Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Risicoprofielen

Risicoprofielen

AFM Risicowijzer

Risicometer Beleggen

De risicometer geeft het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement. De gestandaardiseerde grafische weergave in een meter geeft consumenten meer houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die worden gebruikt.