Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 14

Stroeve Lemberger – Weekly Update 14

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Ogen deze week gericht op centrale banken (VS, Japan, Engeland)
  • Tegenvallend inflatiecijfer en winstwaarschuwing Fedex drukken sentiment
  • Kapitaalmarktrentes lopen verder op
  • Over paar weken start het cijferseizoen
Markten

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat afgelopen dinsdag werd gepubliceerd, viel tegen wat het sentiment op de financiële markten afgelopen week geen goed deed. Ook de winstwaarschuwing van Fedex had een negatieve impact op het sentiment. Nadat anderhalve week geleden de ECB de beleidsrente verhoogde met 75 basispunten is het deze week de beurt aan de Federal Reserve, de Bank of Japan en de Bank of England. Aanstaande woensdag zal de Federal Reserve haar rentebesluit bekend maken. Gerekend wordt op een renteverhoging van 75 basispunten waarbij er afgelopen week ook geluiden opgingen dat het wel eens een vol procentpunt zou kunnen zijn. Duidelijk is dat het pad van renteverhogingen dat is ingeslagen, voorlopig wordt voortgezet om de inflatie én inflatieverwachtingen te beteugelen. Zorgen over de impact hiervan op de economische groei drukken het sentiment op de financiële markten wat ook een belangrijke verklaring is voor de koersdalingen in de afgelopen tijd. Woensdag zal ook de zogenaamde ‘dot plot’ bekend worden gemaakt waarmee inzicht wordt gegeven in de verwachtingen van de individuele Fed bestuurders over het te volgen rentepad in de komende tijd.


De Federal Reserve is niet de enige centrale bank die deze week vergadert. Ook de Bank of Japan en de Bank of England vergaderen en maken hun rentebesluit bekend. De Bank of Japan zal naar verwachting geen verhoging van de rente doorvoeren. Hoewel de inflatie in Japan is opgelopen in de afgelopen maanden, is de situatie niet vergelijkbaar met die in de VS en in Europa. Japan kampt al jaren met lage groei- en inflatiecijfers en heeft zelfs een periode van deflatie doorgemaakt. De centrale bank ziet momenteel nog geen reden om de rente al te verhogen hoewel de inflatie wel is opgelopen naar 2,6%. De Bank of England zal donderdag naar alle waarschijnlijk de Fed volgen met een renteverhoging. Markten houden rekening met een verhoging van de beleidsrente met 50 basispunten. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de inflatie sterk opgelopen en het laatste inflatiecijfer van 9,9% (augustus) lijkt voldoende aanleiding voor de centrale bank om door te gaan met het verhogen van de rente.


De hoge inflatiecijfers, opgelopen inflatieverwachtingen en beleidsrentes die worden verhoogd door centrale banken zorgen voor een omgeving waarin kapitaalmarktrentes oplopen. Dit zien we in zowel Europa als in de Verenigde Staten. De Amerikaanse 10-jaarsrente schurkt inmiddels weer tegen de 3,5% aan waarmee de niveaus van medio juni zijn bereikt. Ook de Duitse en Nederlandse 10-jaarsrentes noteren weer op de niveaus van medio juni wat de afgelopen tijd heeft gezorgd voor hernieuwde koersdruk op obligatiebeleggingen. Ons advies is nog steeds om binnen een obligatieportefeuille te kiezen voor korte looptijden. De oplopende rendementen op verschillende obligatiecategorieën zorgen er wel voor dat het verschil tussen het zogenaamde winstrendement (aandelen) en het effectieve rendement op obligaties kleiner wordt. Obligaties lijken daarmee langzamerhand weer een aantrekkelijker alternatief te gaan worden voor de multi asset belegger.


Op de aandelenmarkten is het met name het negatieve sentiment wat overheerst. Daarnaast viel Fedex afgelopen vrijdag op. Het Amerikaanse bedrijf waarschuwde dat resultaten lager zullen uitvallen als gevolg van de uitdagende omstandigheden waarmee het bedrijf te maken heeft. De koers daalde vrijdag fors en zette ook de koersen van andere aandelen onder druk. Begin oktober zullen de eerste Amerikaanse bedrijven hun kwartaalcijfers bekend gaan maken waarmee we een duidelijker beeld krijgen van de ontwikkeling van de bedrijfswinsten.


Deze week worden op dinsdag cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt bekend gemaakt. Woensdagavond wordt het rentebesluit van de Federal Reserve (verwachting +75 bps) gepubliceerd en dan wordt ook de dot plot met de markten gedeeld. Donderdag is het de beurt aan de Bank of Japan (geen verandering) en de Bank of England (verwachting +50 bps). Vrijdag worden in Europa cijfers gepubliceerd over de inkoopmanagersindices voor de verschillende Europese landen. Ook in de VS wordt die middag de PMI (inkoopmanagersindex) bekend gemaakt.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index boven de 27 punten wat ruim 4 punten hoger is dan een week geleden.


RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 35 en 40 liggen, wat duidelijk lager is dan de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI’s op een niveau tussen de 30 en 40 handelen, ook duidelijk lager dan de niveaus van een week geleden.


Fear & Greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 33, duidelijk lager dan het niveau van een week geleden. De angst onder beleggers is duidelijk toegenomen.

Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen