Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2022

Onze visie op het jaar 2022

Onze visie op het jaar 2022

Welkom op de pagina’s waar wij uitleg geven over onze Jaarvisie van 2022. Deze visie bestaat uit verschillende onderdelen en wordt gepresenteerd door onze Chief Investment Officer David van der Zande en onze Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg.

Met meer digitale ‘hulpmiddelen’, zoals handige toelichtingsvideo’s en podcasts zullen wij onze visie meer duiding geven. Uiteraard als aanvulling op het persoonlijke contact tussen u en uw persoonlijk beleggingsadviseur, nooit als vervanging van.

Jaarvisie 2022

Het economisch herstel in 2021 ging gepaard met een stevige winstgroei van het bedrijfsleven en nieuwe recordstanden op de aandelenbeurzen. Ook voor 2022 zijn de vooruitzichten voor aandelen goed hoewel de winstgroei minder uitbundig is en er risico’s zijn waar wij rekening mee houden.

Visie Stroeve Lemberger
op asset allocatie en regio allocatie.

Aandelen favoriet

In historisch perspectief is de waardering van aandelen relatief hoog maar in vergelijking met andere beleggingscategorieën zijn aandelen aantrekkelijk gewaardeerd.

Voor staatsobligaties zijn wij net als een jaar geleden nog steeds terughoudend.

Stimuleringsbeleid van overheden en centrale banken bleek succesvol

Na de versoepeling van de contactbeperkende maatregelen door de overheden is de internationale economie bijzonder veerkrachtig gebleken.

De algemene vraagstimuleringsprogramma’s van de nationale overheden hoeven niet te worden voortgezet, want deze zijn bij het huidige niveau van de economische groei onnodig. Bij voortzetting zouden ze zelfs tot oververhitting van de economie kunnen leiden met verdere capaciteitsknelpunten en prijsstijgingen tot gevolg.

Obligatiebeleggingen en de ontwikkeling van de rente

De hogere inflatie en toenemende onzekerheid over het toekomstige beleid van de centrale banken zorgden in 2021 voor grote fluctuaties op de markt voor met name Amerikaanse staatsobligaties.

Ten opzichte van begin 2021 was de beweeglijkheid op deze obligatiemarkt meer dan twee zo groot als de volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Tijdelijk hogere inflatie en producentenprijzen

In 2021 ondervonden veel producenten duidelijk de naweeën van de coronacrisis. In veel sectoren traden haperingen in de productie op vanwege tekorten aan onderdelen. Dit was het gevolg van de door de pandemie verstoorde toeleveringsketens.

De prijzen van grondstoffen en halffabricaten zijn in 2021 wereldwijd sterk gestegen. In veel landen stegen in 2021 ook de consumentenprijsindexcijfers naar hogere niveaus, hoewel die veelal wel lager bleven dan de producentenprijsindexcijfers.

Verduurzaming biedt volop kansen

De komende jaren moeten bedrijven sterk inzetten op de energietransitie, het reduceren van CO2-emissies en verduurzaming van productie- en dienstverleningsprocessen, onder andere door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dit biedt kansen voor omzet- en winstgroei van innovatieve bedrijven die nieuwe duurzame technologieën ontwikkelen. Beleggers moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s van het veranderende klimaat en meer extreme weersomstandigheden.

Waarderingen van aandelen

Het beeld voor aandelenmarkten is nog steeds relatief gunstig. Veel bedrijven rapporteren sterke resultaten en de gemiddelde waardering van aandelen is in 2021 gedaald.

Vanwege het sterke winstherstel van bedrijven zijn de waarderingen van de meeste internationale aandelenindices, ondanks de nieuwe recordstanden, in het afgelopen jaar wat afgenomen. In vergelijking met het historisch gemiddelde ligt de waardering van aandelen momenteel op een relatief hoog niveau.

China: groeivertraging is aannemelijk maar aandelenmarkt blijft aantrekkelijk

In 2021 bleven de rendementen op de opkomende markten achter bij die van de westerse ontwikkelde aandelenmarkten. Dit werd met name veroorzaakt door de ontwikkelingen in China.

In november 2020 jaar grepen de Chinese toezichthouders op het gebied van internetveiligheid, mededinging en financiële markten met een reguleringsoffensief in bij de grote Chinese techbedrijven.

Tot slot

Wij kijken uit naar het komende beleggingsjaar. Het jaar 2022 zal ongetwijfeld weer een jaar zijn met beleggingskansen en onverwachte ontwikkelingen. Al naar gelang de economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de financiële markten, passen wij onze visie hierop aan.


Als relatie van Stroeve Lemberger wordt u hier door ons uiteraard over geïnformeerd. Wij wensen u veel voorspoed toe in het nieuwe jaar.

Jan Coen Balt
Neem contact op met Jan Coen Balt.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen