoersen maar ook in sentimentsindicatoren die sterk zijn verbeterd. De RSI (relatieve sterkte index) van veel beurzen is sterk opgelopen. De volatiliteit, ook wel gemeten aan de hand van de VIX index, is laag en de zogenaamde ‘fear & greed index’ staat in de zone die duidt op ‘extreme hebzucht’. Daarmee lijken beleggers al behoorlijk wat positief nieuws te hebben verwerkt in de koersen. Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport dat bijzonder sterk was en vrijdag werd gepubliceerd, zorgde voor wat koersdruk. Met een sterk blijvende arbeidsmarkt kan het wel eens zijn dat de Fed langer dan verwacht een verkrappend monetair beleid moet gaan volgen. Dat zorgde vrijdag en vandaag voor wat koersdruk. In de termijnmarkt voor de geldmarkttarieven is nu verdisconteerd dat de Fed dit jaar de beleidsrente nog twee maal met 0,25% zal verhogen. De eerder ingeprijsde renteverlagingen zien we nu pas aan het einde van 2023 en begin 2024.


Het cijferseizoen loopt nog door en ook deze week zijn er de nodige bedrijven die 4e kwartaalcijfers rapporteren. Vandaag zal Activision Blizzard resultaten bekend maken. Morgen is het de beurt aan o.a. Linde, BP en BNP Paribas. Woensdag rapporteren Walt Disney, CVS en Akzo Nobel hun cijfers. Donderdag volgen l’Oreal, PepsiCo, Unilever, S&P Global en Adyen met hun 4e kwartaalcijfers. Qua macro-economisch nieuws is het rustiger dan vorige week. De Duitse fabrieksorders over december die vanochtend werden gepubliceerd waren beter dan verwacht, terwijl de Europese detailhandelsverkopen over december achterbleven bij de verwachtingen. Morgen worden de industriële productiecijfers voor verschillende Europese landen en het handelsbalanscijfer in de VS bekend gemaakt. Donderdag volgt dan het Duitse inflatiecijfer over januari en op vrijdag wordt het Amerikaanse consumentenvertrouwen (University of Michigan) bekend gemaakt.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 60 en 70. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 60 en 70 punten liggen, wat hoger is dan een week geleden.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index tussen de 19 en 20 punten wat iets lager is dan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 76, wat hoger is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen