Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 27

Stroeve Lemberger – Weekly Update 27

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aandelenbeurzen sluiten 2022 af in mineur, maar starten hoger in 2023
  • Rentetarieven in Europa dalen licht
  • Deze week ogen gericht op o.a. inflatiecijfers, inkoopmanagersindices en Amerikaans arbeidsmarktrapport
Markten

De aandelenbeurzen sloten het roerige jaar 2022 vorige week in mineur af. Zowel de Nederlandse AEX-index als diverse andere Europese en Amerikaanse aandelenindices eindigden vrijdag in het rood. Op de eerste beursdag van het nieuwe jaar is er sprake van een voortvarend begin. Hoewel de volumes nog dun zijn, zijn de Europese aandelenbeurzen positief geopend. Qua berichtgeving is het nog erg rustig. Vanochtend waren er cijfers over de inkoopmanagersindices voor de verwerkende industrie over de maand december voor een paar landen (Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk). Voor alle indices gold dat de inkoopmanagersindex onder de 50 uitkwam wat duidt op een economische krimp en de meeste cijfers waren min of meer in lijn met de consensusverwachting.

Voor deze week staan er nog wel wat andere cijfers op de agenda: morgen wordt het Duitse inflatiecijfer over december bekend gemaakt. De verwachting is dat de inflatie is gedaald tot 9,1% (jaar-op-jaar) in vergelijking met een cijfer van 10% over de maand november. Woensdag worden de Franse inflatiecijfers bekend gemaakt voor december. De verwachting voor Frankrijk is een lichte toename van de inflatie tot 6,4% jaar-op-jaar.

Ook worden voor verschillende Europese landen de inkoopmanagersindices voor de maand december (totaalcijfer + cijfer voor dienstensector) gepubliceerd. In de VS wordt op woensdag de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie gepubliceerd (verwachting: 48,5). Die avond worden ook de notulen van de laatste Fed vergadering uitgebracht. Op donderdag volgen inflatiecijfers voor Italië en handelsbalanscijfers voor de VS. Op vrijdag sluiten we de week af met o.a. het Europese inflatiecijfer voor december (verwachting 9,7% vs 10,1% in november) en het arbeidsmarktrapport voor de VS. Indien de agrarische sector buiten beschouwing wordt gelaten, wordt er rekening gehouden met een groei van het aantal banen in de VS van 200.000 wat lager is dan het cijfer over november (263.000). Voor het beleid van de Fed is de arbeidsmarkt één van de belangrijke graadmeters waarnaar wordt gekeken. Ook worden op vrijdagmiddag in de VS de inkoopmanagersindex voor de dienstensector over december (consensusverwachting: 55,0 wat duidt op economische expansie) en de fabrieksorders over november (consensusverwachting: -0,9%) gepubliceerd. 

Deze week is er qua macro-economisch nieuws dus voldoende wat de markten wat richting zal geven. Qua bedrijfsnieuws is het nog rustig. Aankomende donderdag zullen o.a. de Amerikaanse drankenproducent Constellation Brands en het Amerikaanse Walgreens Boots Alliance kwartaalcijfers bekend maken. Vanaf vrijdag 13 januari breekt in de VS het kwartaalcijferseizoen los. Traditiegetrouw komen dan de Amerikaanse banken met hun kwartaalcijfers.

Op de kapitaalmarkten is het relatief rustig. De afgelopen weken zaten de kapitaalmarktrentes in de lift nadat de ECB en Fed duidelijk maakten dat inflatiebestrijding voorlopig prioriteit heeft. Met name in Europa liepen de kapitaalmarktrentes sterk op en liggen de 10-jaars rentetarieven momenteel boven de hoogtepunten van oktober 2022. Vandaag dalen de meeste Europese kapitaalmarktrentes met 9 à 10 basispunten. In de VS is de kapitaalmarktrente de afgelopen tijd ook wel wat opgelopen maar ligt de 10-jaarsrente nog duidelijk onder het hoogste niveau van oktober. In de VS is de rentecurve nog steeds invers, wat aangeeft dat beleggers rekening houden met een verdere afzwakking van de economische groei. In een aantal Europese landen is de rentecurve ook behoorlijk vlak hoewel voor veel Zuid-Europese landen geldt dat de lange rentes boven de korte rentetarieven liggen.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. De afgelopen week is de VIX gelijk gebleven en momenteel handelt de VIX index iets boven de 21 punten.


RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse indices geldt dat de RSI zich beweegt tussen de 40 en 45. Voor verschillende Europese aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 45 en 50 punten liggen, wat iets hoger is dan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 37, in lijn met het niveau van een week geleden. De ‘risk appetite’ onder beleggers is min of meer gelijk gebleven maar het algemene beeld is nog wel dat er de nodige angst is bij beleggers.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen