Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 11

Stroeve Lemberger – Weekly Update 11

In deze weekly update worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Fed president zet financiële markten in beweging; beleid Fed en ECB gericht op monetaire verkrapping
  • Amerikaans inflatiecijfer duidt op geleidelijk afzwakkende inflatie
  • Wijziging in obligatieportefeuilles: minder exposure naar bedrijfsobligaties en lagere duratie
  • Marktbeeld komende tijd volatiel; deze week ogen gericht op Amerikaans arbeidsmarktrapport
Markten

Afgelopen week zat het venijn hem in de staart. De president van de Federal Reserve, Jerome Powell, maakte vrijdag in zijn speech duidelijk dat het stelsel van centrale banken de komende tijd zich zal richten op het onder controle krijgen van de inflatie. De beleidsrente zal verder worden verhoogd en het beleid zal de komende tijd gericht zijn op monetaire verkrapping. De Federal Reserve wil de inflatie onder controle krijgen en het doel is om de inflatie te laten dalen richting de 2%. Door monetaire verkrapping kan de economische groei worden afgeremd wat bijdraagt aan minder inflatoire druk, maar het is al een tijd de vraag hoe effectief het rente-instrument is. De inflatie is namelijk flink opgestuwd door hogere grondstoffen- en energieprijzen. Daar komt bij dat de arbeidsmarkt krap is en lonen stijgen. In de markt bestaat er al een tijdje de vrees dat de Federal Reserve te hard op de rem zou trappen, met als gevolg dat de economie te sterk zou afkoelen. Deze recessievrees zorgde ervoor dat risicodragende waarden (o.a. aandelen) onder druk lagen. De afgelopen weken daarentegen leefden er verwachtingen in de markt dat in 2023 en 2024 de rente wellicht al verlaagd zou kunnen worden. De speech van Powell maakte duidelijk dat het te vroeg is om nu al rekening te houden met renteverlagingen. Zowel in de aandelen- als obligatiemarkten was de reactie stevig: aandelenkoersen daalden en rentes liepen verder op.
Afgelopen vrijdagmiddag werd in de VS tevens de belangrijke PCE prijsindex bekend gemaakt. In juli liet de PCE (personal consumption expenditures) prijsindex een marginale stijging zien van 0,1% versus de maand juni. Dit was lager dan verwacht. Als we kijken naar de jaar-op-jaar vergelijking dan steeg deze prijsindex met 4,6% versus juli 2021. Voor de Federal Reserve is deze index een belangrijke maatstaf waarnaar wordt gekeken.


Ook Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank, liet weten dat hij verwacht dat de ECB de komende tijd de rente verder zal optrekken om de inflatie te beteugelen. De ECB komt op 8 september bijeen en zal dan ongetwijfeld een nieuwe renteverhoging aankondigen waarbij het nog de vraag is of het een renteverhoging van 50 of 75 basispunten wordt. Ook in Europa zijn alle pijlen gericht op monetaire verkrapping.


Het optimisme dat in de periode van half juni tot en met half augustus de aandelenkoersen deed stijgen en rentes deed dalen, maakt nu plaats voor meer onzekerheid. Dit was ook te zien in de stijging van de VIX index. De komende tijd zal het beeld op de markten naar verwachting volatiel blijven. Voor aandelen hebben wij nog steeds een neutrale weging in de portefeuilles. Obligaties zijn al een tijd onderwogen waarbij we ook nog eens de duratie (=maatstaf voor rentegevoeligheid) kort houden om de impact van oplopende rentes te mitigeren. Afgelopen week hebben wij besloten om binnen de obligatieportefeuilles  onze exposure naar bedrijfsobligaties te verlagen ten gunste van kortlopende Duitse staatsobligaties. Door deze ruil verhogen we de gemiddelde kredietkwaliteit van de portefeuille en verlagen we de duratie van de portefeuille verder. 


Deze week worden in Europa voorlopige inflatiecijfers over de maand augustus bekend gemaakt (dinsdag en woensdag), op dinsdag worden er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt bekend gemaakt, op donderdag staan cijfers over de arbeidsmarkt in Europa en de inkoopmanagersindex in de VS op de agenda. Vrijdag worden cijfers over de arbeidsmarkt in de VS (non-farm payrolls en werkloosheid) gepubliceerd. Qua bedrijfscijfers is het momenteel heel rustig. Het cijferseizoen zit erop dus de komende tijd zullen markten weer meer gericht zijn op de publicatie van macro-economisch nieuws.

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500 index. Deze graadmeter wordt veel gebruikt het sentiment op de aandelenmarkten te duiden. Momenteel handelt de VIX index op 27,2 punten wat 4 punten hoger is dan een week geleden. 


RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70) duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s tussen de 40 en 45 liggen, wat duidelijk lager is dan de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI’s op een niveau tussen de 30 en 40 handelen, ook duidelijk lager dan een week geleden.


Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen. De fear & greed index lag een week geleden nog op een niveau van 46. Momenteel noteert deze index op een niveau van 44. In de afgelopen week is het sentiment onder beleggers verslechterd.

Beleid

Wij hebben afgelopen week een kleine wijziging in ons tactische beleid doorgevoerd. Binnen de obligatieportefeuille verlagen we de blootstelling naar bedrijfsobligaties en ruilen we naar kortlopend Duits staatspapier. Tevens verlagen we de duratie van de obligatieportefeuille waarmee we de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille verder verlagen. In onze asset allocatie hebben wij geen andere wijzigingen doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen