Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 30

Stroeve Lemberger – Weekly Update 30

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Positief marktsentiment houdt aan
  • Marktverwachtingen en uitlatingen Fed bestuurders lopen uiteen
  • Veel Q4 cijfers en macro-economische cijfers deze week
Markten

Terwijl het kwartaalcijferseizoen net is gestart en de komende tijd behoorlijk wat macro-economisch nieuws wordt gepubliceerd, blijft het marktsentiment positief. Aandelenbeleggers zijn sinds begin dit jaar positief gestemd wat zich vertaalt in hogere aandelenkoersen en verbeterde sentimentsindicatoren. De Amerikaanse beurzen sloten afgelopen week positief af en vandaag staan de meeste Europese aandelenbeurzen ook in de plus. De Chinese aandelenbeurzen zijn deze week gesloten in verband met Chinees Nieuwjaar.

Beleggers kijken deze week en volgende week uit naar verschillende cijfers. Veel beursgenoteerde ondernemingen maken hun vierdekwartaalcijfers bekend. Daarnaast zullen deze week en volgende week belangrijke cijfers over de economische groei, inflatie en het rentebeleid van de centrale banken worden gepubliceerd, wat richting zal geven aan de markten. Opvallend is het verschil in wat de markt verwacht qua rentebeleid van de Federal Reserve en uitlatingen van Fed bestuurders. Uit de Federal Funds futures kan worden afgeleid wat de markt verwacht van de Fed. Vanaf medio dit jaar gaat de markt uit van een lager rentetarief. Dit impliceert dat de markten rekening houden met renteverlagingen als antwoord op de verslechtering van het economisch klimaat. Daarbij gaan veel marktvorsers er vanuit dat de inflatie verder afneemt. Afgaande op de meest recente cijfers en de ontwikkelingen van de energieprijzen is het logisch om te verwachten dat de inflatie de komende maanden verder zal dalen. De vraag is echter hoe sterk de daling zal zijn én in hoeverre de kerninflatie ook daalt. Uit de laatste cijfers blijkt dat de headline inflatie namelijk sterker daalt dan de kerninflatie. Bestuurders van de Federal Reserve kijken vooral naar de kerninflatie en blijven wijzen op de relatief hoge inflatiecijfers én het voornemen van de Fed om de rente verder te verhogen. In de optimistische verwachtingen van de markt over het toekomstig rentebeleid van de Fed schuilt wel een risico. Indien inflatiecijfers onverhoopt tegenvallen of de Fed mocht besluiten om langer te wachten met het verlagen van de rente, dan zal dit zich vertalen in een wijziging van de marktverwachtingen met een negatieve impact op aandelenkoersen als gevolg.

Verwachtingen van de markt ten aanzien van het beleid van de ECB lopen minder uiteen met wat beleidsbepalers van de ECB naar buiten brengen. Als we verwachtingen over het beleid van de ECB afleiden uit de prijzen van renteswaps, zien we dat markten uitgaan van verdere verhogingen van de beleidsrente van de ECB waarbij en vanaf medio dit jaar wordt uitgegaan van een gelijkblijvende rentevoet. Het zijn met name de komende maanden die nog in het teken staan van renteverhogingen. In recente interviews probeerden Christine Lagarde en Klaas Knot het positivisme in de markt te temperen door te wijzen op de nog steeds hoge inflatiecijfers en het voornemen van de ECB om de rente verder te verhogen de komende tijd.

Deze week zal een groot aantal beursgenoteerde bedrijven cijfers rapporteren. Dit zal ongetwijfeld gepaard gaan met de nodige koersbewegingen. Onder andere Microsoft, Johnson & Johnson, GE, 3M, Tesla, ASML, Abbott, AT&T, IBM, Boeing, VISA, LVMH, Mastercard, Intel, STMicroelectronics, Chevron en H&M rapporteren deze week cijfers. Vandaag is de koersontwikkeling van DSM wat opvallend. Aangezien het bedrijf nog niet de benodigde goedkeuringen binnen heeft voor de fusie met Firmenich hebben beleggers meer tijd om hun stukken aan te melden. De aanmeldingstermijn zal worden aangepast naar een nog nader te communiceren datum (uiterlijk 11 april). De koers gaat ruim 3% onderuit op dit bericht.

Qua macro-economisch nieuws is het ook een drukke week. Vandaag spreekt ECB president Lagarde, morgen worden het Duits consumentenvertrouwen, de inkoopmanagersindices voor een aantal Europese landen én voor de VS gepubliceerd. Woensdag wordt o.a. de Duitse IFO index gepubliceerd. Op donderdag staan dan de Amerikaanse orders voor duurzame consumentengoederen, het Amerikaanse BBP groeicijfer voor Q4 en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt op de agenda. Vrijdag staan in de VS cijfers over personal income, personal spending en inflatiecijfers (PCE prijsindex) op de planning. Volgende week staat in het teken van de vergadering van de Federal Reserve en de ECB.

Sentiment

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 50 en 60. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’stussen de 60 en 65 punten liggen, wat iets lager is dan een week geleden.

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index iets boven de 20 punten wat fractioneel hoger is dan een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 59, wat iets lager is dan het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers duidt nog steeds op optimisme.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

Bekijk hier al onze nieuwsartikelen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen