Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Solide winstgroei en relatief gunstige waardering maken aandelen aantrekkelijk

Solide winstgroei en relatief gunstige waardering maken aandelen aantrekkelijk

Het beeld voor aandelenmarkten is nog steeds relatief gunstig. Veel bedrijven rapporteren sterke resultaten en de gemiddelde waardering van aandelen is in 2021 gedaald.

Vanwege het sterke winstherstel van bedrijven zijn de waarderingen van de meeste internationale aandelenindices, ondanks de nieuwe recordstanden, in het afgelopen jaar wat afgenomen. In vergelijking met het historisch gemiddelde ligt de waardering van aandelen momenteel op een relatief hoog niveau.

Als de waardering van aandelenmarkten echter wordt afgezet tegen de lage rentestanden, dan is het beeld wat genuanceerder. Wij achten aandelen daarom momenteel niet sterk overgewaardeerd. De S&P 500 kent bijvoorbeeld o.b.v. winsttaxaties voor 2022 een koers-winstverhouding van 21.

Dit komt omgerekend neer op winstrendement 4,75%. Vergeleken met de lage rentestanden is dit nog zeer aantrekkelijk, waarbij voor aandelen bovendien op aanzienlijke winstgroei gerekend kan worden. De groeiaandelen op de Nasdaq kennen wel hogere waarderingen, maar de Europese aandelen indices hebben over het algemeen juist lagere waarderingen dan de S&P 500.

Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio’s (in procenten)

Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, FactSet estimates, bottom-up, consensus, december 2021. Gebaseerd op companies in de MSCI-indices.

Aandelenbeleggers konden in 2021 profiteren van de sterke winstgroei van bedrijven, zowel in Europa als in de VS. Op basis van goedgevulde orderportefeuilles en hoge cijfers van de inkoopmanagers in zowel de industrie als de dienstensetor, hebben veel bedrijven hun prognoses voor 2021 en 2022 verhoogd.

De winsttaxaties van de beleggingsanalisten volgden deze positieve trend. Bij de kwartaalrapportages van bedrijven over het derde kwartaal overtrof 80% van de bedrijven de verwachtingen van analisten. Vanwege de statistische basiseffecten zal het tempo van de winstgroei het komend jaar onvermijdelijk afvlakken naar meer gebruikelijke groeicijfers. De omzet- en winstgroei zet echter wel door.

Naar verwachting zal de groei van de winst per aandeel voor Europese aandelen voor 2021 uitkomen op 63%, gevolgd door 5% in 2022 en 6% in 2023. Voor Amerikaanse bedrijven komt dit uit op respectievelijk 49%, 7% en 10%. De hogere inflatie en de logistieke problemen in bepaalde sectoren leidden hier en daar wel tot problemen bij specifieke bedrijven. Maar we zien niet dat dit ook in brede zin leidt tot lagere winstmarges.

Het verloop van de consensus winsttaxaties in de achtereenvolgende jaren

Bron: Citigroup Research, Factset

Door de impact van digitalisering en het grotere belang van de IT-sector en de communicatiediensten, zijn de winstmarges gemiddeld genomen de laatste jaren verder gestegen. Veel van deze innovatieve bedrijven laten een aanhoudend sterke omzet- en winstgroei zien. Door nieuwe technologieën zoals de ontwikkeling van clouddiensten, de toepassing van Artificial Intelligence en blockchain-technologie worden verschuivingen in marktaandelen teweeg gebracht.

Dit kan ontwrichtend werken in sommige markten en dat heeft ook impact op de positie van bestaande, soms grote bedrijven. Om deze reden zijn groei aandelen in de afgelopen jaren voor veel beleggers duidelijk favoriet geweest. Binnen elke portefeuille kiezen wij voor een goede spreiding over sectoren en verschillende bedrijven en ook voor 2022 zien wij goede kansen voor aandelen met een sterk groeipotentieel.

Het bovenstaande betekent niet dat wij dezelfde uitstekende aandelenrendementen in 2022 verwachten als de beleggingsresultaten in 2021. Nieuwe coronamaatregelen kunnen specifieke bedrijfstakken raken en kunnen zorgen voor tijdelijke koersdruk, maar per saldo zijn aandelen nog steeds onze favoriete beleggingscategorie. Het beste instapmoment voor aandelen ligt wellicht al achter ons, maar de vooruitzichten voor aandelenbeleggingen blijven gunstig.

De winsten stijgen harder dan de S&P beursindex, waardoor de waardering is gedaald

Bron: JP Morgan Asset Management, 31 oktober 2021, Standard & Poor’s en FactSet

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen