Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 31

Stroeve Lemberger – Weekly Update 31

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Markten in afwachting van kwartaalcijfers en vergaderingen van de Fed, de ECB en de BoE;
  • Beleidsrentes zullen verder worden verhoogd;
  • Groei eurozone Q4 verrast in positieve zin.
Markten

Deze week staat in het teken van een groot aantal bedrijven dat kwartaalcijfers rapporteert én van de vergaderingen van de centrale banken. De beleidsbepalers van de Federal Reserve (woensdag), Bank of England (BoE) en ECB (beiden donderdag) vergaderen deze week. Er is een brede consensus dat zowel de Fed als de ECB en BoE de beleidsrentes zullen verhogen. Voor de eerste vergadering van het jaar wordt verwacht dat de Federal Reserve zal besluiten om de rente met 25 basispunten te verhogen. De nieuwe range voor de Federal Funds Rate komt daarmee uit op 4,50-4,75%. De 25 bps verhoging betekent ook een verdere vertraging van het tempo van de renteverhogingen. In 2022 heeft de Fed namelijk de rente in stappen van 75 bps en 50 bps verhoogd. Dit laat zien dat de beleidsmakers van de Fed verwachten dat ze langzamerhand in de buurt komen van het renteniveau waar ze zullen stoppen met het verhogen van de rente. Momenteel is de verwachting dat de Fed dit jaar de rente zal verhogen tot een niveau van 5,25-5,50%. Of er daarna al renteverlagingen volgen, is een vraag. In de markt leven verwachtingen dat de Fed als reactie op de daling van de inflatie en de afkoelende economie de rente zal gaan verlagen. Daar staat tegenover dat de inflatie momenteel nog te hoog is en beleidsmakers van de Fed in eerdere uitlatingen hebben laten weten dat het sturen van de inflatie en inflatieverwachtingen prioriteit heeft. De komende dagen zullen marktvorsers daarom ook nadrukkelijk kijken naar de toelichting die wordt gegeven bij het rentebesluit.


Op donderdag is het de beurt aan de ECB en de Bank of England. Voor beide centrale banken is de verwachting dat de beleidsrente met 50 bps wordt verhoogd naar respectievelijk 3% (ECB) en 4% (Bank of England. Nadat de ECB in december de beleidsrente ook met 50 bps had verhoogd naar 2,50% (basisherfinancieringsrente), zal de centrale bank het tempo van de renteverhogingen vasthouden en de rente naar 3% verhogen. President Lagarde waarschuwt al weken dat de financiële markten niet al te optimistische verwachtingen moeten hebben over de ontwikkeling van de rente. Daaruit kan worden afgeleid dat de ECB voorlopig nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Het bestrijden van de inflatie is de belangrijkste prioriteit van de ECB. Hoewel de inflatie daalt, is de kerninflatie in de eurozone nog veel te hoog. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt hetzelfde. Ook hier is de kerninflatie nog te hoog en de verwachting is dat de Bank of England voorlopig zal vasthouden aan monetaire verkrapping.


Het vandaag gepubliceerde groeicijfer voor de eurozone voor het 4e kwartaal van 2022 verraste in positieve zin. Waar de consensusverwachting een kleine krimp was (-0,1% kwartaal-op-kwartaal) bedraagt de eerste schatting een minieme groei van 0,1% kwartaal-op-kwartaal. Als het 4e kwartaal wordt vergeleken met het 4e kwartaal van 2021 bedraagt de groei 1,9% versus een consensusverwachting van 1,8%. Dit onderschrijft het beeld dat in de afgelopen weken de verwachtingen over ontwikkeling van de economische groei in Europa minder negatief wordt. De sterk gedaalde gasprijzen, de sneller dan verwachte openstelling van de Chinese economie en de sterk blijvende arbeidsmarkt zorgen voor een wat beter beeld dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Waar in Duitsland en Italië een krimp werd gerapporteerd, groeide de economie in Spanje en Frankrijk in het 4e kwartaal.


Deze week publiceren veel beursgenoteerde bedrijven hun jaarcijfers. Vandaag rapporteren onder meer Exxon Mobil, Pfizer, McDonalds en Mondelez hun kwartaalcijfers. Woensdag is het de beurt aan o.a. Meta en Thermo Fisher. Donderdag komen Apple, Alphabet, Amazon, Eli Lilly, Merck, Honeywell Shell, ING en Ball met kwartaalcijfers.


Naast de vergaderingen van de centrale banken zullen de ogen vandaag onder meer gericht zijn op de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenmarkt. Vandaag wordt een rapport over de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenprijzen in november bekend gemaakt. Naar verwachting zijn de huizenprijzen in deze maand wederom gedaald. Ook wordt vanmiddag de Chicago inkoopmanagersindex (verwachting: 45,1) en het consumentenvertrouwen (verwachting 109) voor januari bekend gemaakt. Morgen wordt de Chinese inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie gepubliceerd. Tevens worden morgen inflatiecijfers en arbeidsmarktcijfers voor de eurozone gepubliceerd. Morgen wordt in de VS bovendien de ISM inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie (verwachting: 48) en een arbeidsmarktrapport gepubliceerd. Op woensdagavond vergadert de Fed en op donderdag vergaderen de ECB en de Bank of Engeland. Op vrijdag worden in de VS cijfers over de arbeidsmarkt gepubliceerd en wordt de ISM inkoopmanagersindex voor de dienstensector (verwachting 50,3) bekend gemaakt.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 55 en 60. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 50 en 60 punten liggen, wat lager is dan een week geleden.


VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 20 punten wat gelijk is aan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 67, wat hoger is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen