Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 16

Stroeve Lemberger – Weekly Update 16

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Lagere kapitaalmarktrentes zorgen voor wat opluchting
  • Vooravond van cijferseizoen; eerste cijfers vielen tegen
  • ISM Manufacturing viel tegen; deze week ogen gericht op inkoopmanagersindices en Amerikaans arbeidsmarktrapport
Markten

Oplopende rentetarieven, hoge inflatiecijfers, lagere groeiverwachtingen en toenemende spanningen in Rusland en Oekraïne blijven de markten bezig houden. Afgelopen week was in dat opzicht een voortzetting van wat we in de weken ervoor ook al zagen. Het sentiment op de markten is negatief en dit uit zich in lagere prijzen van ‘risky assets’’ Veel sentiment-indicatoren wijzen nog steeds op stress in de markt zoals het relatief hoge niveau in de VIX index en het lage niveau van de zogenaamde ‘fear & greed index’.

Lagere kapitaalmarktrentes zorgen vandaag voor wat opluchting. De afgelopen weken zaten de rentes fors in de lift wat in de VS en in Europa zorgde voor toenemende onrust en verliezen op obligaties. Vandaag noteren veel kapitaalmarktrentes lager, wat ook de aandelenmarkten hoger zet. Een tegenvallend ISM cijfer en de aankondiging van de Britse overheid om af te zien van een geplande belastingverlaging voor hogere inkomens worden door de markten zodanig uitgelegd dat rentes dalen. Dit ondanks het feit dat olieprijzen momenteel weer oplopen aangezien er rekening mee wordt gehouden dat de OPEC later deze week productieverlagingen aankondigt.

Vrijdag was de laatste dag van het derde kwartaal wat voor veel beleggers een uitdagend kwartaal was. Aandelenmarkten leverden per saldo in, waarbij appreciatie van de dollar ervoor zorgde dat het rendement van Amerikaanse aandelen in euro’s nipt positief was. De verliezen op obligaties waren ook bijzonder stevig aangezien rentetarieven verder opliepen. Het komende kwartaal staat in het teken van meer renteverhogingen door de centrale banken. De Fed en ECB zullen hun beleidsrentes verder optrekken. Hoe de kapitaalmarktrentes op het lange eind van de curve zich zullen ontwikkelen, is met meer onzekerheden omgeven. Door de toenemende recessievrees en het feit dat rentes sterk zijn opgelopen, waarmee obligaties ook geleidelijk aan weer een aantrekkelijker alternatief worden, zou het best eens kunnen dat de kapitaalmarktrentes zich de komende maanden wat meer zijwaarts gaan bewegen.

De komende weken staan in het teken van de bedrijfscijfers die over het derde kwartaal worden gerapporteerd. De eerste signalen die we krijgen, maken duidelijk dat het een uitdagend kwartaal zal zijn. Een aantal bedrijven (Fedex, Nike, Tesla) rapporteerden tegenvallende cijfers of stelden hun verwachtingen neerwaarts bij wat uiteraard verklaarbaar is gegeven het uitdagende klimaat. En in de financiële sector begint het ook onrustig te worden nu er zorgen zijn over de financiële soliditeit van het Zwitserse Credit Suisse. Het aandeel staat onder druk en de prijs van de zogenaamde credit default swap op CS liep sterk op, wat de markten bezig houdt. In tijden van economische tegenwind heeft de financiële sector het vaak moeilijk, dus dat kredietverliezen zullen oplopen en kapitaalposities onder druk komen, mag geen verrassing zijn.

De komende weken zullen we van de Amerikaanse en Europese bedrijven horen, hoe het derde kwartaal is verlopen en hoe ze tegen de komende tijd aankijken. Dat de winstgroei gaat afnemen, is duidelijk en in sommige sectoren zal dat ook wel leiden tot lagere winsten. Meer zwakte in aandelenkoersen in de komende tijd is te verwachten als de kwartaalcijfers tegenvallen, waarbij we opmerken dat er al behoorlijk wat negatief nieuws in de koersen is verwerkt. De winstcijfers en het pad dat de centrale banken gaan volgen met hun rentebeleid, zullen de komende kwartalen bepalend zijn voor de koersontwikkelingen van aandelen. De volatiliteit in de markten blijft de komende maanden hoog en zodra er zicht is op een eind van de renteverhogingen van de centrale banken, kunnen aandelenkoersen beginnen aan een – hopelijk wat langere – herstelfase.

Qua macro-economisch nieuws werd vandaag in de VS een tegenvallend ISM cijfer voor de verwerkende industrie gepubliceerd van 50,9 over de maand september (verwachting: 52,2). Het cijfer is nog nipt boven de 50, wat het verschil is tussen groei en krimp, maar viel dus duidelijk tegen. De bouwuitgaven in de VS vielen in september bovendien harder terug dan verwacht -0,7% MoM. Later deze week worden voor verschillende Europese landen de inkoopmanagersindices gepubliceerd (woensdag). Op dezelfde dag worden in de VS de handelsbalans en de ISM voor de dienstensector gepubliceerd en op deze dag vergadert de OPEC. De verwachting is dat de OPEC besluit om de productie te beperken, wat nu al zichtbaar is in de prijsvorming op de markt (olieprijzen omhoog). Donderdag en vrijdag worden voor verschillende Europese landen de detailhandelsverkopen bekend gemaakt en vrijdagmiddag zullen alle ogen gericht zijn op het arbeidsmarktrapport voor de VS.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index boven de 31 punten wat 1 punt lager is dan een week geleden.

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s rond de 35 liggen, wat iets hoger is dan de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI’s op een niveau tussen de 30 en 40 handelen, iets hoger dan de niveaus van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 21, iets hoger dan het niveau van een week geleden. De angst onder beleggers is echter nog duidelijk aanwezig.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen