Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 15

Stroeve Lemberger – Weekly Update 15
  • Rentes lopen verder op na Fed besluit; dot plot wijst op meer renteverhogingen
  • Onrust Britse belastingplannen zet pond onder druk en doet rentes verder oplopen
  • Sentimentsindicatoren laten zien dat er veel pessimisme in koersen is verdisconteerd
  • Deze week focus op o.a. Europese en Amerikaanse inflatiecijfers
Markten

Hoewel de renteverhoging van de Federal Reserve (+75 basispunten) in lijn was met de verwachtingen die in de markt leefden, waren de financiële markten in de afgelopen week toch uitermate onrustig. Rentetarieven liepen verder op en de koersen van veel ‘risky assets’ (waaronder aandelen) lagen onder druk. De toelichting bij het rentebesluit van de Federal Reserve duidde erop dat de centrale bank alles op alles zet om de inflatie en inflatieverwachtingen onder controle te krijgen. Veel marktvorsers realiseren zich dat de Federal Reserve zich momenteel minder druk maakt over de groei van de Amerikaanse economie dan over het realiseren van prijsstabiliteit.

Dat de renteverhogingen op enig moment ook impact gaan hebben op de reële economie staat inmiddels wel vast. De vraag is hoe zacht of hard de ‘landing’ uiteindelijk zal zijn. Uit de meest recente woorden van Jerome Powell zou die landing wel eens harder kunnen zijn dan waar de markten voorheen rekening mee hielden. De meest recente projecties voor het pad van de economische groei laten zien dat de verwachte economische groei dit jaar en volgend jaar duidelijk lager ligt dan de verwachtingen van juni.

Uit de meest recente ‘dot plot’ blijkt dat de meeste Fed bestuurders verwachten dat de beleidsrente in 2023 zal pieken en dat eind 2024 de beleidsrente lager zal zijn dan eind 2023. De ‘dot plot’ is niets meer dan een verzameling van projecties van individuele Fed bestuurders over het verwachte pad dat de beleidsrente zal volgen de komende jaren. De meeste Fed bestuurders houden ook voor de komende maanden rekening meer renteverhogingen. De volgende Fed vergaderingen zijn begin november en medio december en zullen daarom ook in het teken staan van renteverhogingen.

Twee andere landen die markten bezig houden, zijn het Verenigd Koninkrijk en Italië. De nieuwe belastingplannen van de Britse regering duidden op belastingverlagingen waarbij het inmiddels duidelijk is dat de schuldpositie van het VK verder verslechtert in de komende jaren. Terwijl het Britse pond al onder druk lag de laatste tijd, zorgden de nieuwe belastingplannen voor meer onrust en meer koersdruk voor het Britse pond.

Tegenover de Amerikaanse dollar zakte de koers van het Britse pond verder wat erop duidt dat de markten weinig vertrouwen hebben in de nieuwste belastingplannen van het VK. Waar de koers van het pond begin dit jaar nog rond de 1,35 noteerde (1,35 US dollar voor één pond) is de valutakoers de afgelopen sterk gedaald en vanmorgen noteerde de koers zelfs even onder de 1,05. Dit tekent de onrust die er ontstaat over de Britse begroting en oplopende staatsschuld.

De onrust vertaalde zich vandaag ook in zeer sterk oplopende rentetarieven. Zo steeg de rente op een 2-jaars lening van de Britse overheid vandaag maar liefst met ruim 47 (!) basispunten naar een niveau van 4,47%. Dit zijn tarieven die een jaar geleden nog ondenkbaar waren. Eind september 2021 stond de 2-jaars rente in het VK namelijk op 0,4%. Daarmee wordt ook duidelijk dat het voor de Britse overheid aanmerkelijk duurder is geworden om geld te lenen, mocht ze in de toekomst een beroep doen op de kapitaalmarkt.

De Italiaanse verkiezingen werden gewonnen door de rechtse partij Fratelli d’Italia. Dit was min of meer in lijn met de verwachting en het lijkt erop dat het rechtse blok een sterke positie krijgt in beide kamers van het parlement. Giorgia Meloni wordt waarschijnlijk premier van de nieuw te vormen Italiaanse regering en zij zal het stokje overnemen van Mario Draghi. Draghi genoot als oud-president van de ECB veel vertrouwen en aanzien bij beleggers. Hoe er gereageerd wordt op de komende aanstelling van Meloni is te bezien. Op korte termijn zal de impact niet al te groot zijn, maar op middellange termijn kan een centrum-rechtse regering zorgen voor meer onrust over de stabiliteit in Europa.

Met de onrust in de aandelen- en obligatiemarkten zijn beleggers op zoek naar houvast. De komende tijd zullen bedrijven hun cijfers over het derde kwartaal gaan publiceren. Hopelijk brengt dit wat rust in de markten, hoewel wij er wel rekening mee houden dat veel bedrijven terughoudend zullen zijn in hun voorspellingen over de toekomstige winstontwikkelingen. Met de hoge inflatiecijfers, centrale banken die rentes verhogen, de economische groei die onder druk ligt en de oorlog in Oekraïne die een nieuwe fase in lijkt te gaan, zullen bedrijven naar verwachting niet heel concreet zijn in hun voorspellingen voor de komende kwartalen.

Als we kijken naar verschillende sentimentsindicatoren dan is het duidelijk dat de aandelenmarkten het nodige slechte nieuws al hebben ingeprijsd. Voor veel beurzen zien we dat de RSI zich aan het onderkant van de range bevindt. De volatiliteit in de aandelenmarkten is de laatste tijd verder toegenomen en de bekende ‘fear & greed index’ wijst ook op behoorlijk wat pessimisme.

Qua macro-economisch nieuws viel vandaag het tegenvallende IFO cijfer op. Deze Duitse vertrouwensindicator werd vanochtend gepubliceerd en kwam duidelijk lager binnen dan verwacht (september: 84,3 versus een verwachting van  87,0). Morgen worden in de VS de orders voor duurzame consumentengoederen en een rapport over de huizenmarkt gepubliceerd. Woensdag wordt onder meer het Duitse consumentenvertrouwen gepubliceerd en donderdag zal het voorlopige Duitse inflatiecijfers worden gepubliceerd. Ook worden die dag de ‘jobless claims’  in de VS bekend gemaakt. Vrijdag volgen er meer inflatiecijfers van verschillende Europese landen en worden er in de VS verschillende cijfers gepubliceerd: personal spending, personal income, de inflatiecijfers over september (PCE) en het consumentenvertrouwen.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index boven de 32 punten wat ruim 5 punten hoger is dan een week geleden.

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 25 en 30 liggen, wat wederom lager is dan de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI’s op een niveau tussen de 30 en 35 handelen, ook lager dan de niveaus van een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 19, duidelijk lager dan het niveau van een week geleden. De angst onder beleggers is verder toegenomen.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen