Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Update rond Oekraïne 16 maart 2022

Update rond Oekraïne 16 maart 2022

Hoewel de oorlog in Oekraïne voortduurt, wordt er toch nog steeds onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het geweld heeft in de afgelopen weken enorme verwoestingen aangericht en heeft ook vele mensenlevens gekost. Daarnaast zijn veel inwoners van Oekraïne het land ontvlucht en is de schade aan de economie van Oekraïne enorm.

De geluiden die de laatste twee dagen uit beide kampen komen, zijn voorzichtig optimistisch. Zowel Rusland als Oekraïne geven aan dat ze vooruitgang boeken in de gesprekken. Het is nog zeer prematuur maar dit zouden de eerste contouren kunnen zijn van een compromis. Ondertussen scharen de Westerse landen zich nog steeds achter Oekraïne en wordt het land gesteund met onder andere wapenleveranties. Niet alleen de Europese landen en de VS en Canada steunen Oekraïne, maar dit geldt ook voor verschillende Aziatische landen zoals Japan en Zuid-Korea. China heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken voor of tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Wel heeft het er alle schijn van dat China zich niet actief in deze oorlog wil mengen.

De eerder vervaardigde scenario-analyse is een weergave van de mogelijke scenario’s die wij waarschijnlijk achten. Scenario 1 (‘Staakt het vuren’) of scenario 2 (‘Oorlog zet door’) zijn nog steeds de scenario’s waar wij de grootste kansen aan toedichten. Het zal ongetwijfeld nog wel even duren voordat er een bestand is tussen Oekraïne en Rusland, maar wij gaan er wel vanuit dat beide partijen streven naar een oplossing. Mocht dat niet lukken dan zal de oorlog worden voortgezet. Scenario 3 (‘Escalatie van het conflict’) vinden wij nog steeds de minst waarschijnlijke variant.

Angst voor een escalatie van het conflict en de afgekondigde economische sancties zorgden voor een sterke toename van de risicoaversie op de financiële markten. Dit is duidelijk te zien als we kijken naar verschillende paramaters die iets zeggen over de risicobereidheid van beleggers. Zo is de VIX de afgelopen periode opgelopen. De VIX-index is een maatstaf voor beweeglijkheid in aandelenmarkten. Ook in de obligatiemarkten is de onrust merkbaar wat zich uit in opgelopen kredietopslagen voor beleggingen in bedrijfsobligaties, ‘high yield’-obligaties en obligaties uit opkomende landen.

De oorlog in Oekraïne, de opgelopen grondstoffenprijzen en toegenomen problemen in diverse distributieketens leiden tot zorgen bij consumenten, bedrijven en overheden. Vanwege de hoge energieprijzen staat de koopkracht van consumenten onder druk. Daarnaast is er de verwachting dat ook de voedselprijzen verder zullen oplopen, met name omdat Oekraïne één van ’s werelds grootste graanproducenten is. Verschillende bedrijven kampen met problemen omdat bepaalde grondstoffen of producten niet meer geleverd kunnen worden. Dit effect komt bovenop de problemen die er al waren in diverse logistieke ketens.

Daar komt bij dat de opgelegde sancties ook impact hebben op de wereldhandel. Per saldo zal dit naar verwachting druk zetten op de economische groei van landen en omzetgroei van bedrijven. In hoeverre dit ook daadwerkelijk tot een kortstondige recessie leidt, is lastig om in te schatten. Het CPB publiceerde recent een rapport (Verdieping CEP 2022) waarin wordt gewezen op het risico van een recessie voor de Nederlandse economie. In zo’n situatie zou de economische groei een aantal kwartalen negatief kunnen zijn. Ook het IMF meldt dat het haar economische groeiprognoses neerwaarts gaat herzien. Hogere energieprijzen, hogere voedselprijzen, een dalende koopkracht, toegenomen onzekerheid bij consumenten en bedrijven en druk op de wereldhandel worden genoemd als belangrijkste redenen. Daar staat wel tegenover dat we nog steeds in een economische herstelfase zitten na de lockdowns als gevolg van de corona-pandemie.

De financiën van veel gezinshuishoudens staan er, zeker in de VS na de inkomenssteun van de overheid, nog goed voor. Ondanks de verslechtering van het consumentenvertrouwen is de bestedingsbereidheid nog hoog, na twee jaar van terughoudende bestedingen. De detailhandelsverkopen in de VS hebben inmiddels een hoger niveau bereikt dan voor de corona-periode.

In Europa is de oorlog in Oekraïne, afgezien van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië, de eerste oorlog op Europese bodem. De VS was eerder betrokken bij internationale militaire conflicten die per saldo maar weinig impact hadden op de binnenlandse bestedingen. Ook zijn de handelsbetrekkingen tussen de VS en Rusland op een lager niveau dan die van de Europese landen en ondernemingen met Rusland, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek uit een rapport van Credit Suisse.

Wij houden nog steeds rekening met veel volatiliteit in de aandelen- en obligatiemarkten. Het is niet alleen Oekraïne wat momenteel de richting van de financiële markten bepaalt. Ook de ontwikkelingen bij de centrale banken zijn belangrijk om in de gaten te houden. De Fed gaat de rente verhogen en ook de ECB is bezig om het monetaire beleid te verkrappen. Daarnaast stonden Chinese bedrijven de afgelopen dagen in de schijnwerpers doordat de koersen van verschillende technologiebedrijven onder druk lagen. De Chinese overheid sprak gisteren geruststellende woorden waarmee de risicoaversie afnam. Dit leidde tot een zeer sterke rally in de aandelenkoersen van veel Chinese technologiebedrijven.

In ons beleggingsbeleid hebben wij de afgelopen week geen wijzigingen doorgevoerd. Binnen de portefeuilles streven we naar een goede spreiding over beleggingscategorieën, regio’s, sectoren en bedrijven. En uiteraard houden wij rekening met de vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën en deelsegmenten en kijken we naar winstontwikkeling en waarderingen. Binnen de portefeuilles hebben we een neutrale weging voor aandelen en onderwegen we obligaties. Wij raden beleggers met een lange termijn horizon nog steeds aan om aandelenposities aan te houden en niet over te gaan tot verkopen.

Jan Coen Balt
Neem contact op met Jan Coen Balt.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen