Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2

Stroeve Lemberger – Weekly Update 2

Sentiment aandelenmarkten lijkt wat beter

Het sentiment op de aandelenmarkten lijkt momenteel wat beter dan een week geleden. Ook afgelopen week leidde angst bij beleggers tot beweeglijkheid. Aan het begin van de week kregen de aandelenkoersen een knauw, onder meer door tegenvallende resultaten van Snap en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Zorgen over inflatie en groei, het rentebeeld, het verkrappende monetaire beleid van de centrale banken en de oorlog in Oekraïne hebben dit jaar ervoor gezorgd dat de koersen van veel risicovolle activa onder druk liggen. Dit is ook terug te zien in het koersverloop van veel aandelenindices.

De vraag is echter hoeveel risico er al is ingeprijsd in de aandelenkoersen. Op enkele uitzonderingen na liggen de aandelenkoersen van veel bedrijven onder druk, terwijl de gerapporteerde winsten over het eerste kwartaal in de VS en Europa nog wel op goede niveaus liggen. Veel bedrijven rapporteerden zelfs sterker dan verwachte winsten over het 1e kwartaal. Dat gold ook voor de bedrijven waar Stroeve Lemberger in belegt. Gegeven het onzekere klimaat zijn veel bedrijven wel terughoudend in het afgeven van voorspellingen en wijzen ze op de verschillende onzekerheden waar bedrijven mee te maken hebben.

Nog steeds zorgen over groei en inflatie

Aangezien de koersen van veel indices zijn gedaald en de winstprognoses nog steeds duiden op winstgroei, zijn de waarderingen van veel bedrijven afgenomen en aanmerkelijk aantrekkelijker dan enkele maanden geleden. Daarmee wordt er al behoorlijk wat risico ingeprijsd en zorgt terughoudendheid over de vooruitzichten niet direct tot een sterk negatieve koersreactie. Dat was bijvoorbeeld te zien bij chipmaker Nvidia dat woensdag nabeurs cijfers bekend maakte.

De omzet over het 1e kwartaal was hoger dan verwacht maar de resultaten wat lager dan verwacht. De outlook die het bedrijf gaf, was terughoudend wat onder meer te maken had met de gevolgen van de lockdowns in China en de ontwikkelingen in Rusland. Waar de markt in eerste instantie negatief reageerde, sloot de koers donderdag toch duidelijk hoger dan de dag ervoor. In Azië viel Alibaba in positieve zin op met sterker dan verwachte omzet- en winstcijfers. Ook dit aandeel werd beloond met een sterke koersstijging. Ook vandaag zijn de aandelenmarkten goed gestemd en staan er overwegend weer groene cijfers op de borden. 

Kapitaalmarktrentes bewegen zijwaarts

Wat in de obligatiemarkten opvalt, is dat de kapitaalmarktrentes niet meer zo hard oplopen als een tijd geleden. Sinds het begin van deze maand is bijvoorbeeld de 10-jaars rente voor Duitsland met 4 basispunten gestegen naar 0,94%. In Nederland is de 10-jaars rente ook met 5 basispunten opgelopen naar 1,23%. In de VS daarentegen liep de 10-jaarsrente sinds begin deze maand terug van 2,88% naar 2,72%. Vrees voor een afkoeling van de economische groei heeft ervoor gezorgd dat rentes niet zo hard meer oplopen als eerder dit jaar. Ook zijn er de eerste signalen dat de inflatie geleidelijk aan gaat afzwakken. Dit was onder meer te zien in de vrijdag gepubliceerde Amerikaanse inflatiecijfers. 

Sentiment

VIX: de VIX index is een veel gebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500  index. Deze graadmeter wordt veel gebruikt om een beeld te vormen van het sentiment op de aandelenmarkten. Momenteel handelt de VIX index op 26, 6 punten lager dan de 32 van een week geleden.

RSI: de Relative Strength Index geeft weer wat het prijsmomentum is voor aandelen. Een hoge RSI (>70)duidt erop dat aandelen ‘overbought’ zijn. Een lage RSI (<30) duidt erop dat aandelen ‘oversold’ zijn. Voor de belangrijke Amerikaanse aandelenindices geldt dat de RSI’s op niveaus tussen de 45 en 49 liggen, duidelijk boven de niveaus van een week geleden. Voor veel Europese beurzen geldt dat de RSI op niveaus ruim boven de 50 handelt, ook duidelijk hoger dan een week geleden.

Fear & greed index: deze index is opgebouwd uit meerdere kwantitatieve elementen en duidt erop dat er momenteel veel angst is in de markt. De fear & greed index lag een week geleden nog op een niveau van 12. Momenteel noteert deze index op een niveau van 21 wat ook duidt op een wat beter sentiment onder beleggers.

Beleid

Wij hebben recent geen wijzigingen in ons beleid doorgevoerd. Met ons tactische beleid nemen wij posities in die passen bij onze 12-maands visie. 

Bekijk hier al onze nieuwsartikelen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen