Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Berichtgeving Oekraïne

Scenario-analyse Oekraïne

Scenario-analyse Oekraïne

Aangezien de aanval van Rusland op Oekraïne en de huidige oorlog veel impact heeft op de politieke verhoudingen, de economische ontwikkelingen en de impact daarvan op financiële markten werken wij met een aantal scenario’s.

Wij hebben drie mogelijke scenario’s beschreven en hier kansen aan toegedicht. Opgemerkt wordt dat de scenario’s niet tot doel hebben om een volledige beschrijving te geven van alle mogelijke gevolgen. Daarvoor is de huidige situatie te complex. Het is ook uitermate lastig om te voorspellen hoe dit conflict verder zal verlopen in de komende maanden. Daarom werken wij met een drietal scenario’s.

Bronnen & informatie

Scenario 1 gaat uit van een staakt het vuren. Scenario 2 gaat uit van een oorlogssituatie die ontaardt in een langslepend conflict. Scenario 3 gaat uit van een verder escalerend conflict waarbij ook Westerse landen betrokken worden. De scenario’s helpen bij het analyseren van de mogelijke gevolgen voor de financiële markten en de beleggingscategorieën.

Zoals het er nu naar uit ziet, lijkt de kans op een korte termijn oplossing van dit conflict niet zo groot. Wij dichten thans de meeste kansen toe aan scenario 2. In dit scenario houden we rekening met een omgeving waarin met name in Europa het consumenten- en producentenvertrouwen onder druk staat. Wereldwijd zullen de problemen in diverse supply chains verergeren. Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van consumenten onder druk en het is onduidelijk hoe snel dit herstelt. Ook bedrijven voelen de tegenwind als gevolg van de afgekondigde sancties, de impact hiervan op de internationale handel, de hoge energieprijzen, het teruglopende consumentenvertrouwen en lagere consumentenbestedingen. De economische groei zal in 2022 en 2023 onder druk staan.

Prijzen van fossiele energie, industriële metalen en agrarische producten kunnen verder oplopen. Dit leidt tot een verdere toename van de inflatie. De impact daarvan op de obligatiemarkten is niet eenduidig. We verwachten dat de kapitaalmarktrente in Europa zijwaarts zal bewegen en die in de VS geleidelijk zal oplopen. De Fed zal doorgaan met verkrappen en zal de beleidsrente verhogen. De ECB zal voorlopig nog geen renteverhoging doorvoeren. Credit spreads, de risico-opslagen die gelden voor bedrijfsobligaties, zullen in deze situatie wijder worden omdat er druk staat op bedrijfswinsten en de kredietkwaliteit in sommige sectoren onder druk staat.

Voor de korte termijn houden wij rekening met veel volatiliteit in de aandelenmarkten waarbij oplopende risicoaversie zich vertaalt in lagere koersen. Voor staatsobligaties houden we rekening met zijwaartse tot licht hogere koersen en voor bedrijfsobligaties zien we dat credit spreads verder kunnen oplopen met koersdruk tot gevolg. Grondstoffenprijzen zullen naar verwachting verder oplopen. Voor de middellange termijn gaan wij uit van een herstel van aandelenkoersen waarbij we tevens rekening houden met oplopende rentes en lagere obligatiekoersen.

De onrust heeft de afgelopen tijd geleid tot een stevige correctie in de aandelenmarkten. Ook zijn spreads op bedrijfsobligaties uitgelopen wat impact heeft gehad op de obligatiekoersen. Op de huidige koersniveaus is er naar onze mening al veel risico verdisconteerd. Hoewel het momenteel onrustig is op de financiële markten, vinden wij het voor beleggers met een lange termijn horizon raadzaam om aandelenposities op dit moment aan te houden en niet over te gaan tot verkopen.

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen