Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2022

Aandelen favoriet

Aandelen favoriet

Voor 2022 zijn de vooruitzichten voor aandelen goed. De economische groei zet door. Het bedrijfsleven liet in 2021 een stevige winstgroei zien en ook voor 2022 zijn de vooruitzichten voor de winstontwikkeling gunstig.

In historisch perspectief is de waardering van aandelen relatief hoog maar in vergelijking met andere beleggingscategorieën zijn aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. Voor staatsobligaties zijn wij net als een jaar geleden nog steeds terughoudend.

Uiteraard zijn er ook risico’s:

Er zijn zorgen over de inflatie ontwikkelingen in de VS en Europa, grondstoffenprijzen zijn fors opgelopen en sommige bedrijfstakken kampen met verstoringen in de aanvoerketens en tekorten aan halffabricaten en personeel.

Bovendien zullen de impulsen van het ruime monetaire en fiscale beleid de komende jaren minder zijn. Daarnaast blijven aandelenkoersen gevoelig voor het doorvoeren van contact beperkende maatregelen en nieuwe lockdowns als gevolg van een opleving van het coronavirus.

Voor aandelen adviseren wij daarom een neutrale weging. De meest aantrekkelijke regio’s zijn de Verenigde Staten en Opkomende Markten.

Visie Stroeve Lemberger op asset allocatie en regio allocatie.
Staatsobligaties: houd rekening met renterisico

Voor staatsobligaties zijn wij net als een jaar geleden nog steeds terughoudend. Staatsobligaties vervullen normaliter de rol van ‘hoeksteen in een beleggingsportefeuille’. Als gevolg van het huidige klimaat zijn de effectieve rendementen op deze obligatieleningen laag. Dat maakt het beleggen in staatsobligaties minder aantrekkelijk.

Daarnaast moeten beleggers rekening houden met het renterisico. Bij een oplopende rente zullen de koersen van langlopende obligaties dalen. Dat is ook de reden waarom wij in de obligatieportefeuilles nog steeds kiezen voor een lage duratie door te beleggen in kortlopende leningen.

Binnen de categorie obligaties geven wij de voorkeur aan bedrijfsobligaties. Hoewel de vergoedingen voor het kredietrisico op investment grade obligaties dit jaar zijn afgenomen, is het beeld voor de kredietkwaliteit van de meeste bedrijven goed. De extra vergoeding voor het lopen van kredietrisico is voor ons nog steeds reden om dit type obligaties te prefereren boven staatsobligaties.

Tevens vinden wij het verstandig om in gespreide beleggingsportefeuilles wat liquiditeiten aan te houden. Daarmee kan worden ingespeeld op momenten van koersdalingen op de aandelenmarkten.

Corona blijkt hardnekkiger dan gedacht

In 2021 leek het er met de toenemende vaccinatiegraad in veel landen aanvankelijk op dat we alleen nog maar te maken kregen de naweeën van de coronacrisis. Maar met oplopende besmettingen in het vierde kwartaal van 2021 bleek dat in veel landen nieuwe coronamaatregelen nodig waren. In eerste instantie had dit geen gevolgen voor de effectenbeurzen, want de aandelenindices zetten nieuwe records neer. Door de heropleving van de pandemie worden bepaalde economische activiteiten sterk getroffen. Meer in brede zin geeft dit opnieuw aanleiding tot onzekerheid over de vraag of de pandemie onder controle kan worden gehouden. Het coronavirus is zodanig gemuteerd dat de dominante deltavariant besmettelijker is dan het eerste virus.

Eind november werd bovendien een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt, de zogenaamde omikronvariant. Deze variant heeft meer mutaties dan de deltavariant en is ook besmettelijker. Mocht de druk op de nationale gezondheidszorgsystemen te zwaar worden, dan kunnen nieuwe lockdowns niet worden uitgesloten. Het virus blijft onvoorspelbaar. Nieuwe coronamaatregelen zullen naar onze inschatting wel effect hebben op bepaalde delen van de economie, maar met aanpassingen zoals thuiswerken en online-winkelen zal de economische groei hoog blijven en de sterke winstgroei van bedrijven aanhouden. Momenteel draait de economie in veel landen op volle toeren.

Een sterk herstel in de coronacrisis, vergeleken met de mondiale financiële crisis (2008-2009) en eerdere recessie- en crisismomenten

Bron: Goldman Sachs Global Investment Research, Datastream

David van der Zande
Neem contact op met David van der Zande.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 581 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen