Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen

Fundshare Kwartaalbericht, Q3 2021

Fundshare Kwartaalbericht, Q3 2021

De ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2021.

Bronnen & informatie

De beleggingsresultaten

Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het derde kwartaal van 2021 -1,05%. De koers van het fonds kwam aan het einde van de maand september uit op € 20,3975.

De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het derde kwartaal van 2021 0,23%. De koers van het fonds kwam eind september 2021 uit op € 11,6809.

Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud in euro’s

Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud in euro’s
Economisch herstel zet door

In veel landen zijn corona-gerelateerde regels voor contactbeperkingen geleidelijk teruggedraaid. Ondertussen heeft de economie in de meeste landen zich krachtig en snel hersteld. Het beeld is na de corona-crisis echter nog niet voor alle sectoren eenduidig. Bovendien treden er in verschillende sectoren haperingen in de productie op vanwege tekorten aan onderdelen die het gevolg zijn van verstoorde toeleveringsketens.

De prijzen van grondstoffen en halffabricaten zijn wereldwijd sterk gestegen. In veel landen stegen ook de consumptieprijs-indexcijfers naar hoge niveaus wat voor een deel werd veroorzaakt door hogere voedsel- en energieprijzen. De boodschap van veel centrale banken is aanhoudend dat de hoge inflatiecijfers van voorbijgaande aard zijn. De onderliggende oorzaken hebben met name betrekking op logistieke problemen met grondstoffen, halffabricaten en onderdelen.

Er zijn vooralsnog geen sterke aanwijzingen voor het op gang komen van een loonprijsspiraal. De centrale banken zien daarom nog geen noodzaak om op de rem te trappen met hogere geldmarkttarieven om de inflatie te beteugelen. De Federal Reserve heeft wel aangekondigd dat het aankoopprogramma van obligaties zal worden afgebouwd. Aandelenbeleggers reageerden positief toen Jerome Powell aangaf dat de Federal Reserve vanaf november naar verwachting een stringenter monetair beleid zal gaan voeren. De afbouw van het aankoopprogramma van obligaties zal naar verwachting duren tot medio 2022.

Marktindices: resultaten tot en met 30 september 2021 (%)

*IG = Investment Grade

De ontwikkeling van de rente

De internationale renteniveaus op staatsleningen waren eerder dit jaar sterk gestegen. Vanaf medio mei tot medio augustus zetten de kapitaalmarktrentes opnieuw een dalende trend in. Sindsdien lopen de 10-jaarsrentetarieven weer op. Per saldo liggen de rentes eind september nog onder de niveaus van medio mei.

Een oplopende inflatie en een stijgende kapitaalmarktrente zien we wel als een risicofactor. Om die reden kiezen wij bij obligatiebeleggingen voor fondsen met een kortere looptijd dan die van de markt. Zodoende verminderen we de gevoeligheid van de beleggingen voor een rentestijging en een steilere rentecurve.

Het coronavirus blijft een onzekere factor

Het verdere verloop van de pandemie is onvoorspelbaar. De mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus blijft een bron van onzekerheid. Dit zal bepalend zijn voor het hersteltempo van de economie. Goede voortgang in de vaccinatiegraad geeft in de meeste geïndustrialiseerde landen zicht op een leven zonder beperkingen. Dit staat in schril contrast tot de situatie in opkomende economieën en ontwikkelingslanden, waar grootschalige vaccinatie nog geruime tijd zal uitblijven.

De ontwikkeling van de economie in de VS is momenteel complex. In grote delen van het land is de pandemie relatief goed onder controle. Tegelijkertijd bestaat in andere delen van het land grote weerstand tegen corona-maatregelen. Hierdoor is de pandemie weer opgelaaid, wat consequenties heeft voor de druk op de gezondheidszorg. Gegeven de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van het coronavirus zullen beleidsmakers voorzichtig zijn met het terugdraaien van het expansieve begrotingsbeleid en het accommoderende monetair beleid.

Nieuwe records op aandelenbeurzen

Veel internationale aandelenbeurzen hebben het afgelopen kwartaal nieuwe records neergezet, met als uitzondering de Chinese beurs in Hong Kong. De aandelenindices zijn opgelopen en de hogere beurskoersen worden ondersteund door overwegend sterke bedrijfsresultaten.

Bij de rapportages van de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van dit jaar werden de verwachtingen ruimschoots overtroffen door de gerapporteerde cijfers. De groeipercentages voor de winsten en omzetten van zowel Amerikaanse als Europese bedrijven, waren zeer hoog vanwege de basiseffecten, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. Met de versoepeling van de corona-gerelateerde maatregelen konden veel ondernemingen een sterk herstel laten zien.

Goede vooruitzichten voor bedrijven

Op basis van goed gevulde orderportefeuilles en hoge cijfers van de inkoopmanagers in zowel de industrie als de dienstensector, hebben veel bedrijven hun prognoses voor de rest van het jaar en voor 2022 verhoogd. De winsttaxaties van de beleggingsanalisten volgden deze positieve trend. Vanwege de basiseffecten zal het tempo van de winstgroei de komende kwartalen logischerwijs afvlakken naar meer gebruikelijke groeicijfers, maar de omzet- en winstgroei zet door. De winstmarges verkeren op een hoog niveau en in de markt leeft de vrees dat door stijging van grondstoffenprijzen en de prijzen van halffabricaten die marges onder druk kunnen komen. De impact van de producentenprijzen moet echter wel gerelativeerd worden. In de meeste economieën is de relatieve omvang van de industriële productie afgenomen en draagt de dienstensector voor meer dan 50% bij aan de totale economie. Zo heeft de sterk groeiende technologiesector minder last heeft van de stijgende grondstoffenprijzen.

Tabel Economische Groei en Inflatie (%)

Bron: Bloomberg, Consensus, september 2021

Onzekerheid in China

Eind 2020 grepen de Chinese toezichthouders in bij de grote Chinese technologiebedrijven. De Chinese Communistische Partij lijkt zich zorgen te maken over de macht van deze techgiganten. Met hun transactiedata weten zij mogelijk meer van Chinese burgers dan de Chinese overheid zelf. Dit jaar werden fusies en beursgangen van verschillende bedrijven door de autoriteiten geblokkeerd. Eind juli legde de Chinese overheid verschillende sectoren, die goed vertegenwoordigd zijn op de Chinese aandelenbeurzen, strenge regels op. Financiële toezichthouders proberen al jaren de excessieve kredietverlening te beperken. Corruptie en excessieve winsten worden hard aangepakt, maar dat leidde tot schrikeffecten op de Chinese aandelenbeurs.

In september kwamen de financiële markten in de ban van een mogelijk faillissement van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande. De vrees stak de kop op dat dit een domino-effect zou kunnen veroorzaken op de Chinese vastgoedmarkt. Deze kwestie roept vragen op over de gezondheid van de snelgroeiende Chinese economie. De Chinese autoriteiten zullen waarschijnlijk aansturen op een gecontroleerde ontvlechting van het concern. De onzekerheid over Evergrande zal de markten de komende tijd waarschijnlijk nog wel bezig houden.

De visie eind vorig kwartaal

Eind juni 2021 schreven wij dat we nog steeds enthousiast waren over aandelenbeleggingen. Deze visie was gebaseerd op de verwachting dat de winstontwikkeling in het bedrijfsleven in het tweede kwartaal goed zou zijn. Bovendien waren op dat moment de waarderingen in onze ogen nog steeds aantrekkelijk. Het verder openstellen van de economie en het doorzetten van belangrijke trends zoals digitalisering zou goed zijn voor de winsten van bedrijven en het langetermijnrendement op aandelen.

We hielden eind juni rekening met een oplopende kapitaalmarktrente. Daarom hanteerden we een onderwogen advies voor obligaties en hadden we een voorkeur voor obligaties met korte looptijden. Ook verdienden bedrijfsobligaties nog steeds de voorkeur boven staatsobligaties.

Huidige visie

Wij verwachten dat de omzet- en winstgroei van het bedrijfsleven zal aanhouden. Dat zal het positieve sentiment op de aandelenbeurzen ondersteunen. Omdat de bedrijfswinsten nog sterker zijn gestegen dan de beurskoersen, zijn de waarderingen dit jaar gedaald. Deze zijn echter nog wel aan de hoge kant, maar afgezet tegen de lage rente zijn aandelen niet overdreven duur.

Aandelen blijven onze favoriete beleggingscategorie. In onze obligatiebeleggingen zetten we nog meer in op risicomijding door voor kortere looptijden te kiezen. De credit spreads, de extra rentevergoedingen bovenop staatsobligaties voor het lopen van kredietrisico, zijn inmiddels tot historische niveaus gedaald. Bedrijfsobligaties zijn hierdoor minder interessant geworden.

Beleggingsbeleid FundShare UCITS

Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Na twee goede kwartalen was het derde kwartaal van 2021 een minder uitbundig kwartaal voor aandelenbeleggers. Beleggers in Europese en Amerikaanse aandelen konden kleine winsten bijschrijven. In de categorie aandelen opkomende markten werden in het derde kwartaal echter verliezen geleden. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het derde kwartaal van 2021 -1,05%, waarmee de koers van het fonds ultimo juni uitkwam op € 20,3975. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei 12,92%.

De beursontwikkeling

Beleggers in aandelen kenden een uitstekende start van het jaar. In de eerste twee kwartalen konden aandelenbeleggers winsten bijschrijven. Een toename van de inentingen tegen het coronavirus, het weer openstellen van diverse sectoren in de economie wat het economisch herstel aanwakkerde, het ruime fiscaal en monetair beleid en zeer sterke bedrijfscijfers zorgden voor goede omstandigheden voor aandelenbeleggers. Dit vertaalde zich in optimisme en hogere koersen in de eerste helft van 2021. In het derde kwartaal was het beeld voor de meeste Europese en Amerikaanse aandelenindices nog steeds gunstig, mede ingegeven door de goede resultaten over het tweede kwartaal.

In opkomende markten was het beeld anders. Onder andere in China lieten diverse aandelen stevige koersdalingen zien nadat de overheid besloot in te grijpen. Europese aandelen behaalden in het derde kwartaal een rendement van 0,73% en de Nederlandse AEX-index realiseerde een rendement van 5,8%. In de Verenigde Staten was het beeld net iets anders. De Dow Jones Industrial-index daalde met 1,9%, terwijl de Nasdaq 100 index (+0,9%) en de S&P 500 index (+0,2%) hogere koerswinsten lieten zien in het derde kwartaal.

China blijft achter

In het derde kwartaal bleven de rendementen op de opkomende markten, met name die op Chinese aandelen, achter bij die van de westerse ontwikkelde aandelenmarkten. Sinds november vorig jaar grijpen de Chinese toezichthouders op het gebied van internetveiligheid, mededinging en financiële markten met een regulering-offensief in bij de grote Chinese techbedrijven, zoals Alibaba en Tencent. De Chinese Communistische Partij lijkt zich zorgen te maken over de macht die deze techgiganten hebben gekregen. Met hun transactiedata weten zij mogelijk meer van Chinese burgers dan de Chinese overheid zelf. Dit jaar werden fusies en beursgangen van verschillende bedrijven door de autoriteiten geblokkeerd.

De Chinese regering zet onder leiding van Xi Jinping in op groei, technologische innovatie en gedeelde welvaart, het ‘Common Prosperity’-beleid. Eind juli legde de Chinese overheid een aantal sectoren, die goed vertegenwoordigd zijn op de Chinese aandelenbeurzen, strenge regels op. Financiële toezichthouders proberen al jaren de excessieve kredietverlening te beperken. Zaken als corruptie en te excessieve winsten worden hard aangepakt, maar dat leidde dit jaar tot onzekerheid en schrikeffecten op de Chinese aandelenbeurs.

Economie

In veel landen worden corona gerelateerde regels voor contactbeperkingen geleidelijk teruggedraaid, omdat een voldoende vaccinatiegraad is bereikt en het aantal nieuwe besmettingen afneemt of stabiliseert. Ondertussen heeft de economie in veel geïndustrialiseerde landen zich bijzonder krachtig en snel hersteld. Het beeld is na de corona-crisis echter nog niet voor alle sectoren eenduidig. Bovendien treden hier en daar haperingen in de productie op vanwege tekorten aan onderdelen die het gevolg zijn van de door de pandemie verstoorde toeleveringsketens. In de auto-industrie leidde het tekort aan halfgeleiders, chips en sensoren, zelfs tot een tijdelijke sluiting van fabrieken. De prijzen van grondstoffen en halffabricaten zijn wereldwijd sterk gestegen.

In veel landen stegen ook de consumentenprijsindexcijfer naar hoge niveaus, hoewel die nog wel veel lager uitkwamen dan de stijging van producenten-prijsindex-cijfers. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) liep in de VS in augustus op tot 5,3% ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit was uitzonderlijk hoog, maar wel conform de verwachtingen. Het zogenaamde ‘core’ CPI-cijfer, het cijfer waarin de prijzen van voeding en energie niet worden meegenomen, liep op tot 4,0%. In de eurozone bedroeg de inflatie in augustus 3,0% waarmee de inflatie minder sterk toenam dan in de VS . De kerninflatie bedroeg in de eurozone in augustus 1,6%.

Door de toegenomen vaccinatiegraad en afnemende besmettingen werd in veel landen besloten om in de eerste jaarhelft geleidelijk aan diverse sectoren in de economie weer open te stellen. Dit heeft het economisch herstel een extra impuls gegeven. Sommige industrieën kampen met problemen in de toelevering van grondstoffen en halffabrikaten. Dit heeft een rem gezet op het economisch herstel en heeft recent de prognoses voor de economische groei ook beïnvloed.

Voor de Amerikaanse economie wordt voor dit jaar rekening gehouden met een groei van 5,9% terwijl eerder dit jaar nog werd uitgegaan van een hoger groeicijfer. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een economische groei van 4,2%. In Europa is ook sprake van een duidelijk groeiherstel. Voor de Eurozone wordt gerekend op een economische groei van 5,0% in 2021 wat hoger is dan het eerder verwachte groeicijfer. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een economische groei van 4,3%. In Europa wordt de economische groei ondersteund door investeringen uit het Europees Herstelfonds. Dit fonds is na de uitbraak van het coronavirus ingesteld om de klappen van de crisis op te vangen. De Europese lidstaten moeten inzetten op hervormingsplannen die duurzaamheid, digitale ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur nastreven.

Terwijl China na de pandemie snel herstelde, zijn er momenteel diverse zorgen over de stand van de Chinese economie. Eerder dit jaar meldden wij nog dat aantrekkende investeringen, een geleidelijk herstel van de consumentenuitgaven en een toename van de export bijdroegen aan een herstel van de economie. In de afgelopen maanden heeft het ingrijpen van de Chinese overheid in diverse sectoren een grote impact gehad op de koersen van een aantal aandelen. Diverse grote Chinese techgiganten, zoals bijvoorbeeld Tencent en Alibaba, hebben te maken gehad met door de overheid opgelegde restricties. Dit ingrijpen heeft veel beleggers in dit land risico-avers gemaakt. Ook de recente ontwikkelingen rondom projectontwikkelaar Evergrande voedden het negatieve sentiment in China. De groeiprojecties voor de komende jaren zijn nog steeds positief maar momenteel is het zo dat beleggers vooral kijken naar de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de Chinese overheid. Voor China wordt voor dit jaar rekening gehouden met een economische groei van 8,4% en voor volgend jaar van 5,5%.

De waarderingen op aandelenmarkten

Ten opzichte van het begin van 2021 zijn de waarderingen van aandelen niet verder opgelopen. Omdat de bedrijfswinsten nog sterker zijn gestegen dan de beurskoersen, zijn de waarderingen dit jaar enigszins gedaald. Deze zijn echter nog wel aan de hoge kant, maar afgezet tegen de lage rente zijn aandelen niet overdreven duur. Aandelen blijven daarom onze favoriete beleggingscategorie.

Transacties en positionering

Binnen de portefeuille zijn diverse aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en out flows binnen portefeuille te managen. Daarnaast zijn er geen grote mutaties doorgevoerd in de beleggingsportefeuille. Binnen Europa en de Verenigde Staten is sprake van een goede spreiding over verschillende stijlen, sectoren en bedrijven.

Koersontwikkeling S&P 500 uitgesplitst naar winstgroei en waardering

Koersontwikkeling S&P 500 uitgesplitst naar winstgroei en waardering

Bron: J.P. Morgan Asset Management

Beleggingsbeleid FundShare UCITS

Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De performance van de participatie Fundshare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het derde kwartaal van 2021 0,23%. De koers van het fonds kwam eind september 2021 uit op € 11,6809. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud 0,80%.

Verdeling portefeuille Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 september 2021
Europese rentes lopen op na dieptepunten in mei

De daling van de kapitaalmarktrente die in het tweede kwartaal werd ingezet, zette zich voort in de maand juli. Begin augustus werd het dieptepunt in de kapitaalmarktrente bereikt met renteniveaus van -0,50% (Duitse 10-jaars rente) en -0,38% (Nederlandse 10-jaars rente). Sindsdien lopen de 10-jaars rentetarieven weer op, maar per saldo lagen de rentes eind september nog onder de niveaus van medio mei. De daling die zichtbaar was in de periode mei tot en met juli werd ingegeven door afnemende zorgen over het inflatiebeeld. Uit diverse enquêtes, zoals die van de University of Michigan, blijkt dat de inflatiezorgen afnamen. Er zijn diverse technische factoren die zorgen voor een toename van de inflatie en een aantal hiervan heeft een tijdelijk karakter. De laatste tijd zijn er wel meer zorgen over de tijdelijke aard van deze hoge inflatie. Wij gaan er vanuit dat de inflatie onder controle blijft, maar we zien een oplopende inflatie en een stijgende kapitaalmarktrente nadrukkelijk als een risicofactor. Voor de eurozone wordt rekening gehouden met een inflatiecijfer van 2,2% in 2021 en 1,6% voor 2022. Daarmee liggen deze verwachtingen iets boven die van eind juni (1,9% versus 1,4%).

Ook stijgende kapitaalmarktrente in de VS

In de Verenigde Staten werd het beeld in het derde kwartaal ook gekenmerkt door een daling van de kapitaalmarktrente in juli, waarna de rente in augustus en september weer opliep. De vrees voor een verder oplopende inflatie nam in de maanden mei tot en met juli wat af. Mede ingegeven door gepubliceerde inflatiecijfers, een aanhoudende stijging van grondstoffenprijzen en haperingen in de productieketens van diverse bedrijven door tekorten aan grondstoffen en onderdelen, nam de inflatievrees in het derde kwartaal weer wat toe.

Ook hielden markten er rekening mee dat de Federal Reserve in het najaar zou aankondigen dat het opkoopprogramma van obligaties zou worden afgebouwd. Dit zorgde ook in de Verenigde Staten tot oplopende rentetarieven. De Amerikaanse 10-jaars rente sloot het derde kwartaal af op 1,49%.

Markten in ‘risk-on’-modus

In de afgelopen kwartalen waren de financiële markten in een ‘risk-on’ modus. Dit gegeven, in combinatie met de zeer lage rentetarieven, heeft invloed op de ontwikkeling van de zogenaamde credit spreads; Credit spreads zijn de vergoedingen die beleggers in bedrijfsobligaties ontvangen als compensatie voor het extra risico dat ze lopen. Omdat beleggers naarstig op zoek zijn naar vastrentende activa die nog enigszins renderen, is er de laatste tijd veel vraag naar bedrijfsobligaties. Ook hoogrenderende obligaties (high yield-obligaties) zijn al tijden in trek. Een aantal kwartalen lieten credit spreads in zowel het investment grade segment als bij achtergestelde obligaties en high yield-obligaties een dalende trend zien. Dit werd veroorzaakt door de grote vraag.

De keerzijde hiervan is dat een afnemende credit spread in feite ook een lagere vergoeding betekent voor het kredietrisico dat wordt gelopen. In het derde kwartaal namen de credit spreads op investment grade obligaties iets af. Credit spreads op high yield-obligaties liepen in het derde kwartaal daarentegen wel.

Rente (%)

Rente (%)
Inflatievrees zwakt af

De boodschap van veel centrale banken is aanhoudend dat de hoge inflatiecijfers van voorbijgaande aard zijn. De onderliggende oorzaken hebben met name betrekking op logistieke problemen van grondstoffen, halffabricaten en onderdelen. Deze logistieke problemen lijken af te nemen en er zijn vooralsnog ook geen sterke aanwijzingen voor het op gang komen van een loonprijsspiraal.

De centrale banken zien derhalve nog geen directe noodzaak om op de rem te trappen met hogere geldmarkttarieven. De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft bij monde van president Jerome Powell recent aangekondigd dat het aankoopprogramma van obligaties zal worden afgebouwd. Zijn mededelingen waren conform verwachting. Aandelenbeleggers reageerden positief toen Jerome Powell aangaf dat de Federal Reserve vanaf november naar verwachting een stringenter monetair beleid zal gaan voeren. Volgens de laatste raming verwacht de

Fed dat de inflatie in de VS dit jaar zal uitkomen op 4,2%. Voor 2022 en 2023 houdt de Fed rekening met een daling van de inflatie naar 2,2%. Powell heeft overigens steeds gezegd niet alleen op de inflatiecijfers te letten, maar in het bijzonder op de arbeidsmarkt in de VS. Laatstgenoemde heeft zich nog niet volledig hersteld. Het is te verwachten dat het huidige officiële rentetarief van de Federal Reserve van 0 tot 0,25% dit jaar nog wordt gehandhaafd. De eerste renteverhoging wordt pas voorzien voor 2022. De ECB hield recent ook de herfinancieringsrente op het historisch lage niveau van 0% en gegeven de verwachtingen van de ECB over de ontwikkeling van de inflatie is een renteverhoging op korte termijn niet te verwachten.

Het monetaire beleid

Het monetaire beleid van de ECB en Fed was in het derde kwartaal wederom onveranderd ruim. De beleidsrentes zijn in Europa en de Verenigde Staten nog steeds erg laag. In beide regio’s zijn opkoop-programma’s onveranderd van kracht waarbij de centrale banken acteren als een koper in de markt voor vastrentende waarden. De Fed koopt nu maandelijks $ 120 miljard op aan verschillende soorten obligaties en de ECB koopt maandelijks voor $ 80 miljard op aan obligaties. In september hebben zowel de Fed als de ECB aangegeven dat ze naar verwachting de opkoop-programma’s geleidelijk zullen afbouwen; Het voorzien van de markten van voldoende liquiditeiten heeft gewerkt.

In het vierde kwartaal zal een start worden gemaakt met het afbouwen van deze programma’s. Met het verdwijnen van een ‘natuurlijke koper’ in de markt, valt er wel een belangrijke technische factor weg die in de afgelopen kwartalen zorgde voor druk op de rentetarieven en credit spreads.

Rendementsverwachtingen

Gegeven de zeer effectieve rendementen van Europese staatsobligaties blijven wij terughoudend ten aanzien van deze categorie. Omdat veel overheden langlopende leningen hebben uitgegeven, is de gemiddelde duratie van de benchmark toegenomen in de afgelopen jaren. Wij sturen binnen ons beleid nog steeds op een duidelijk kortere duratie omdat de vergoeding voor het aanhouden van langlopende leningen niet aantrekkelijk is. Binnen de beleggingsportefeuille genieten leningen met kortere looptijden de voorkeur. Voor bedrijfsobligaties blijven wij gematigd enthousiast, gegeven de verbeterende economische vooruitzichten.

Rendementen categorieën vastrentend (%)

*IG = Investment Grade
Rendementen in euro’s, m.u.v. EMLC Staatsleningen
Resultaten tot en met 31 maart 2021

Transacties

In het derde kwartaal zijn binnen de portefeuille diverse aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en outflows te managen. Daarnaast is de positie in het Vanguard Global Aggregate Bond Fund afgebouwd om de duratie van de portefeuille te verkorten. Tevens is een kortlopende lening van Goldman Sachs aangekocht.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Het SBB Groeifonds kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico’s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio’s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macro-economische indicatoren en trends zoals ‘flow of funds’, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio’s. In de regio’s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd. Bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De voornaamste doelstelling van het SBB Behoudfonds is voor u als cliënt op langere termijn een stabiel rendement te genereren dat ligt boven hetgeen op een spaarrekening is te behalen (vanzelfsprekend na alle kosten, dus netto). De portefeuille wordt belegd in obligaties en aan obligaties verwante producten, zoals structured notes met minimaal 90% hoofdsomgarantie. Een strakke risicobeheersing staat voorop.

Een tweede doelstelling is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat de aandelenmarkten slecht presteren. Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen ontwikkelt de fondsmanager actief een visie op de obligatiemarkten. Dit betreft de toekomstige renteontwikkeling in de verschillende delen van de wereld, dus op de looptijd (duration) van de obligaties, de debiteuren die in de portefeuille worden opgenomen, een visie op de verschillende segmenten van de obligatiemarkt (high yield, Emerging Marketobligaties, variabel rentende leningen, inflation linkedobligaties etc.) tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten.

Ter bescherming van u als deelnemer in het SBB Behoudfonds zijn diverse richtlijnen cq beperkingen door de beheerder opgenomen die ervoor zorgen dat de fondsmanager geen overmatig risico kan nemen. Specifieke details over het risicomanagement in de Behoudportefeuille treft u aan in de Essentiele Beleggers Informatie (EBI).

Er kan zowel worden belegd in individuele obligaties alsook in obligatiefondsen. De nadruk bij de individuele obligaties ligt op obligaties met een nominale waarde van minimaal € 100.000. Een individuele obligatiebelegger kan vanwege de omvang lastig een breed gespreide portefeuille hierin opbouwen. Het SBB Behoudfonds kan en doet dit wel. Om dit te verzekeren zijn er normen over de spreiding/diversificaties in de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefondsen worden vaak gebruikt om specifieke posities in bepaalde marktsegmenten in te nemen. In beperkte mate kan worden belegd in structured notes en meer specifiek in garantienotes met tenminste 90% hoofdsomgarantie op einddatum. U kunt dit zien als een obligatie waarvan het opwaarts potentieel gekoppeld is aan de stijging van de aandelenbeurzen, in plaats van een vaste coupon.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen