Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 13

Stroeve Lemberger – Weekly Update 13

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Duidelijkheid over beleid centrale banken brengt wat rust op beurzen
  • Aandelenbeleggers starten de week goed gezind
  • Deze week ogen gericht op Amerikaanse inflatiecijfers, detailhandelsverkopen en consumentenvertrouwen
Markten

Afgelopen week waren de ogen gericht op de ECB. De aankondiging dat de beleidsrente met 75 basispunten werd verhoogd, onderschreef nogmaals dat de centrale banken er alles aan doen om de inflatie te beteugelen. Terwijl de Federal Reserve al eerder startte met het verhogen van de beleidsrente als reactie op de oplopende inflatiecijfers, wachtte de ECB tot eind juli met het doorvoeren van de eerste renteverhoging. Beleidsmakers van de ECB hielden lange tijd vol dat ze verwachtten dat de inflatie tijdelijk van aard was en ook weer zou afzwakken. Door de oplopende energie- en voedselprijzen en prijsstijgingen die ook in andere sectoren terugkwamen, moest de ECB haar visie bijstellen. Eind juli werd de beleidsrente al met 50 basispunten verhoogt en de verhoging van afgelopen week was in historisch opzicht een grote stap. Inmiddels houdt de ECB rekening met een langere periode waarin de inflatie boven de gewenste 2% uitkomt. Dat betekent ook dat in de komende tijd de beleidsrente verder verhoogd zal worden omdat de huidige depositorente van 75 basispunten nog ver verwijderd is van de neutrale rente.


Waar de nervositeit op de markten de afgelopen weken ervoor zorgde dat aandelenkoersen onder druk lagen, zorgde de aankondiging van vorige week voor wat rust. Markten zijn gebaat bij duidelijkheid en beleggers lijken de aanpak van de centrale banken te waarderen. Daar komt bij dat er vorige week wel heel veel pessimisme was verdisconteerd in de koersen, wat ook blijkt uit een aantal sentiment-indicatoren. Aandelenmarkten zijn deze week vriendelijker gestemd en de meeste aandelenindices zijn vandaag positief van start gegaan. Het nieuws dat de troepen van Oekraïne de Russische troepen terugdringen en in een kort tijdsbestek aardig wat land hebben teruggewonnen, helpt ook voor het sentiment op de markten.


Qua bedrijfsnieuws is het momenteel erg rustig. Het cijferseizoen is voorbij en hoewel de nodige bedrijven beter dan verwachte tweede kwartaalcijfers rapporteerden, is het de vraag wat de uitwerking is van de hoge inflatiecijfers en de teruglopende economische activiteit op de bedrijfswinsten in de komende kwartalen. Verschillende indicatoren wijzen op een lagere economische activiteit in de komende tijd wat impact kan hebben op de omzetgroei van bedrijven. En in het huidige klimaat met hoge inflatiecijfers en een krappe arbeidsmarkt die gepaard gaat met stijgingen van lonen, kan deze combinatie voor teleurstellingen zorgen. Dat is een risico waar beleggers al een tijdje naar kijken en wat ook de koersdalingen en onrust van de afgelopen tijd verklaart.


In de obligatiemarkten is het besef ook ingedaald dat de centrale banken de komende tijd hun zinnen hebben gezet op het beteugelen van de inflatie door het verhogen van de beleidsrentes. Terwijl kapitaalmarktrentes in juni en juli waren gedaald, zijn deze sinds begin augustus weer sterk opgelopen. Het tekent enerzijds de twijfel in de markt over de invloed van inflatie, het rentebeleid van centrale banken en de afnemende economische activiteit op de renteniveaus. En anderzijds toont het ook aan dat beweeglijkheid in de obligatiemarkten hoog is. Wij houden er rekening mee dat kapitaalmarktrentes de komende tijd nog wel wat verder kunnen oplopen. In de obligatieportefeuilles hebben we daarom nog steeds een voorkeur voor kortlopende leningen.


Deze week wordt op dinsdag de Duitse ZEW index gepubliceerd. Op dezelfde dag worden de Amerikaanse inflatiecijfers (CPI) over augustus gepubliceerd. Op woensdag worden voor de eurozone cijfers over de industriële productie en in de VS cijfers over de ontwikkeling van de producentenprijzen bekend gemaakt. Op donderdag worden in de VS veel macro-economische cijfers gepubliceerd waarvan de detailhandelsverkopen en de industriële productie over de maand augustus de belangrijkste zijn. En op vrijdagmiddag wordt het Amerikaanse consumentenvertrouwen (University of Michigan) gepubliceerd.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index op 23 punten wat ruim 2 punten lager is dan een week geleden.

VIX index


RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s rond de 50 liggen, wat duidelijk hoger is dan de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI’s op een niveau tussen de 50 en 60 handelen, ook hoger dan de niveaus van een week geleden.

MSCI World index


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. Momenteel noteert deze index op een niveau van 45, iets boven de niveaus van een week geleden. De angst onder beleggers is wat afgenomen.

Fear & Greed index
Beleid

Wij hebben afgelopen week geen wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

Beleid
David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen